Công cụ Internet HMA! Pro VPN + Key - Phần mềm ẩn IP chuyên nghiệp!

ducminh93

Búa Gỗ
Hide My Ass (HMA) là một dịch vụ VPN nổi tiếng. Nếu bạn muốn xem các trang web mà bạn không thể xem từ quốc gia của mình hoặc nếu bạn muốn lướt internet mà không bị truy tìm, hãy xem xét sử dụng VPN HMA Pro.


Về tính năng, các bạn theo dõi tại trang chủ:
No quote
Link tải bộ cài đặt:
No quote
DANH SÁCH KEY CẬP NHẬT TẠI ĐÂY
01 Key update vào 18/03/2019: Here
04 Key update vào 01/04/2019: Here
02 Key update vào 19/04/2019: Here
01 Key của bác @haibmh vào 25/05/2019: Here
01 Key của bác @haibmh vào 29/05/2019: Here
04 Key update vào 29/05/2019: Here
01 Key của bác @haibmh cập nhật vào 01/06/2019: Here
01 key của bác @haibmh cập nhật vào 10/06/2019: Here
04 key của bạn @tyanh78900 cập nhật vào 19/06/2019: Here
01 key của bác @haibmh cập nhật vào 24/06/2019: Here
01 key của bác @haibmh cập nhật vào 25/06/2019: Here
01 key của bác @haibmh cập nhật vào 26/06/2019: Here
01 key của bác @haibmh cập nhật vào 09/07/2019: Here
01 key của bác @haibmh cập nhật vào 14/07/2019: Here
01 key của bác @haibmh cập nhật vào 18/07/2019: Here
01 key của bác @haibmh cập nhật vào 12/08/2019: Here
01 key của bác @haibmh cập nhật vào 14/08/2019: Here
01 key của bác @haibmh cập nhật vào 17/08/2019: Here
03 key của bác @haibmh cập nhật vào 29/08/2019: Here
02 key của bác @haibmh cập nhật vào 02/09/2019: Here
Key của bác @haibmh cập nhật vào 05/09/2019: Here
Key của bác @haibmh cập nhật vào 09/09/2019: Here
Key của bác @haibmh cập nhật vào 11/09/2019: Here
LƯU Ý: Khi add key thấy báo thành công thì các bạn click vào biểu tượng "3 gạch ngang" nằm góc trái trên phần mềm rồi chọn mục Acount để xem thông tin. Để ý tại mục "Next billing date" (Ngày đặt hàng tiếp theo) nếu thời gian hết hạn ở xa hơn ngày hiện tại là key vẫn còn sử dụng được.
Sau đó các bạn thoát mục Acount này rồi nhấn connect để thay đổi IP. Nếu phần mềm báo "vượt quá số lượng truy cập trên các thiết bị" thì chờ ít phút rồi nhấn connect hoặc nhấn connect liên tục hoặc đổi key khác nếu không muốn chờ đợi bằng cách click chọn "Deactive HMA!" nằm ở cuối mục Account.
Đã dùng và rất tốt, chủ top
 
Tin công nghệ
Liên Hệ và Hợp Tác

Top