Khác Steganos Privacy Suite 18 (đang khuyến mãi free)

Thảo luận trong 'Bảo Mật' bắt đầu bởi Antalia, 13/9/17.

 1. Steganos Privacy Suite 18 (còn hơn 2 ngày được tải về xài miễn phí)

  Steganos Privacy Suite offers a collection of powerful data privacy tools, in an integrated, easy-to-use interface and is designed for all Windows recognised PCs, laptops and mobile devices; guaranteed to give you peace of mind that your data is protected at all times.

  Powerful tools include:

  Steganos Safe
  Steganos Portable Safe
  Steganos Password Manager™
  Steganos Password Generator™
  Steganos Trace Destructor
  E-Mail Encryption
  Steganos PicPass™
  And more…
  Steganos Safe
  If your PC, laptop or mobile device is lost, stolen or left unlocked how you can guarantee the security of your valuable data? Easy! Lock down all your confidential business and personal documents, videos and photos in a virtual vault using the Steganos Safe tool. Works just like a real safe protecting your data from unauthorised third party access.

  Create multiple safes: Maybe you want to organise you confidential data into categories or you need a safe for more than one device. No Problem! Create as many encrypted safes as you need for sensitive data (up to 1GB each).

  Steganos Portable Safe
  Worried about the security of valuable data when you’re on the road? Mobile devices and portable SSDs can easily be lost or stolen in public places; SteganosPortable Safe lets you create your own mobile data vault to take with you anywhere. Simply save your confidential data to a USB stick, CD, DVD or BlueRay disc and you have your very own portable safe – use on any PC with no extra software or installations.

  Steganos Password Manager
  Many of us keep a record of our passwords in notepads, diaries or even on scraps of paper – these can easily be lost or fall into the wrong hands making your data vulnerable! In addition, e-mail shopping and Internet accounts that share or use weak passwords can easily be cracked by password hackers.

  Steganos Password Manager offers sophisticated features to create, sort, organise and manage all your passwords easily and securely.

  Store All Passwords In One Secure Place
  Store all your passwords, access codes and PIN numbers in one highly secure, 256-AES encrypted list, so you only ever have to remember one master password.

  Portable Password Access Anywhere
  Save your passwords to a USB stick so they can be securely used on any other PC without any extra software or tricky installations – perfect for when working on remote PCs.

  Steganos Password Generator™
  Automatically creates strong passwords you can trust by defining priorities such as length, characters, numbers and upper and lower case letters.

  You can even assess the strength of passwords you have keyed in yourself.

  Auto-Form Fill Function
  Eliminates annoying form filling, by automatically completing personal information in just one click – protecting you from keylogger attacks.

  Perfect for competitions, registering accounts, online shopping orders and more…

  Steganos Trace Destructor
  Uncomfortable with the knowledge third parties can access information on how you use your PC or track your online movements? Let Steganos Trace Destructor help protect your right to privacy by erasing your tracks permanently. A great method of preventing targeted pop-up advertising.

  Permanently deletes:

  Browsing history
  Search lists
  Cookies
  Lists of PC programs used and recent documents opened
  E-Mail Encryption
  Transfer confidential information via e-mail with peace of mind using e-mail encryption with a click of a mouse – protecting you from prying eyes and phishing scams. E-mail recipients only need a password and the message will automatically decrypt itself, it couldn’t be easier!

  Steganos PicPass™
  Lets you access data safes or Steganos Password Manager™ by selecting a series of images as a password. A perfect solution to avoid keying in a long complicated password and protecting you from keylogger attacks.

  Virtual Keyboard
  Prevent your keyboard strokes from being recorded with the virtual keyboard. This is an invaluable tool to protect against keylogger attacks, particularly when working on remote PCs.

  Google dịch:

  Steganos Privacy Suite cung cấp một tập hợp các công cụ bảo mật dữ liệu mạnh mẽ, trong một, giao diện tích hợp dễ sử dụng và được thiết kế cho tất cả các máy tính Windows được công nhận, máy tính xách tay và các thiết bị di động; đảm bảo cung cấp cho bạn yên tâm rằng dữ liệu của bạn được bảo vệ mọi lúc.

  Công cụ mạnh mẽ bao gồm:

  Steganos Safe
  Steganos Portable Safe
  Steganos Password Manager ™
  Steganos Password Generator ™
  Steganos vết Destructor
  E-Mail Encryption
  Steganos PicPass ™
  Và hơn thế nữa…
  Steganos Safe
  Nếu máy tính của bạn, máy tính xách tay hoặc thiết bị di động bị mất, bị đánh cắp hoặc trái mở khóa làm thế nào bạn có thể đảm bảo sự an toàn của dữ liệu quan trọng của bạn? Dễ dàng! Khóa cửa tất cả các doanh nghiệp và cá nhân bí mật tài liệu, video và hình ảnh của bạn trong một vòm ảo bằng cách sử dụng công cụ Steganos Safe Mode. Hoạt động giống như một an toàn thực bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi những truy cập trái phép bên thứ ba.

