Key Eset Internet Security 60 ngày, update mỗi ngày

msnori

Búa Đá Đôi
Download bộ cài:
32 bit: https://download.eset.com/com/eset/apps/home/eis/windows/latest/eis_nt32.exe
64 bit: https://download.eset.com/com/eset/apps/home/eis/windows/latest/eis_nt64.exe

Cách thay key mới:
Mở ESET > Help and support > Change license > Use a purchased License Key > Continue > Activate.

KEY: (HSD tới 31/10/2019)
5T6H-X9VE-TRGJ-BV34-RBTU
PDDR-XS97-92KN-WHC6-56AD
BUT3-XAKV-A324-62D9-6REX
9GG8-XAU4-TN86-34KP-B28N
2NMC-XHFD-W9AJ-HT9S-TBX4

Nếu key hết thì anh em báo nhé để mình reg thêm.
 
Sửa lần cuối:
Tin công nghệ
Liên Hệ và Hợp Tác

Top