Hot! Trọn Bộ Công Cụ Kích Hoạt Windows và Office (Mọi Phiên Bản)

playboy930

Rìu Bạc
Khi việc tìm kiếm key trên internet gặp nhiều khó khăn hoặc do tình hình tài chính mỗi cá nhân hạn hẹp mà không có điều kiện mua key để kích hoạt bản quyền cho 02 sản phẩm của Tập đoàn Microsoft là Windows và Office thì bộ công cụ kích hoạt mà mình giới thiệu dưới đây sẽ là sự lựa chọn đáng để thử.
Bộ công cụ này gồm có:
 • HEU KMS Activator 10.0.0
 • KMSAuto Lite v1.3.5.1
 • Windows 10 Permanent Activator Ultimate v2.4
 • KMSAuto Net 2016 1.5.3
 • KMSpico 10.2.0 Final
 • KMSpico 10.2.0 Portable
 • Microsoft Toolkit 2.6.3 Final
 • Office 2013 KMS Activator Ultimate 2015 1.5
 • Office 2013 KMS Activator Ultimate 2015 1.5 Portable
 • PIDKey 2.1.2.1016 Portable
 • Re-Loader Activator 2.6 Final
 • Windows KMS Activator by AR_Alex 3.1.0
 • Windows 10 KMS Activator Ultimate 2016 v1.6
 • Windows 10 KMS Activator Ultimate 2016 v1.6 Portable
 • Windows KMS Activator Ultimate 2018 4.0
 • Windows Loader 2.2.2 By DAZ + WAT Fix
 • Office 2016 Permanent Activator Ultimate 1.7
 • Ratiborus KMS Tools 15.12.2017
 • Windows 10 Pro Permanent Activator Ultimate v2.2
 • AAct v3.8.5
 • AAct Network v1.0.3
 • Office 2013-2016 C2R Install 6.0.1
 • Office 2013-2016 C2R Install Lite 6.0.1
 • Office 2013-2016 C2R License Setup v1.05
 • KMS Server v1.2.4
 • KMS Server Service 2.0.4
 • Garbage Collector v1.3.4
 • Windows KMS Activator Ultimate 2017 v3.8
 • Ra1n Act1vat0r 1.0 RC 8
 • KMS Tools Portable 01.03.2018
 • PIDKey Lite v1.62.1
 • Windows 10 Permanent Activator Ultimate 2.5
 • KMS Lite 1.3.5.2
Và...
- Windows 10 Digital License Ultimate 1.1
Link tải về bộ công cụ kích hoạt Windows và Office:

mh_auth_or_register
Ngoài ra, các bạn có thể vào topic này để lấy key:
mh_auth_or_register
NẾU CÁC BẠN THÍCH CÁC SẢN PHẨM CỦA TẬP ĐOÀN MICROSOFT NÓI CHUNG VÀ 02 SẢN PHẨM WINDOWS + OFFICE NÓI RIÊNG THÌ HÃY MUA BẢN QUYỀN ĐỂ ỦNG HỘ TÁC GIẢ!!!
 
Sửa lần cuối:

