Hỗ trợ lấy CID Office/Windows activate by phone

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

V Nguyen

Rìu Vàng
Ai cần CID Office/Windows để lại comment bên dưới ( 4, 5h PM/ 8.30h PM)
Cách lấy CID:
B1: Like
B2: Comment cấu trúc sau
Phiên bản Windows/Office muốn kích hoạt
Istallation Id (Viết dọc)
B3: Đợi lấy CID
 

thaohhk29

Búa Gỗ
Cho mình xin key office 2019 đi mà :)
mở cmd bằng quyền admin xong dán lệnh này vào:
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16"
set "cmd=cscript //nologo ospp.vbs"
%cmd% /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP >nul 2>&1
%cmd% /dstatus | findstr "Office19ProPlus2019VL"
if not %errorlevel% == 0 (for /f %x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms') do %cmd% /inslic:"..\root\Licenses16\%x")
%cmd% /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP
%cmd% /sethst:kms.lotro.cc & %cmd% /act
cls & %cmd% /dstatus
echo
 
Nhờ các bác active hộ em cái office 2013 giúp ạ
key: Q8NG9-B3F2H-2F2XX-QHQQT-V6BGX
IID:
4842770
3960490
7405584
1619192
6446986
7386751
6622922
4031570
0223123
nhờ bác hổ trợ giúp mình ạ
 
Nhờ anh giúp với ạ

Office Pro Plus 2016
Key: W6H2N-HTBCF-R27CJ-VGXTT-XQBVM

IID:
5868273
2637756
0499546
2952843
3791623
4919865
7218693
2009141
3856480

Thanks anh!
 

htd20

Gà con
Bạn giúp mình với nhé
Office Familly 2010
335802
386923
675901
048830
595204
045386
612222
524386
023733
Xin cám ơn trước
 

o0rainy0o

Gà con
Bạn giúp mình với
Office 2016 Pro plus VL
ID:
4479803
6697194
3854750
1759554
6363910
2564912
1546680
4962560
7728964
Many thanks
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top