Công cụ Internet IDEAL Administration 2019 v19.21 Full - Quản trị, giám sát hệ thống mạng

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
IDEAL Administration 2019 đơn giản hóa quản trị các miền Windows Active Directory và Windows Workgroups bằng cách cung cấp một công cụ duy nhất chứa tất cả những tính năng quản lý tên miền, server, máy trạm và người dùng. Với IDEAL Administration 2019, duyệt và quản lý mạng network Windows trở nên dễ dàng như lướt web vậy.Tính năng chính của phần mềm quản trị hệ thống IDEAL Administration 2019
 • Quản trị toàn diện và tập trung cho nhiều domain và workgroup Windows Active Directory
 • Phần mềm điều khiển từ xa cho Windows
 • Phần mềm điều khiển từ xa qua Internet cho máy tính Windows ngoài mạng doanh nghiệp
 • Phần mềm điều khiển từ xa cho hệ thống Windows trên smartphone, máy tính bảng (ios, android)
 • Trò chuyện, chụp ảnh màn hình, chuyển đổi tập tin, chia sẻ màn hình với người dùng cuối trong suốt phiên làm việc từ xa
 • Cài đặt tự động và cấu hình Remote Control Agent
 • Báo cáo HTML đầy đủ cho các tên miền Active Directory
 • "Làm sạch” Active Directory tức thì (loại bỏ các đối tượng lỗi thời)
 • Khôi phục các đối tượng Active Directory vừa mới được di chuyển
 • Công cụ Active Directory mạnh mẽ để khám phá, chỉnh sửa, tìm kiếm mạnh mẽ
 • Quản lý các đối tượng chính sách nhóm (GPO)
 • Inventory tự động và được lập kế hoạch của hệ thống Windows trong HTML, CSV, Microsoft Access và Microsoft SQL Database
 • Công cụ di chuyển Windows Active Directory giữa các tên miền và máy chủ
 • Tự động và lập lịch đánh thức máy tính (qua LAN)
 • Thiết lập điều khiển từ xa theo tên máy tính, địa chỉ IP, UAC, Firewall
 • Quản lý Windows WMI điều khiển từ xa toàn diện từ GUI Interface
 • Điều khiển khôi phục các chương trình chính như Microsoft, Adobe, Pointdev…
 • Giao diện quản lý tên miền, nhóm làm việc thân thiện
 • Có thể thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ quản trị trên các máy tính khác nhau
 • Cấu hình Wizard cho Quick Start
 • IT Admin User cấp một giấy phép quản lý không giới quản lý tên miền, máy chủ và máy trạm
 • Sẵn sàng sử dụng trong vòng 5 phút
 • Hỗ trợ 5 ngôn ngữ với mức giá như nhau, bao gồm: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Ý


Download IDEAL Administration 2019 v19.21 Full - Quản trị, giám sát hệ thống mạng

Link trang chủ:

Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.

mh_auth_or_register
Nếu link die phiền các bạn thông báo trực tiếp cho mình TẠI TOPIC này để fix lại nhanh nhất.

Đã test phần mềm trên máy cá nhân, ảnh ở trong bài viết.

Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
 

manhhoan

Búa Gỗ
IDEAL Administration 2019 đơn giản hóa quản trị các miền Windows Active Directory và Windows Workgroups bằng cách cung cấp một công cụ duy nhất chứa tất cả những tính năng quản lý tên miền, server, máy trạm và người dùng. Với IDEAL Administration 2019, duyệt và quản lý mạng network Windows trở nên dễ dàng như lướt web vậy.Tính năng chính của phần mềm quản trị hệ thống IDEAL Administration 2019
 • Quản trị toàn diện và tập trung cho nhiều domain và workgroup Windows Active Directory
 • Phần mềm điều khiển từ xa cho Windows
 • Phần mềm điều khiển từ xa qua Internet cho máy tính Windows ngoài mạng doanh nghiệp
 • Phần mềm điều khiển từ xa cho hệ thống Windows trên smartphone, máy tính bảng (ios, android)
 • Trò chuyện, chụp ảnh màn hình, chuyển đổi tập tin, chia sẻ màn hình với người dùng cuối trong suốt phiên làm việc từ xa
 • Cài đặt tự động và cấu hình Remote Control Agent
 • Báo cáo HTML đầy đủ cho các tên miền Active Directory
 • "Làm sạch” Active Directory tức thì (loại bỏ các đối tượng lỗi thời)
 • Khôi phục các đối tượng Active Directory vừa mới được di chuyển
 • Công cụ Active Directory mạnh mẽ để khám phá, chỉnh sửa, tìm kiếm mạnh mẽ
 • Quản lý các đối tượng chính sách nhóm (GPO)
 • Inventory tự động và được lập kế hoạch của hệ thống Windows trong HTML, CSV, Microsoft Access và Microsoft SQL Database
 • Công cụ di chuyển Windows Active Directory giữa các tên miền và máy chủ
 • Tự động và lập lịch đánh thức máy tính (qua LAN)
 • Thiết lập điều khiển từ xa theo tên máy tính, địa chỉ IP, UAC, Firewall
 • Quản lý Windows WMI điều khiển từ xa toàn diện từ GUI Interface
 • Điều khiển khôi phục các chương trình chính như Microsoft, Adobe, Pointdev…
 • Giao diện quản lý tên miền, nhóm làm việc thân thiện
 • Có thể thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ quản trị trên các máy tính khác nhau
 • Cấu hình Wizard cho Quick Start
 • IT Admin User cấp một giấy phép quản lý không giới quản lý tên miền, máy chủ và máy trạm
 • Sẵn sàng sử dụng trong vòng 5 phút
 • Hỗ trợ 5 ngôn ngữ với mức giá như nhau, bao gồm: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Ý


Download IDEAL Administration 2019 v19.21 Full - Quản trị, giám sát hệ thống mạng

Link trang chủ:Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.

No quote

Nếu link die phiền các bạn thông báo trực tiếp cho mình TẠI TOPIC này để fix lại nhanh nhất.

Đã test phần mềm trên máy cá nhân, ảnh ở trong bài viết.

Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
Phần mềm chạy tốt, cảm ơn nhiều
 
Top