Microsoft Office Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt bản quyền Microsoft Office 2016 Professional Plus miễn phí

Business

Rìu Sắt
Đầu tiên để cài đặt, bạn cần có bộ Microsoft Office hoàn chỉnh tải nó tại đây:

Bắt đầu nào!

Bước 1: Sau khi tải về bạn chạy phần mềm Office 2016 tiến hành cài đặt.


Bước 2: Sau khi cài đặt xong Office, mở notepad và paste đoạn code phía dưới:

HTML:
@echo off
title Activate Microsoft Office 2016 ALL versions for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Microsoft Office Standard 2016&echo - Microsoft Office Professional Plus 2016&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16")&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_kms*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_mak*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:WFG99 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:DRTFM >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:BTDRB >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99 >nul&set i=1
:server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms4.MSGuides.com
if %i%==2 set KMS_Sev=kms5.MSGuides.com
if %i%==3 set KMS_Sev=kms6.MSGuides.com
if %i%==4 goto notsupported
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit forum [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)
explorer "https://www.vn-zoom.org"&goto halt
:notsupported
echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.&echo Please try installing the latest version here: bit.ly/getmsps
:halt
pause
Sau đó lưu file notepad với tên active.cmd

Bước 3:
Khởi chạy file active.cmd vừa tạo với quyền Administrator.
*Lưu ý: Bạn phải tắt toàn bộ những chương trình Office đang chạy

Kết quả cuối cùng sau khi thực hiện 3 bước là bộ office của bạn đã được Activated

 

locb2

Rìu Sắt
Bản quyền vĩnh viễn mãi maiz không bạn ơi? :)
Nó chỉ có 180 ngày , các bạn thấy có 3 từ KMS thì là kích hoạt qua server chỉ có thời hạn 6 tháng mà thôi . Nếu dễ như vậy thì đâu có ai mua key làm gì
 

locb2

Rìu Sắt
Cái server KMS phải biết cái nào còn hoạt động mới kích hoạt được , cái nào ngưng hoạt động thì sẽ ko kích hoạt được , vì vậy cái code cố định chỉ 1 server thì khi nó ngưng sẽ mất tác dụng , cần phải tìm 1 server khác thay vào code
 

leviet2211

Gà con
mình làm i chang mở active 3 lần rồi ko đc :v trước cũng biết cái này làm thử r mà cũng ko đc! chán! trước mua máy asus có sẵn office bản quyền rồi mà chơi ngu recovery lại máy mất hết luôn -_-
 
Mình làm theo và đã active thành công. Bạn nào có cách giữ bản quyền office 2016 khi update win 10 lên bản mới không? Mình đã active office 2016 by phone nhưng khi update win 10 lên bản fall creator thì bị mất active
 

ghost_tuyen

Rìu Sắt Đôi
Mình làm theo và đã active thành công. Bạn nào có cách giữ bản quyền office 2016 khi update win 10 lên bản mới không? Mình đã active office 2016 by phone nhưng khi update win 10 lên bản fall creator thì bị mất active
Mấy cái này chỉ là active KMS thôi, hạn dùng thường là 6 tháng. Nếu dùng vĩnh viễn thì bác qua topic https://vn-zoom.org/threads/giup-kich-hoat-office-2016-2013-2010-va-windows-10-8-1-8-7-by-phone-cap-nhat-key-thuong-xuyen.980/#post-2079 để được active by phone.Sài cho sướng.
Lần sau trước khi update, bác nên backup key lại đã. Nếu không muốn dùng phần mềm thì backup bằng tay như sau: " BẠN LƯU LẠI FILES STORE(ĐƯỜNG DẪN C:\Windows\System32\spp\store\2.0)
KHI NÀO CÀI LẠI BẢN WIN/office .BẠN NHẬP KEY TRƯỚC (KEY CŨ NHA),XONG RỒI CHÉP ĐÈ LẠI C:\Windows\System32\spp\store\2.0) RESTART LẠI CÓ BẢN QUYỀN NHƯ CŨ" :D
 

Seo15Vdo

Gà con
Đầu tiên để cài đặt, bạn cần có bộ Microsoft Office hoàn chỉnh tải nó tại đây:

Bắt đầu nào!