manhhoan

Búa Gỗ
Khi việc tìm kiếm key trên internet gặp nhiều khó khăn hoặc do tình hình tài chính mỗi cá nhân hạn hẹp mà không có điều kiện mua key để kích hoạt bản quyền cho 02 sản phẩm của Tập đoàn Microsoft là Windows và Office thì bộ công cụ kích hoạt mà mình giới thiệu dưới đây sẽ là sự lựa chọn đáng để thử.
Bộ công cụ này gồm có:
 • HEU KMS Activator 10.0.0
 • KMSAuto Lite v1.3.5.1
 • Windows 10 Permanent Activator Ultimate v2.4
 • KMSAuto Net 2016 1.5.3
 • KMSpico 10.2.0 Final
 • KMSpico 10.2.0 Portable
 • Microsoft Toolkit 2.6.3 Final
 • Office 2013 KMS Activator Ultimate 2015 1.5
 • Office 2013 KMS Activator Ultimate 2015 1.5 Portable
 • PIDKey 2.1.2.1016 Portable
 • Re-Loader Activator 2.6 Final
 • Windows KMS Activator by AR_Alex 3.1.0
 • Windows 10 KMS Activator Ultimate 2016 v1.6
 • Windows 10 KMS Activator Ultimate 2016 v1.6 Portable
 • Windows KMS Activator Ultimate 2018 4.0
 • Windows Loader 2.2.2 By DAZ + WAT Fix
 • Office 2016 Permanent Activator Ultimate 1.7
 • Ratiborus KMS Tools 15.12.2017
 • Windows 10 Pro Permanent Activator Ultimate v2.2
 • AAct v3.8.5
 • AAct Network v1.0.3
 • Office 2013-2016 C2R Install 6.0.1
 • Office 2013-2016 C2R Install Lite 6.0.1
 • Office 2013-2016 C2R License Setup v1.05
 • KMS Server v1.2.4
 • KMS Server Service 2.0.4
 • Garbage Collector v1.3.4
 • Windows KMS Activator Ultimate 2017 v3.8
 • Ra1n Act1vat0r 1.0 RC 8
 • KMS Tools Portable 01.03.2018
 • PIDKey Lite v1.62.1
 • Windows 10 Permanent Activator Ultimate 2.5
 • KMS Lite 1.3.5.2
Và...
- Windows 10 Digital License Ultimate 1.1
Link tải về bộ công cụ kích hoạt Windows và Office:

No quote
Ngoài ra các bạn có thể vào topic này để lấy key:
No quote
NẾU CÁC BẠN THÍCH CÁC SẢN PHẨM CỦA TẬP ĐOÀN MICROSOFT NÓI CHUNG VÀ 02 SẢN PHẨM WINDOWS + OFFICE NÓI RIÊNG THÌ HÃY MUA BẢN QUYỀN ĐỂ ỦNG HỘ TÁC GIẢ!!!
tks thớt
 

haytham

Gà con
Khi việc tìm kiếm key trên internet gặp nhiều khó khăn hoặc do tình hình tài chính mỗi cá nhân hạn hẹp mà không có điều kiện mua key để kích hoạt bản quyền cho 02 sản phẩm của Tập đoàn Microsoft là Windows và Office thì bộ công cụ kích hoạt mà mình giới thiệu dưới đây sẽ là sự lựa chọn đáng để thử.
Bộ công cụ này gồm có:
 • HEU KMS Activator 10.0.0
 • KMSAuto Lite v1.3.5.1
 • Windows 10 Permanent Activator Ultimate v2.4
 • KMSAuto Net 2016 1.5.3
 • KMSpico 10.2.0 Final
 • KMSpico 10.2.0 Portable
 • Microsoft Toolkit 2.6.3 Final
 • Office 2013 KMS Activator Ultimate 2015 1.5
 • Office 2013 KMS Activator Ultimate 2015 1.5 Portable
 • PIDKey 2.1.2.1016 Portable
 • Re-Loader Activator 2.6 Final
 • Windows KMS Activator by AR_Alex 3.1.0
 • Windows 10 KMS Activator Ultimate 2016 v1.6
 • Windows 10 KMS Activator Ultimate 2016 v1.6 Portable
 • Windows KMS Activator Ultimate 2018 4.0
 • Windows Loader 2.2.2 By DAZ + WAT Fix
 • Office 2016 Permanent Activator Ultimate 1.7
 • Ratiborus KMS Tools 15.12.2017
 • Windows 10 Pro Permanent Activator Ultimate v2.2
 • AAct v3.8.5
 • AAct Network v1.0.3
 • Office 2013-2016 C2R Install 6.0.1
 • Office 2013-2016 C2R Install Lite 6.0.1
 • Office 2013-2016 C2R License Setup v1.05
 • KMS Server v1.2.4
 • KMS Server Service 2.0.4
 • Garbage Collector v1.3.4
 • Windows KMS Activator Ultimate 2017 v3.8
 • Ra1n Act1vat0r 1.0 RC 8
 • KMS Tools Portable 01.03.2018
 • PIDKey Lite v1.62.1
 • Windows 10 Permanent Activator Ultimate 2.5
 • KMS Lite 1.3.5.2
Và...
- Windows 10 Digital License Ultimate 1.1
Link tải về bộ công cụ kích hoạt Windows và Office:

No quote
Ngoài ra, các bạn có thể vào topic này để lấy key:
No quote
NẾU CÁC BẠN THÍCH CÁC SẢN PHẨM CỦA TẬP ĐOÀN MICROSOFT NÓI CHUNG VÀ 02 SẢN PHẨM WINDOWS + OFFICE NÓI RIÊNG THÌ HÃY MUA BẢN QUYỀN ĐỂ ỦNG HỘ TÁC GIẢ!!!
thanks
 

XxXuKa

Gà con
Khi việc tìm kiếm key trên internet gặp nhiều khó khăn hoặc do tình hình tài chính mỗi cá nhân hạn hẹp mà không có điều kiện mua key để kích hoạt bản quyền cho 02 sản phẩm của Tập đoàn Microsoft là Windows và Office thì bộ công cụ kích hoạt mà mình giới thiệu dưới đây sẽ là sự lựa chọn đáng để thử.
Bộ công cụ này gồm có:
 • HEU KMS Activator 10.0.0
 • KMSAuto Lite v1.3.5.1
 • Windows 10 Permanent Activator Ultimate v2.4
 • KMSAuto Net 2016 1.5.3
 • KMSpico 10.2.0 Final
 • KMSpico 10.2.0 Portable
 • Microsoft Toolkit 2.6.3 Final
 • Office 2013 KMS Activator Ultimate 2015 1.5
 • Office 2013 KMS Activator Ultimate 2015 1.5 Portable
 • PIDKey 2.1.2.1016 Portable
 • Re-Loader Activator 2.6 Final
 • Windows KMS Activator by AR_Alex 3.1.0
 • Windows 10 KMS Activator Ultimate 2016 v1.6
 • Windows 10 KMS Activator Ultimate 2016 v1.6 Portable
 • Windows KMS Activator Ultimate 2018 4.0
 • Windows Loader 2.2.2 By DAZ + WAT Fix
 • Office 2016 Permanent Activator Ultimate 1.7
 • Ratiborus KMS Tools 15.12.2017
 • Windows 10 Pro Permanent Activator Ultimate v2.2
 • AAct v3.8.5
 • AAct Network v1.0.3
 • Office 2013-2016 C2R Install 6.0.1
 • Office 2013-2016 C2R Install Lite 6.0.1
 • Office 2013-2016 C2R License Setup v1.05
 • KMS Server v1.2.4
 • KMS Server Service 2.0.4
 • Garbage Collector v1.3.4
 • Windows KMS Activator Ultimate 2017 v3.8
 • Ra1n Act1vat0r 1.0 RC 8
 • KMS Tools Portable 01.03.2018
 • PIDKey Lite v1.62.1
 • Windows 10 Permanent Activator Ultimate 2.5
 • KMS Lite 1.3.5.2
Và...
- Windows 10 Digital License Ultimate 1.1
Link tải về bộ công cụ kích hoạt Windows và Office:

No quote
Ngoài ra, các bạn có thể vào topic này để lấy key:
No quote
NẾU CÁC BẠN THÍCH CÁC SẢN PHẨM CỦA TẬP ĐOÀN MICROSOFT NÓI CHUNG VÀ 02 SẢN PHẨM WINDOWS + OFFICE NÓI RIÊNG THÌ HÃY MUA BẢN QUYỀN ĐỂ ỦNG HỘ TÁC GIẢ!!!
mình dùng MSI đi kèm bộ office 365 liệu có sử dụng được cái này không thớt?
 

