Hỗ trợ kích hoạt Office 2016 Retail qua Teamviewer

dinhchungcm

Rìu Chiến Chấm
Hi all!
Hiện đang có một số key Office 2016 Retail!
Mình nhận Kích hoạt qua Teamviewer cho bạn nào cần!Yêu cầu:
Cài sạch Office 2016 Retail.
Không nhận Hỗ trợ các bản đã KMS hay Cr@ck!
Gửi Id&Pass Team vào Hộp thư!
 
Sửa lần cuối:

dinhchungcm

Rìu Chiến Chấm
Kích hoạt bằng Key Retail by phone.
Dùng lệnh cmd để xoá key thừa, add key, lấy CID, add CID.
Kích hoạt vĩnh viễn.
Nếu backup đúng cách thì khi cần cài lại Restore khỏi nhờ!
 
Tin công nghệ
Liên Hệ và Hợp Tác

Top