(Hỗ trợ) Keys và kích hoạt bản quyền các sản phẩm của Microsoft!

jstkvie

Gà con
@tramanh89xd: Sorry mod, mình sẽ không tái phạm

Nhờ các bạn trợ giúp Office Pro Plus 2016 VL
Key sử dụng CVNQX-xxx-CDKYB
IID : 5956294-3086512-3710146-0885983-8094454-0318156-6025211-7569800-8370166
Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản nội quy topic này tại VN-Zoom.org

Thanks!
 

thuwowngr

Cho đi là nhận được.
@tramanh89xd: Sorry mod, mình sẽ không tái phạm

Nhờ các bạn trợ giúp Office Pro Plus 2016 VL
Key sử dụng CVNQX-.-CDKYB
IID : 5956294-3086512-3710146-0885983-8094454-0318156-6025211-7569800-8370166
Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản nội quy topic này tại VN-Zoom.org

Thanks!
522325 006834 988432 870916 217212 439326 431293 761171
 

trymtoa

Gà con
Bác @thuwowngr, lấy giúp em confirm ID cho bản offfice 2016 nhé.
Key sử dụng là: BDTJM-xxxxx-HQW92
IID: 3523551-9798100-0925250-8143283-0559092-7150724-6164766-5876354-2489600
Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản nội quy topic này tại VN-Zoom.org

Cảm ơn bác nhiều. Nghỉ lễ vui vẻ bác nhé. :)
 

tramanh89xd


Junior Moderator
Thành viên BQT
Bác @thuwowngr, lấy giúp em confirm ID cho bản offfice 2016 nhé.
Key sử dụng là: BDTJM-xxxxx-HQW92
IID: 3523551-9798100-0925250-8143283-0559092-7150724-6164766-5876354-2489600
Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản nội quy topic này tại VN-Zoom.org

Cảm ơn bác nhiều. Nghỉ lễ vui vẻ bác nhé. :)
Key bị khoá bạn đổi key khác nhé.
 

haibmh

Rìu Chiến Bạc Chấm
Bác @thuwowngr, lấy giúp em confirm ID cho bản offfice 2016 nhé.
Key sử dụng là: BDTJM-xxxxx-HQW92
IID: 3523551-9798100-0925250-8143283-0559092-7150724-6164766-5876354-2489600
Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản nội quy topic này tại VN-Zoom.org
Cảm ơn bác nhiều. Nghỉ lễ vui vẻ bác nhé. :)
Bạn khẩn trương thay cái key này rồi gửi IID lên,hôm nay thế nào key blocked cả đám luôn òi.
Văn bản ẩn cho người dùng: trymtoa
 
Nhờ các bạn trợ giúp Office Pro Plus 2010 Retail
Key sử dụng V2QVJ---87QB7
IID : 011211-863804-758373-397562-214515-951893-129926-876686-214643
Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản nội quy topic này tại VN-Zoom.org
 

phongtho517

Gà con
Nhờ các bạn giúp MS Window 7 Pro
Key FBJXM-JBBRX-4CMDR-877HM-8D927
ID 000766-382412-410984-702965-607364-741425-601733-538775-283926
Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản nội quy topic này tại VN-Zoom.org
 

haibmh

Rìu Chiến Bạc Chấm
Nhờ các bạn giúp MS Window 7 Pro
Key FBJXM-8D927
ID 000766-382412-410984-702965-607364-741425-601733-538775-283926
Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản nội quy topic này tại VN-Zoom.org
Bạn sửa lại post,xóa bớt các kí tự của key rồi tôi gửi CID nhé.
068386-771286-796200-771825-149030-156190-745791-XXXXXX
 
Sửa lần cuối:

neothath

Gà con
Nhờ các bạn trợ giúp Windows 10 Pro
Key sử dụng KN4P9---43KTT
IID : 1335954-2442353-8882215-1931684-1163581-9598392-3974636-1625151-6047684
Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản nội quy topic này tại VN-Zoom.org
 

ovinguyen

Life is inherently sweet but also bitter.
Nhờ các bạn trợ giúp Windows 10 Pro
Key sử dụng KN4P9---43KTT
IID : 1335954-2442353-8882215-1931684-1163581-9598392-3974636-1625151-6047684
Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản nội quy topic này tại VN-Zoom.org
CID của bạn, sau khi active xong, bạn vào Start-Settings-Update&Security-Activation-Change Product Key và nhập lại đúng key bạn vừa dùng để lấy bản quyền KTS
054306-979085-206060-379363-399312-498345-658270-929701
 
Nhờ các bạn trợ giúp Windows 10 Pro
Key sử dụng PCN8P---C373B
IID : 2358920 9464085 4455651 2457973 4509105 9331983 0157486 1401673 5994561
Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản nội quy topic này tại VN-Zoom.org
 

tramanh89xd


Junior Moderator
Thành viên BQT
Nhờ các bạn trợ giúp Windows 10 Pro
Key sử dụng PCN8P---C373B
IID : 2358920 9464085 4455651 2457973 4509105 9331983 0157486 1401673 5994561
Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản nội quy topic này tại VN-Zoom.org
của bạn đây , sau khi active xong bạn vào Start-Settings-Update&Security-Activation-Change Product Key và nhập lại đúng key bạn vừa dùng để lấy bản quyền KTS :
Confirmation ID (CID):
104742-948405-326845-338175-329943-869045-755873-018430
 

nthung1512

Gà con
Nhờ các bạn trợ giúp Windows 10 enterprise LTSC
Key sử dụng 8RHNX----K2G2C
IID : 2013666-5680615-1110952-9962536-4443956-3037384-9332831-4483751-1423280
Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản nội quy topic này tại VN-Zoom.org
 

TNS2018

Gà con
Nhờ các bạn trợ giúp win 10 ENTERPRISE LTSC 2019
Key sử dụng 8RHNX-----K2G2C
IID : 1456924-5180422-8150126-1470084-6661811-1980692-7021892-1514100-4716886
Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản nội quy topic này tại VN-Zoom.org
 
Top