[Guide] LTS là gì

giangm9

Gà con
Upload content
#1
Các phiên bản của Ubuntu hay có kiểu "Ubuntu 16.04 LTS", mà Arch Linux, debian lại không có, thế LTS là gì ?


LTS là viết tắt của Long Term Support

Cứ 6 tháng một lần, Ubuntu sẽ tung ra một bản cập nhật mới, (ví dụ bản được đưa ra vào tháng 4 năm 2017 sẽ được gọi là 17.04). Các bản này sẽ đi kèm với việc các ứng dụng được cập nhật ngon nghẻ đầy đủ. (hoặc đầy đủ nhưng không ngon nghẻ)

Ngoài cập nhật ứng dụng thì Ubuntu cũng sẽ được cập nhật về bảo mật. Các cập nhật liên quan đến bảo mật sẽ được duy trì trong ít nhất 9 tháng trên cả desktop và server.

Ví dụ, bạn đang dùng 17.04, thời điểm bạn dùng maý tính là tháng 11 năm 2017, bạn dính lỗi về bảo mật, bạn có thể cập nhật mà vẫn giữ nguyên các phần mềm của 17.04 và cập nhật bản vá bảo mật. nhưng đến tháng 2 năm 2018, bạn sẽ phải chuyển sang dùng 17.10 nếu muốn được cập nhật bảo mật.

LTS thì lại khác ,nó kéo dài thời gian cập nhật lên đến 5 năm tức là bạn không phải đổi phiên bản mà vẫn có thể cập nhật bảo mật.
Tuy nhiên, LTS chỉ có tác dụng với Ubuntu bản chuẩn(Ubuntu Desktop và Ubuntu Server), các bản khác (KUbuntu, Lubuntu ... sẽ tùy vào nhà phân phối quyết định)

để xem trạng thái cập nhật của các phiên bản, truy cập đường link
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


Dịch từ
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.
 
Top