Bước 1: Sau khi tải về bạn chạy phần mềm Office 2016 tiến hành cài đặt.


Bước 2: Sau khi cài đặt xong Office, mở notepad và paste đoạn code phía dưới:

HTML:
@echo off
title Activate Microsoft Office 2016 ALL versions for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Microsoft Office Standard 2016&echo - Microsoft Office Professional Plus 2016&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16")&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_kms*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_mak*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:WFG99 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:DRTFM >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:BTDRB >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99 >nul&set i=1
:server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms4.MSGuides.com
if %i%==2 set KMS_Sev=kms5.MSGuides.com
if %i%==3 set KMS_Sev=kms6.MSGuides.com
if %i%==4 goto notsupported
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit forum [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)
explorer "https://www.vn-zoom.org"&goto halt
:notsupported
echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.&echo Please try installing the latest version here: bit.ly/getmsps
:halt
pause
Sau đó lưu file notepad với tên active.cmd

Bước 3:
Khởi chạy file active.cmd vừa tạo với quyền Administrator.
*Lưu ý: Bạn phải tắt toàn bộ những chương trình Office đang chạy

Kết quả cuối cùng sau khi thực hiện 3 bước là bộ office của bạn đã được Activated

Đầu tiên để cài đặt, bạn cần có bộ Microsoft Office hoàn chỉnh tải nó tại đây:

Bắt đầu nào!

Bước 1: Sau khi tải về bạn chạy phần mềm Office 2016 tiến hành cài đặt.


Bước 2: Sau khi cài đặt xong Office, mở notepad và paste đoạn code phía dưới:

HTML:
@echo off
title Activate Microsoft Office 2016 ALL versions for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Microsoft Office Standard 2016&echo - Microsoft Office Professional Plus 2016&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16")&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_kms*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_mak*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:WFG99 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:DRTFM >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:BTDRB >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99 >nul&set i=1
:server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms4.MSGuides.com
if %i%==2 set KMS_Sev=kms5.MSGuides.com
if %i%==3 set KMS_Sev=kms6.MSGuides.com
if %i%==4 goto notsupported
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit forum [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)
explorer "https://www.vn-zoom.org"&goto halt
:notsupported
echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.&echo Please try installing the latest version here: bit.ly/getmsps
:halt
pause
Sau đó lưu file notepad với tên active.cmd

Bước 3:
Khởi chạy file active.cmd vừa tạo với quyền Administrator.
*Lưu ý: Bạn phải tắt toàn bộ những chương trình Office đang chạy

Kết quả cuối cùng sau khi thực hiện 3 bước là bộ office của bạn đã được Activated

ok, thanks, hay lắm
 

VD99ct

Gà con
Mình bị lỗi như thế này thì phải làm sao ?

The system cannot find the path specified.

============================================================================
Activating your Office...
============================================================================


The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one...
Please wait...


============================================================================


The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one...
Please wait...


============================================================================


The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one...
Please wait...============================================================================
Sorry! Your version is not supported.
Please try installing the latest version here: bit.ly/getmsps
Press any key to continue . . .
 
CHo e hỏi ngu.... active by phone cũng dùng key kích hoạt qua KMS đúng k ạ. hay như thế nào vậy.
Em đang tranh cãi với thằng bạn. mong các bác chỉ bảo thêm
 

ittvtom

Gà con
Các bro giúp em cái Office 2016 pro plus VL: BN346-KPVRG-HHQG3-6YDPV-8HV7H
5557562
6925215
9063635
7905676
3761502
7383170
4205021
3476570
9563121
Thank các bro nhiều
 
Top