Huớng dẫn gửi mail bằng command trên Centos 7

tampm

Búa Gỗ
Gửi mail bằng command để làm gì ?
Dĩ nhiên là để thông báo đến bạn vô vàng thứ bạn muốn rồi. Mục đích mình dùng là vào việc viết scripts để thông bao cho mình

Ví dụ :

WAN rớt mạng
Các thiết bị rớt mạng
Hoặc đơn giản hơn là gửi cho mình địa chỉ ip wan của máy nhà mình =)) . ở windows thì có dynamic dns. ở linux thì mình chỉ cần ssh đc là vô vàng thứ có thể control rồi. nói linh tinh đủ rồi. bắt đầu thôi.

Chuẩn bị
Mã:
yum update -y

yum install mailx -y
Tạo shortcut để có thể dùng command
Nói sao nhỉ mọi program trên linux đều chạy ở $PATH của nó. bạn có thể dùng lênh echo $PATH để xem nó chạy ở đâu rồi tạo shortcut từ source cài đúng vị trí đó là đc.

Linux chẳng khó như bạn nghỉ đâu.

Mã:
ln -s /bin/mailx /bin/email
Cấu hình mail
Mã:
nano /etc/mailx
set smtp=smtps://smtp.gmail.com:465
set smtp-auth=login
set smtp-auth-user=USERNAME@YOURDOMAIN.COM
set smtp-auth-password=YOURPASSWORD
set ssl-verify=ignore
set nss-config-dir=/etc/pki/nssdb/
Ví dụ như sau :

Mã:
echo "Tin nhắn của bạn" | mail -v -s "Tiêu đều mail" hieuhienhoa@techpoo.com
Tiên đây mình chia sẽ 1 vài scripts check connection luôn nhé !


Mã:
#!/bin/bash

for i in $( cat /usr/local/bin/unifi/ipwan )

do ping -q -c2 $i > /dev/null

if [ $? -eq 0 ]

then

echo $i " Complete"

else echo $i " Not connection $i" information =`cat temp.tmp`

echo "Mat ket noi $i" | mail -v -s "Mail Hệ Thống Test WAN" hieuhienhoa@techpoo.com

fi done
 

LL Stylish

Chờ ngày mai tới...
Chắc là áp dụng được cho ubuntu thớt nhỉ? Thớt đã test trên Ubuntu chưa vậy? {EMO_026}
 
Tin công nghệ
Liên Hệ và Hợp Tác

Top