Hỏi/ Thắc mắc Hỏi cách mở Profile Management mỗi khi mở Google Chrome

thuan1992

Búa Gỗ
Mọi người ơi như mình được biết thì ở Firefox thì thêm lệnh -p ở op thì sẽ mỗi lần mở Firefox là nó tự lên bảng tạo tên người dùng mới, mà bên Chrome có lần mình bấm bậy thì nó giống như Firefox mà đợt lag quá mình lỡ xóa mất cài lại mà làm mọi cách điều không đươc. Nên mình muốn hỏi các cao nhân, có cách nào mỗi lần kick vào chrome là nó tự hiện lên bảng tạo Person mới không ạ. Xin cám ơn nhiều.
 
Top