[KEYS ESET] Sưu tầm cho những ai có nhu cầu - Có cập nhật keys mới khi tìm được!

haibmh

Rìu Chiến Vàng
Lang thang trên mạng thấy keys Eset được shrare nhiều nên mang về để những thành viên có nhu cầu sử dụng.
Tôi không dùng Eset nên không test được keys trước khi post nhưng chắc chắn những keys này không dễ dàng tìm kiếm được.
Các thành viên dùng được thì báo lên để tôi còn biết các nguồn keys có tốt hay không,còn biết để tiếp tục mang về.
Nếu kích hoạt bị báo lỗi vùng lãnh thổ thì các bạn dùng phần mềm fake IP để kích hoạt nhé.
Keys tìm được sẽ post trong topic nên thành viên hãy chịu khó lật trang để tìm,nên tìm ở các trang cuối keys sẽ dài ngày sử dụng hơn.
Mời các thành viên có keys chia sẻ nhưng ngại lập topic post lên cho các thành viên khác sử dụng ở topic của tôi nhưng đề nghị: kiểm tra keys trước khi chia sẻ, không copy keys từ topic của các thành viên khác để tránh mất đoàn kết.
Tôi thấy đã có những thành viên chia sẻ keys mà bỏ vào GG search ra vài chục ngàn kết quả thì kích hoạt sao nổi,đó gọi là Spam!

Keys chia sẻ ở topic tôi dùng thẻ Like nên thành viên cần Like + F5 để view keys,đừng spam post!

mh_auth_or_register
 
Sửa lần cuối:

anhtuan1967

Búa Gỗ Đôi
Lang thang trên mạng thấy keys Eset được shrare nhiều nên mang về để những thành viên có nhu cầu sử dụng.
Tôi không dùng Eset nên không test được keys trước khi post nhưng chắc chắn những keys này không dễ dàng tìm kiếm được.
Các thành viên dùng được thì báo lên để tôi còn biết các nguồn keys có tốt hay không,còn biết để tiếp tục mang về.
Nếu kích hoạt bị báo lỗi vùng lãnh thổ thì các bạn dùng phần mềm fake IP để kích hoạt nhé.
Keys tìm được sẽ post trong topic nên thành viên hãy chịu khó lật trang để tìm.
Mời các thành viên có keys chia sẻ nhưng ngại lập topic post lên cho các thành viên khác sử dụng ở topic của tôi nhưng đề nghị không copy keys từ topic của các thành viên khác để tránh mất đoàn kết.

Thành viên cần like và trả lời bài viết để xem keys.
No quote
Cãm ơn bác
 
Tin công nghệ
Liên Hệ và Hợp Tác

Top