[Hỏi/Thắc mắc] Anh em đã (đang) dùng minibook chưa? Cho mình xin review

Top