Hình ảnh của 7.5 TB RAM nó như thế này đây

Administrator


Administrator
Thành viên BQT
#1
Hôm nay trên Reddit, tài khoản có tên trogdorr đã đưa lên hình ảnh anh ta cài cắm nâng cấp hệ thống VMware mới trang bị tới 7.5 Tb RAM.

Hệ thống này gồm

128 DIMMS loại 32GB DDR4 và 224 thanh DIMMS loại 16GB DDR3 . mỗi một Stack gồm 20 thanh DIMMS.

Dưới đây là một vài hình ảnh của 7.5Tb RAM

25701059673_bfa1c1e48c_o.jpg

25701060443_d4a0e81f21_o.jpg

25701064403_cbe3468a99_o.jpg

26277864556_29d54803cf_o.jpg

Dinh Quang Vinh nguồn
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.
 
Top