Key Eset

Doan Lam

Coordinator
Thành viên BQT
Thêm một ít key ngắn hạn cho anh em nào cần:
ESET Internet Security & ESET NOD32 Antivirus for 3 months:
UM4R-XCCT-SU99-X5JP-6PGB
WCPG-XUH7-VCRF-GDNB-6KHE
Expiration date: 06/24/2019
PS: Theo ý kiến cá nhân thì mod quản lý lĩnh vực này nên dồn tất cả những bài chia sẻ key vào một Topic để tiện theo dõi cho các mem. Có gì mạo muội mong các bác lượng thứ.
 

Tran Quang Ha


Moderator
Thành viên BQT
- Mình cũng góp vui (chưa test --> không rõ key có thợi hạn như thế nào, bạn nào đang dùng Eset home test hộ mình với):
ESET NOD32 Antivirus 9-12
TUBC-XC5W-ATKF-TNBG-PWBT
TKTT-X32S-BE3J-GK82-59CH
DEAS-W33H-CCAJ-JPGA-X6TM
B83W-XKE9-2PSU-54NV-AUPT
DEAS-W33H-CAG3-3KW8-8G8C
TUBC-XC5W-ATKF-TNBG-PWBT

ESET Internet Security (EIS) 10-12
DEAS-W33H-C4V4-4C8V-FJM4
DEAS-W33H-CCAJ-JPGA-X6TM
TKTT-X32S-BE3J-GK82-59CH
CNDU-W33B-UAJ8-8NB7-PVU6
DEAS-W33H-C6BB-B8GK-TU9W


ESET Smart Security 9-12
TUBC-XC5W-ATKF-TNBG-PWBT
VC25-ANBH-2SFD-J5XR-UEJW
DEAS-W33H-CD4U-UAB2-WW5F
VC25-ANBH-2SFH-DR7N-AXAJ
5PHK-X6KW-DPNC-KH9V-BM4A
VND8-W333-7AB3-3V52-RN7C

ESET Smart Security Premium 10-12
TUBC-XC5W-ATKF-TNBG-PWBT
STGH-XP7P-K9ST-KPE3-6K2A
TUBC-XC5W-ATKF-TNBG-PWBT
3642-XKPX-FUTJ-8TJ3-ASSX
MFBA-XBS5-HHHF-8WRH-8XBM

- Còn về vấn đề gộp các topic chia sẻ key về thành 1 mình Ok, nhưng do các topic này không cũng người viết --> khi gộp sẽ ảnh hưởng đến cá nhân tác giả.
 

Dakkaris

Rìu Sắt
CNDU-W33J-9MK7-77VH-6UH2 13/08/2020
CNDU-W33G-FGJC-C62B-9MPK 28/03/2020
SKU3-X4VC-WKJ8-GC2P-BXTU 6/09/2019
CNDU-W33B-UPKX-XGD3-GB2B 7/08/2019
CNDU-W33B-U4V6-64CB-SRA9 7/08/2019
DEAS-W33H-CABG-GCGH-S9RV 3/06/2019
9VBB-XBWV-AXXE-CNJM-3PB2 4/06/2019
DEAS-W33H-CEE6-6TGU-HMCS 4/07/2019
4NHC-XX8T-H7X9-HHB4-37TF 14/12/2019
DEAS-W33H-CAMP-P6RJ-5P4F 15/07/2019
DEAS-W33H-CMBR-R9JS-RMDU 19/08/2019
DEAS-W33H-CFM2-28AU-27TN 20/08/2019
BRC8-W33X-PGTH-H552-5RH2 12/03/2020
BWK5-XH98-NPTP-RSXS-X2F7 5/11/2019
CCH9-X96S-GGBA-JT4H-XVTU 6/04/2022
CCH9-X96S-GGBA-JT4H-XVTU 1790 days
3BC8-XCHB-4NGC-MAD4-K8VG 48 Days
XHU7-X7MN-ET34-27AC-DEDW 48 Days
 
Top