JetBrains DataGrip 2018

  • Thread starter john-tr
  • Ngày gửi
J

john-tr

JetBrains DataGrip 2018 là một ứng dụng rất tiện dụng có thể được sử dụng để quản lý các cơ sở dữ liệu khác nhau và cũng để phát triển các máy chủ SQL.
IDE mạnh mẽ này cung cấp rất nhiều tính năng đa dạng.
Nó đã có vô số các chức năng mà kết quả đã làm tăng năng suất đến một mức độ tuyệt vời.
JetBrains DataGrip 2018 là một IDE sẽ kết nối nhiều cơ sở dữ liệu và cho phép bạn khám phá cũng như tổ chức theo yêu cầu của bạn.
JetBrains DataGrip 2018 đã được trang bị một giao diện người dùng rất đơn giản và mượt mà đã được trang bị nhiều chức năng phức tạp khác nhau.
Với ứng dụng này bạn có thể kết nối Oracle, H2, SQLite, MySQL, Microsoft Sql, PostgreSQL và DB2.
JetBrains DataGrip 2018 đã có cẩm nang trợ giúp toàn diện, cung cấp nhiều mẹo hữu ích khác nhau.
Nó cũng đã được trang bị các chức năng khác nhau liên quan đến mã như kiểm tra, đánh dấu cú pháp và hoàn thành mã.

JetBrains DataGrip 2018 Technical Setup Details

Software Full Name: JetBrains DataGrip 2018
Setup File Name: JetBrains_DataGrip_2018.1.4.zip
Full Setup Size: 141 MB
Setup Type: Offline Installer / Full Standalone Setup
Compatibility Architecture: 64 Bit (x64)
Latest Version Release Added On: 30th May 2018
Developers: JetBrains

Minimum system requirements.

Operating System: Windows 7/8/8.1/10
Memory (RAM): 1 GB of RAM required
Hard Disk Space: 2 GB of free space required.
Processor: Intel Dual Core processor or later.

This is complete offline installer and standalone setup for JetBrains DataGrip 2018.
This would be compatible with (64 bit windows only).

Miễn phí tải về.
JetBrains DataGrip 2018.1.4.rar140.9 MB
 
Top