Yêu cầu Phần mềm Hỏi phần mềm hoặc tool xem video tự động ?

khanhbang09

Búa Gỗ
- Mình có 1 trang web bắt học bài qua các video sau khi đăng nhập .
Vậy xin hỏi có mềm hoặc tool xem video tự động để vượt qua các bài học bắt buộc này không ?
Xin cảm ơn và hậu tạ !
 

congdongnet

Búa Đá
Xem cấu trúc site sau đó send request giả theo từng giai đoạn. Tuy nhiên phải nghiên cứu kỹ từng request.

Bạn mang web đây tôi hóng xem.
 
Top