  Tạo nhiều két: Có lẽ bạn muốn tổ chức cho bạn dữ liệu bí mật vào các mục hoặc bạn cần một an toàn cho nhiều hơn một thiết bị. Không vấn đề gì! Tạo bao nhiêu két mã hóa như bạn cần cho dữ liệu nhạy cảm (lên đến 1GB mỗi).

  Steganos Portable Safe
  Lo lắng về sự an toàn của dữ liệu quan trọng khi bạn đang ở trên đường? Thiết bị di động và ổ SSD di động có thể dễ dàng bị mất hoặc bị đánh cắp ở nơi công cộng; SteganosPortable Safe cho phép bạn tạo riêng vault dữ liệu di động của bạn để mang theo bên mình bất cứ nơi nào. Đơn giản chỉ cần lưu dữ liệu bí mật của bạn đến một USB, CD, DVD hoặc đĩa BlueRay và bạn có an toàn di động rất riêng của bạn - sử dụng trên bất kỳ máy tính không có phần mềm thêm hoặc cài đặt.

  Steganos Password Manager
  Nhiều người trong chúng lưu giữ hồ sơ của mật khẩu của chúng tôi trong notepads, nhật ký hoặc thậm chí trên phế liệu giấy - chúng có thể dễ dàng bị mất hoặc rơi vào tay kẻ xấu làm cho dữ liệu của bạn dễ bị tổn thương! Ngoài ra, mua sắm và Internet tài khoản e-mail chia sẻ hoặc sử dụng mật khẩu yếu có thể dễ dàng bị bẻ khóa bởi các Hacker mật khẩu.

  Steganos Password Manager cung cấp tính năng tinh vi để tạo, sắp xếp, tổ chức và quản lý tất cả các mật khẩu của bạn một cách dễ dàng và an toàn.

  Lưu trữ tất cả các mật khẩu ở một nơi an toàn
  Lưu trữ tất cả các mật khẩu của bạn, mã truy cập và số PIN trong một, 256-AES danh sách mã hóa bảo mật cao, vì vậy bạn chỉ có bao giờ phải nhớ một mật khẩu chủ.

  Portable Mật khẩu truy cập Anywhere
  Lưu mật khẩu của bạn vào một ổ đĩa USB để họ có thể được sử dụng một cách an toàn trên bất kỳ máy tính khác mà không cần bất kỳ phần mềm hoặc khéo léo cài đặt thêm - hoàn hảo cho khi làm việc trên máy tính từ xa.

  Steganos Password Generator ™
  Tự động tạo mật khẩu mạnh, bạn có thể tin tưởng bằng cách xác định các ưu tiên như chiều dài, ký tự, số và chữ hoa và chữ thường.

  Bạn thậm chí có thể đánh giá sức mạnh của mật khẩu mà bạn đã keyed vào chính mình.

  Auto-Form Điền Chức năng
  Loại bỏ phiền toái mẫu điền, bằng cách tự động hoàn tất thông tin cá nhân chỉ trong một cú nhấp chuột - bảo vệ bạn khỏi sự tấn công keylogger.

  Hoàn hảo cho các cuộc thi, các tài khoản đăng ký, đơn đặt hàng mua sắm trực tuyến và nhiều hơn nữa ...

  Steganos vết Destructor
  khó chịu với những kiến thức bên thứ ba có thể truy cập thông tin về cách bạn sử dụng máy tính của bạn hoặc theo dõi chuyển động trực tuyến của bạn? Hãy Steganos vết Destructor giúp bảo vệ quyền riêng tư của bằng cách xóa dấu vết của bạn vĩnh viễn. Một phương pháp tuyệt vời ngăn chặn quảng cáo pop-up nhắm mục tiêu.

  Xóa vĩnh viễn:

  lịch sử duyệt web
  danh sách tìm kiếm
  bánh quy
  Danh sách các chương trình máy tính được sử dụng và tài liệu gần đây đã mở
  E-Mail Encryption
  Chuyển thông tin bí mật qua e-mail với sự yên tâm sử dụng mã hóa e-mail với một nhấp chuột của một con chuột - bảo vệ bạn khỏi con mắt tò mò và lừa đảo. Người nhận E-mail chỉ cần một mật khẩu và thông điệp sẽ tự động giải mã chính nó, nó không thể được dễ dàng hơn!

  Steganos PicPass ™
  Cho phép bạn truy cập dữ liệu hoặc két Steganos Password Manager ™ bằng cách chọn một loạt các hình ảnh như một mật khẩu. Một giải pháp hoàn hảo để tránh keying trong một mật khẩu dài và phức tạp để bảo vệ bạn khỏi các cuộc tấn công keylogger.

  Bàn phím ảo
  Ngăn chặn đột quỵ bàn phím của bạn không bị ghi lại với bàn phím ảo. Đây là một công cụ vô giá để bảo vệ chống lại các cuộc tấn công keylogger, đặc biệt là khi làm việc trên máy tính từ xa.

  Tải về tại đây:

  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đặng nhập tại đây

   
  Samsung Galaxy J7 Pro giảm giá bất ngờ chỉ còn 5,75 triệu đồng Xem ngay
  Lazada mở "tuần phụ kiện" xả hàng và giảm giá 49% Xem ngay

Chia sẻ trang này

Positive SSL