Microsoft Office Key MAK kích hoạt Office 2016 (VL) Online

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

jacobien

Gà con
Nhờ bạn kích hoạt giúp mình với

Key : CPPFJ-N9YHX-MR3B3-XQRR3-RJRHM
Key Group : Office 2016
Product Folder : Office 2016, Office16ProPlusVL_MAK edition (31.08.2018 22:54:50)
Product SKU ID : c47456e3-265d-47b6-8ca0-c30abbd0ca36
Installation ID : 299949633600839691293767216162154450779192796996088060835481440
Confirmation ID :
System UUID : 6F8F37AF-649C-11E6-A069-3065EC65D0F1 (All is well)
Online Activation : No
Blocked :

2999496
3360083
9691293
7672161
6215445
0779192
7969960
8806083
5481440
giúp 1 tay nè

312631
432545
097624
008676
959573
836032
977590
275930
 

HMyVN

Gà con
Bạn nào giúp mình với:
Office 2016 Pro plus VL:
BGNGY-BVX7B-WDYK7-3W74X-6CQMB
step 1:
3390906
6939116
4554141
9395136
0874744
6312703
7755814
4882300
3416643
 

jacobien

Gà con
Mình đã add lại, bạn get giúp mình nhé:
5931984
6880760
7725431
9770173
7000260
5418933
3761745
0181616
7922566
nè thím :D
313290
173395
840906
788040
526381
187820
759716
111431

giờ coi bộ chua, mốt nó block hẳn thì hết by phone
 
Bạn giúp mình kích hoạt Office 2016 Pro Plus VL với
Key: CPPFJ-N9YHX-MR3B3-XQRR3-RJRHM

3062675
3134346
3787293
6333000
3348766
7229614
8999016
9144132
3319202

Cảm ơn trước :D
 

ezip000

Gà con
Bạn giúp mình kích hoạt Office 2016 Pro Plus VL với
Key: CPPFJ-N9YHX-MR3B3-XQRR3-RJRHM

1000434
4105392
2671493
3774502
3792363
5843340
6252532
0232175
1177525

Cảm ơn trước nhé :D
 
Key này còn kích hoạt được không bạn, bản standard: BYNMG-WD86P-TJBC4-PPV66-8TYWC
3337893
9791591
2064666
4665180
5106746
1647251
7877916
5750850
0482485
 

warez77

Gà con
Bạn nào rảnh rỗi call giúp mình với.

PKeyConfig : Office 2016 RTM
Key : 2NKT6-B8RP8-833JQ-FKQBW-W44HM
Key Status : Valid
Product ID : 00339-23801-00155-AA511
Extended PID : XXXXX-03392-380-100155-03-1066-7601.0000-2532018
SKU ID : c47456e3-265d-47b6-8ca0-c30abbd0ca36
Description : Office16_ProPlusVL_MAK
Edition ID : ProPlusVolume
Sub Type : X20-00551
License Type : Volume:MAK
Channel : ltMAK
Crypto ID : 3392 (d40)
Activ. Count : 0
Block Key Base : Not found
Comment :

ID step 2:
2956512
4166280
9306456
7767254
7529565
8242415
0031840
9133521
5045763

Cám ơn bạn rất nhiều
 

curionion

Gà con
Các bạn giúp mình active với{adore}{adore}
Key bản standard: BYNMG-WD86P-TJBC4-PPV66-8TYWC
7628120 4759824 9301643 1080702 3788622 2254970 0379963 5930005 4311925
 

vungtau 2000

Búa Gỗ
Active giúp mình cái Office 2013 Pro Plus với
Key: MTG8N-QQG7X-WXJ7B-KQG7X-XKVT7
0704843
8285084
2012243
3899045
8865941
2900415
2496056
7961313
4360161

Cảm ơn bạn nhiều.
 
Sửa lần cuối:

jacobien

Gà con
Bạn nào rảnh rỗi call giúp mình với.

PKeyConfig : Office 2016 RTM
Key : 2NKT6-B8RP8-833JQ-FKQBW-W44HM
Key Status : Valid
Product ID : 00339-23801-00155-AA511
Extended PID : XXXXX-03392-380-100155-03-1066-7601.0000-2532018
SKU ID : c47456e3-265d-47b6-8ca0-c30abbd0ca36
Description : Office16_ProPlusVL_MAK
Edition ID : ProPlusVolume
Sub Type : X20-00551
License Type : Volume:MAK
Channel : ltMAK
Crypto ID : 3392 (d40)
Activ. Count : 0
Block Key Base : Not found
Comment :

ID step 2:
2956512
4166280
9306456
7767254
7529565
8242415
0031840
9133521
5045763

Cám ơn bạn rất nhiều
256004
275584
107745
186826
124976
056185
192894
680621
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tin công nghệ
Liên Hệ và Hợp Tác

Top