Microsoft Office Key MAK kích hoạt Office 2016 (VL) Online

#42
Nhờ bạn kích hoạt giúp mình với

Key : CPPFJ-N9YHX-MR3B3-XQRR3-RJRHM
Key Group : Office 2016
Product Folder : Office 2016, Office16ProPlusVL_MAK edition (31.08.2018 22:54:50)
Product SKU ID : c47456e3-265d-47b6-8ca0-c30abbd0ca36
Installation ID : 299949633600839691293767216162154450779192796996088060835481440
Confirmation ID :
System UUID : 6F8F37AF-649C-11E6-A069-3065EC65D0F1 (All is well)
Online Activation : No
Blocked :

2999496
3360083
9691293
7672161
6215445
0779192
7969960
8806083
5481440
giúp 1 tay nè

312631
432545
097624
008676
959573
836032
977590
275930
 
#43
Bạn nào giúp mình với:
Office 2016 Pro plus VL:
BGNGY-BVX7B-WDYK7-3W74X-6CQMB
step 1:
3390906
6939116
4554141
9395136
0874744
6312703
7755814
4882300
3416643
 
#46
Mình đã add lại, bạn get giúp mình nhé:
5931984
6880760
7725431
9770173
7000260
5418933
3761745
0181616
7922566
nè thím :D
313290
173395
840906
788040
526381
187820
759716
111431

giờ coi bộ chua, mốt nó block hẳn thì hết by phone
 
#48
Bạn giúp mình kích hoạt Office 2016 Pro Plus VL với
Key: CPPFJ-N9YHX-MR3B3-XQRR3-RJRHM

3062675
3134346
3787293
6333000
3348766
7229614
8999016
9144132
3319202

Cảm ơn trước :D
 
#50
Bạn giúp mình kích hoạt Office 2016 Pro Plus VL với
Key: CPPFJ-N9YHX-MR3B3-XQRR3-RJRHM

1000434
4105392
2671493
3774502
3792363
5843340
6252532
0232175
1177525

Cảm ơn trước nhé :D
 
#52
Key này còn kích hoạt được không bạn, bản standard: BYNMG-WD86P-TJBC4-PPV66-8TYWC
3337893
9791591
2064666
4665180
5106746
1647251
7877916
5750850
0482485
 
#55
Bạn nào rảnh rỗi call giúp mình với.

PKeyConfig : Office 2016 RTM
Key : 2NKT6-B8RP8-833JQ-FKQBW-W44HM
Key Status : Valid
Product ID : 00339-23801-00155-AA511
Extended PID : XXXXX-03392-380-100155-03-1066-7601.0000-2532018
SKU ID : c47456e3-265d-47b6-8ca0-c30abbd0ca36
Description : Office16_ProPlusVL_MAK
Edition ID : ProPlusVolume
Sub Type : X20-00551
License Type : Volume:MAK
Channel : ltMAK
Crypto ID : 3392 (d40)
Activ. Count : 0
Block Key Base : Not found
Comment :

ID step 2:
2956512
4166280
9306456
7767254
7529565
8242415
0031840
9133521
5045763

Cám ơn bạn rất nhiều
 
#56
Các bạn giúp mình active với{adore}{adore}
Key bản standard: BYNMG-WD86P-TJBC4-PPV66-8TYWC
7628120 4759824 9301643 1080702 3788622 2254970 0379963 5930005 4311925
 
#57
Active giúp mình cái Office 2013 Pro Plus với
Key: MTG8N-QQG7X-WXJ7B-KQG7X-XKVT7
0704843
8285084
2012243
3899045
8865941
2900415
2496056
7961313
4360161

Cảm ơn bạn nhiều.
 
Sửa lần cuối:
#58
Bạn nào rảnh rỗi call giúp mình với.

PKeyConfig : Office 2016 RTM
Key : 2NKT6-B8RP8-833JQ-FKQBW-W44HM
Key Status : Valid
Product ID : 00339-23801-00155-AA511
Extended PID : XXXXX-03392-380-100155-03-1066-7601.0000-2532018
SKU ID : c47456e3-265d-47b6-8ca0-c30abbd0ca36
Description : Office16_ProPlusVL_MAK
Edition ID : ProPlusVolume
Sub Type : X20-00551
License Type : Volume:MAK
Channel : ltMAK
Crypto ID : 3392 (d40)
Activ. Count : 0
Block Key Base : Not found
Comment :

ID step 2:
2956512
4166280
9306456
7767254
7529565
8242415
0031840
9133521
5045763

Cám ơn bạn rất nhiều
256004
275584
107745
186826
124976
056185
192894
680621
 
Top