Công cụ Internet Hướng dẫn rebuild Internet Download Manager 6.28 build 17 Full - Hỗ trợ download file hiệu quả!

nick 11K

Rìu Sắt
=====================

===============
build 6.30.9
mã gốc
03 00 00 00 8B 4D F4 64 89 0D 00 00 00 00 5F 5E 5B 8B E5 5D C3 A1
04 85 C0 74 6D 6A 00
0F 87 36 0D 00 00 0F
============
mã thay thế
00 00 00 00 8B 4D F4 64 89 0D 00 00 00 00 5F 5E 5B 8B E5 5D C3 A1
71 85 C0 74 6D 6A 00
0F 86 92 0F 00 00 0F
Thoát IDM => Copy đè vào thư mục gốc .
Đăng ký với tên bất kỳ và key bất kỳ nào cũng được .
Khi đăng ký nó báo key dỏm rồi thoát . Mở lại dùng thoải mái với con đà điểu

EC0Q6-QN7UH-5S3JB-YZMEK
GZLJY-X50S3-0S20D-NFRF9
UVQW0-X54FE-QW35Q-SNZF5
 

tqtrung99

Gà con
Thoát IDM => Copy đè vào thư mục gốc .
Đăng ký với tên bất kỳ và key bất kỳ nào cũng được .
Khi đăng ký nó báo key dỏm rồi thoát . Mở lại dùng thoải mái với con đà điểu

EC0Q6-QN7UH-5S3JB-YZMEK
GZLJY-X50S3-0S20D-NFRF9
UVQW0-X54FE-QW35Q-SNZF5
Quá yêu :D
 

Decepticon

Búa Gỗ Đôi
Tài khoản bị khóa
ai chặn domain, ip thì down idm mới theo link nhé
kutt.it/idm
 
Sửa lần cuối:

Robekuku

Gà con
6.31 build 1 dùng mã thứ 3 này nhé các cậu
03 00 00 00 8B 4D F4 64 89 0D 00 00 00 00 5F 5E 5B 8B E5 5D C3 -->03 thành 00

85 06 02 00 00 -->85 06 thành 84 73

87 F9 -->87 thành 86
là lại ngon ngay
 
Top