Chia sẻ Khóa học Bước Đầu Với Ứng Dụng Website Trên Nền Tảng ASP.NET MVC ~ 2.5 GB

Hinun97

Ở đâu khó có Hinun
Thành viên BQT

Khoá học Bước đầu với ứng dụng website trên nền tảng ASP.NET MVC hướng dẫn bạn từng bước làm việc trên nền tảng ASP.NET MVC, thực hành Lab là chính, mang đến cho bạn sự thú vị khi theo dõi.

Khoá học có tính thực tiễn cao, nội dung hướng đến nền tảng công nghệ nhằm phục vụ tốt việc học tập, tự nghiên cứu của học viên. Thông qua khóa học, bạn sẽ hiểu được nền tảng công nghệ, và vận dụng được vào dự án thực tế. Đây là nền tảng công nghệ mới nhất của Microsoft để thiết kế website và xây dựng các ứng dụng quản lý trên nền tảng Internet.

Bạn sẽ nắm vững kiến thức làm việc giữa ASP.NET MVC và Entity Framework thông tin truy vấn dữ liệu LINQ. Biết quy trình làm việc của ASP.NET MVC trong dự án thực tế. Từ đó, giúp bạn tự xây dựng được ứng dụng web sử dụng ASP.NET MVC.

Nếu có điều kiện, các bạn hãy mua khóa học để ủng hộ tác giả & được support kiến thức khi cần. Còn không có điều kiện thì...
mh_auth_or_register
 

Sofadinhtuyen

Búa Gỗ
Ngày trước mới ra trường cũng ti toe đi học php ở NIIT. Cũng MVC các kiểu sau tư chất kém nên cũng thôi!
 

pseudomonas

Gà con
đang tìm nguồn ngâm cứu cái này, tks thớt!
Sẵn cho hỏi thớt có khóa nào về wpf mvvm không share mình với tks all!
 
Top