Key Eset Internet Security 60 ngày, update mỗi ngày

msnori

Búa Đá Đôi
Download bộ cài:
32 bit: https://download.eset.com/com/eset/apps/home/eis/windows/latest/eis_nt32.exe
64 bit: https://download.eset.com/com/eset/apps/home/eis/windows/latest/eis_nt64.exe

Cách thay key mới:
Mở ESET > Help and support > Change license > Use a purchased License Key > Continue > Activate.

KEY: (HSD tới 31/12/2019)
PHF4-X6U3-GGPU-GJ6H-VUB9
H3V3-X3P9-5PCR-5A2V-32PT
GKD9-XS6U-EFAE-WAB9-KXHG
5RE5-X7GV-857V-WDRG-RE7J
493C-X94V-ER4H-5HF4-6NNC

Nếu key hết thì anh em báo nhé để mình reg thêm.
 
Sửa lần cuối:
Top