phungthihalinh

Búa Gỗ Đôi
Khi việc tìm kiếm key trên internet gặp nhiều khó khăn hoặc do tình hình tài chính mỗi cá nhân hạn hẹp mà không có điều kiện mua key để kích hoạt bản quyền cho 02 sản phẩm của Tập đoàn Microsoft là Windows và Office thì bộ công cụ kích hoạt mà mình giới thiệu dưới đây sẽ là sự lựa chọn đáng để thử.
Bộ công cụ này gồm có:
 • HEU KMS Activator 10.0.0
 • KMSAuto Lite v1.3.5.1
 • Windows 10 Permanent Activator Ultimate v2.4
 • KMSAuto Net 2016 1.5.3
 • KMSpico 10.2.0 Final
 • KMSpico 10.2.0 Portable
 • Microsoft Toolkit 2.6.3 Final
 • Office 2013 KMS Activator Ultimate 2015 1.5
 • Office 2013 KMS Activator Ultimate 2015 1.5 Portable
 • PIDKey 2.1.2.1016 Portable
 • Re-Loader Activator 2.6 Final
 • Windows KMS Activator by AR_Alex 3.1.0
 • Windows 10 KMS Activator Ultimate 2016 v1.6
 • Windows 10 KMS Activator Ultimate 2016 v1.6 Portable
 • Windows KMS Activator Ultimate 2018 4.0
 • Windows Loader 2.2.2 By DAZ + WAT Fix
 • Office 2016 Permanent Activator Ultimate 1.7
 • Ratiborus KMS Tools 15.12.2017
 • Windows 10 Pro Permanent Activator Ultimate v2.2
 • AAct v3.8.5
 • AAct Network v1.0.3
 • Office 2013-2016 C2R Install 6.0.1
 • Office 2013-2016 C2R Install Lite 6.0.1
 • Office 2013-2016 C2R License Setup v1.05
 • KMS Server v1.2.4
 • KMS Server Service 2.0.4
 • Garbage Collector v1.3.4
 • Windows KMS Activator Ultimate 2017 v3.8
 • Ra1n Act1vat0r 1.0 RC 8
 • KMS Tools Portable 01.03.2018
 • PIDKey Lite v1.62.1
 • Windows 10 Permanent Activator Ultimate 2.5
 • KMS Lite 1.3.5.2
Và...
- Windows 10 Digital License Ultimate 1.1
Link tải về bộ công cụ kích hoạt Windows và Office:

No quote
Ngoài ra, các bạn có thể vào topic này để lấy key:
No quote
NẾU CÁC BẠN THÍCH CÁC SẢN PHẨM CỦA TẬP ĐOÀN MICROSOFT NÓI CHUNG VÀ 02 SẢN PHẨM WINDOWS + OFFICE NÓI RIÊNG THÌ HÃY MUA BẢN QUYỀN ĐỂ ỦNG HỘ TÁC GIẢ!!!
trar loiwf
 

Billy

Gà con
Khi việc tìm kiếm key trên internet gặp nhiều khó khăn hoặc do tình hình tài chính mỗi cá nhân hạn hẹp mà không có điều kiện mua key để kích hoạt bản quyền cho 02 sản phẩm của Tập đoàn Microsoft là Windows và Office thì bộ công cụ kích hoạt mà mình giới thiệu dưới đây sẽ là sự lựa chọn đáng để thử.
Bộ công cụ này gồm có:
 • HEU KMS Activator 10.0.0
 • KMSAuto Lite v1.3.5.1
 • Windows 10 Permanent Activator Ultimate v2.4
 • KMSAuto Net 2016 1.5.3
 • KMSpico 10.2.0 Final
 • KMSpico 10.2.0 Portable
 • Microsoft Toolkit 2.6.3 Final
 • Office 2013 KMS Activator Ultimate 2015 1.5
 • Office 2013 KMS Activator Ultimate 2015 1.5 Portable
 • PIDKey 2.1.2.1016 Portable
 • Re-Loader Activator 2.6 Final
 • Windows KMS Activator by AR_Alex 3.1.0
 • Windows 10 KMS Activator Ultimate 2016 v1.6
 • Windows 10 KMS Activator Ultimate 2016 v1.6 Portable
 • Windows KMS Activator Ultimate 2018 4.0
 • Windows Loader 2.2.2 By DAZ + WAT Fix
 • Office 2016 Permanent Activator Ultimate 1.7
 • Ratiborus KMS Tools 15.12.2017
 • Windows 10 Pro Permanent Activator Ultimate v2.2
 • AAct v3.8.5
 • AAct Network v1.0.3
 • Office 2013-2016 C2R Install 6.0.1
 • Office 2013-2016 C2R Install Lite 6.0.1
 • Office 2013-2016 C2R License Setup v1.05
 • KMS Server v1.2.4
 • KMS Server Service 2.0.4
 • Garbage Collector v1.3.4
 • Windows KMS Activator Ultimate 2017 v3.8
 • Ra1n Act1vat0r 1.0 RC 8
 • KMS Tools Portable 01.03.2018
 • PIDKey Lite v1.62.1
 • Windows 10 Permanent Activator Ultimate 2.5
 • KMS Lite 1.3.5.2
Và...
- Windows 10 Digital License Ultimate 1.1
Link tải về bộ công cụ kích hoạt Windows và Office:

No quote
Ngoài ra, các bạn có thể vào topic này để lấy key:
No quote
NẾU CÁC BẠN THÍCH CÁC SẢN PHẨM CỦA TẬP ĐOÀN MICROSOFT NÓI CHUNG VÀ 02 SẢN PHẨM WINDOWS + OFFICE NÓI RIÊNG THÌ HÃY MUA BẢN QUYỀN ĐỂ ỦNG HỘ TÁC GIẢ!!!
thanks for sharing
 
Khi việc tìm kiếm key trên internet gặp nhiều khó khăn hoặc do tình hình tài chính mỗi cá nhân hạn hẹp mà không có điều kiện mua key để kích hoạt bản quyền cho 02 sản phẩm của Tập đoàn Microsoft là Windows và Office thì bộ công cụ kích hoạt mà mình giới thiệu dưới đây sẽ là sự lựa chọn đáng để thử.
Bộ công cụ này gồm có:
 • HEU KMS Activator 10.0.0
 • KMSAuto Lite v1.3.5.1
 • Windows 10 Permanent Activator Ultimate v2.4
 • KMSAuto Net 2016 1.5.3
 • KMSpico 10.2.0 Final
 • KMSpico 10.2.0 Portable
 • Microsoft Toolkit 2.6.3 Final
 • Office 2013 KMS Activator Ultimate 2015 1.5
 • Office 2013 KMS Activator Ultimate 2015 1.5 Portable
 • PIDKey 2.1.2.1016 Portable
 • Re-Loader Activator 2.6 Final
 • Windows KMS Activator by AR_Alex 3.1.0
 • Windows 10 KMS Activator Ultimate 2016 v1.6
 • Windows 10 KMS Activator Ultimate 2016 v1.6 Portable
 • Windows KMS Activator Ultimate 2018 4.0
 • Windows Loader 2.2.2 By DAZ + WAT Fix
 • Office 2016 Permanent Activator Ultimate 1.7
 • Ratiborus KMS Tools 15.12.2017
 • Windows 10 Pro Permanent Activator Ultimate v2.2
 • AAct v3.8.5
 • AAct Network v1.0.3
 • Office 2013-2016 C2R Install 6.0.1
 • Office 2013-2016 C2R Install Lite 6.0.1
 • Office 2013-2016 C2R License Setup v1.05
 • KMS Server v1.2.4
 • KMS Server Service 2.0.4
 • Garbage Collector v1.3.4
 • Windows KMS Activator Ultimate 2017 v3.8
 • Ra1n Act1vat0r 1.0 RC 8
 • KMS Tools Portable 01.03.2018
 • PIDKey Lite v1.62.1
 • Windows 10 Permanent Activator Ultimate 2.5
 • KMS Lite 1.3.5.2
Và...
- Windows 10 Digital License Ultimate 1.1
Link tải về bộ công cụ kích hoạt Windows và Office:

No quote
Ngoài ra, các bạn có thể vào topic này để lấy key:
No quote
NẾU CÁC BẠN THÍCH CÁC SẢN PHẨM CỦA TẬP ĐOÀN MICROSOFT NÓI CHUNG VÀ 02 SẢN PHẨM WINDOWS + OFFICE NÓI RIÊNG THÌ HÃY MUA BẢN QUYỀN ĐỂ ỦNG HỘ TÁC GIẢ!!!
Cảm ơn bạn
 
Top