Microsoft Office Giúp kích hoạt Office 2016/2013/2010 và Windows 10/8.1/8/7 by Phone(Cập nhật key thường xuyên)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

brother23

Gà con
[QUOTE =“brother23,post:3654,member:3800”]谢谢
赢7终极
BMB34-PMB4B-3DBVK-BVYTT-JXXQQ
018 944
605 934
928 226
044 315
386 351
752 192
734 186
758 796
654 214

谢谢![/ QUOTE]
确认ID: 123756 442456 590382 648253 123723 658795 182075 304092

THANKS
 

Đinh Mạnh

Búa Gỗ
Vui lòng call giúp mình key này với nhé:
Windows 7

2K2W9-82HCP-88R6H-9JT8X-YXWDF
008012
984001
316912
264891
832531
821032
920043
062595
727453


Office 2013

FMNMX-W7P84-73WHT-W2JTC-2DHT7
5481144
0957334
1564045
3314466
9422553
4178884
5443026
4456552
6845843

Mình cảm ơn!
 

Binzz

Binz Một Nắng
Vui lòng call giúp mình key này với nhé:
Windows 7

2K2W9-82HCP-88R6H-9JT8X-YXWDF
008012
984001
316912
264891
832531
821032
920043
062595
727453


Office 2013

FMNMX-W7P84-73WHT-W2JTC-2DHT7
5481144
0957334
1564045
3314466
9422553
4178884
5443026
4456552
6845843

Mình cảm ơn!
2 key bị block hết rồi nha bạn .
 

locb2

Rìu Sắt
Dạ bên em phân ra 4 loại lận ạ. Bạn kia không nói loại nào nên send ngẫu nhiên
Member họ ko quan tâm đến lời nhờ chỉ post KEY + IID vậy là xong rồi đó

Key : FMNMX-W7P84-73WHT-W2JTC-2DHT7
Key Status : Valid
Product ID : 00216-51520-71980-AA216
Extended PID : XXXXX-02165-152-071980-03-1066-9200.0000-3142017
SKU ID : 2b88c4f2-ea8f-43cd-805e-4d41346e18a7
Description : Office15_ProPlusVL_MAK
Edition ID : ProPlusVolume
Sub Type : X18-32641
License Type : Volume:MAK
Channel : ltMAK
Crypto ID : 2165 (875)
Activ. Count : Key Blocked!
 

Đinh Mạnh

Búa Gỗ
office 2013
PXCNB-K2KYM-339JW-6T4DQ-2WDB4
win 7
BJ84H-M4M4R-2VYC4-HQRBP-G2BGY
Bạn ơi call giúp mình với nhé.

Windows 7 pro

BJ84H-M4M4R-2VYC4-HQRBP-G2BGY
010932
556620
691522
391905
739691
463902
045492
135086
298631


Office 2013 pro plus

49F6N-V66C8-WFX8M-2JV9W-D9JQH
4325506
1994990
2229515
2641870
6434526
7349635
2970646
1064155
7222003

Mình cảm ơn nhiều
 

Binzz

Binz Một Nắng
Bạn ơi call giúp mình với nhé.

Windows 7 pro

BJ84H-M4M4R-2VYC4-HQRBP-G2BGY
010932
556620
691522
391905
739691
463902
045492
135086
298631


Office 2013 pro plus

49F6N-V66C8-WFX8M-2JV9W-D9JQH
4325506
1994990
2229515
2641870
6434526
7349635
2970646
1064155
7222003

Mình cảm ơn nhiều
win 7 pro

289455-888015-050944-724231-168230-164105-187441-490916
 

locb2

Rìu Sắt
PKeyConfig : Office 2013
Key : 49F6N-V66C8-WFX8M-2JV9W-D9JQH
Key Status : Valid
Product ID : 00216-56840-94665-AA098
Extended PID : XXXXX-02165-684-094665-03-1066-9200.0000-3142017
SKU ID : 2b88c4f2-ea8f-43cd-805e-4d41346e18a7
Description : Office15_ProPlusVL_MAK
Edition ID : ProPlusVolume
Sub Type : X18-32643
License Type : Volume:MAK
Channel : ltMAK
Crypto ID : 2165 (875)
Activ. Count : Key Blocked!
Block Key Base : Key Blocked!
Comment :
 

Đinh Mạnh

Búa Gỗ
thôi xài office 365 đi . tôi cho bạn tài khoản :D
Dạ thôi, mình dùng pro plus là được rồi. Đúng ra cài bản standard là đủ dùng rồi nhưng khó kiếm key quá. Bạn call nốt giúp mình nhé. Mình cảm ơn.

Office 2013 pro plus

W98PY-N7G7R-2PKHH-VQXVG-CGWQH
2547250
9641384
4820915
6033612
8388470
0260886
6034436
7623901
5612001
 

Binzz

Binz Một Nắng
Dạ thôi, mình dùng pro plus là được rồi. Đúng ra cài bản standard là đủ dùng rồi nhưng khó kiếm key quá. Bạn call nốt giúp mình nhé. Mình cảm ơn.

Office 2013 pro plus

W98PY-N7G7R-2PKHH-VQXVG-CGWQH
2547250
9641384
4820915
6033612
8388470
0260886
6034436
7623901
5612001
425550-208346-220776-665724-602402-733586-961920-375483
 

Binzz

Binz Một Nắng
8 - WINDOWS 7 OEM PRO

BQ2C4-BGR6F-8BJQB-D9DGF-RKQWX
W38F6-GJK9M-FVGJR-BCFGX-M6JBW
6THF4-WVQYC-2F2DP-BC7J2-3XT9P
GWCKG-2M7XH-6828G-KCRPK-RQHY4
JY4JR-J4G4Q-MF62X-HJ2MV-HKPRW
6KWK6-VQ6DX-TRGB8-38D7J-8RTRC
GDVXK-2GRMJ-7PD86-42WMC-W79TT
838MY-B9VD8-TCF4Y-R49HM-9FHQR

*****************************

03 - WINDOWS 8.1 OEM PRO

QBFXB-NQHM9-DH9YD-8YMCJ-J8D32
QGTNB-V9BHV-9X879-VHTJY-BBGVP
NG68Q-PPXTW-Y2RHB-HCD7C-VFQ32

*****************************

57 - WINDOWS 10 OEM PRO

3W9N4-DMK49-QFXFQ-YXXG3-GF4C2
N9QQF-2YTW6-HPY7Q-777TW-HMH22
4W4TM-VNM6D-WHRQB-GHY9P-76DGP
DQNJY-977CR-GG486-WKD27-KHJXC
QPF39-7KNG4-KHDM6-PKR7H-R9CTC
4PR8N-6H4FH-T3CR3-BV476-D3W6C
2GNBV-TBPHY-WKHGV-TMTYD-DV7CP
NBWK4-6D7QR-67WR9-J3R47-3J3PP
8GK46-NMBMK-YHJF3-J9W2Y-YWRJ2
GFTXN-PHVTB-GGWJ3-Q3YPR-BY6GC
3NDPC-76F9Y-R6HDD-9J4TJ-CPQPP
2NMTC-8RFH8-YDXFD-J4PWQ-C3782
GNVT8-HT6MJ-B2GQQ-7BQDW-4VV82
P6BMR-NTYYQ-2VJG9-9TKKT-8TYW2
DM7MG-NVHPC-QMCG4-DRWQJ-78RJ2
HMT4M-PNQ69-XWKFG-YQ6DW-82QPP
9NG88-W7T8M-4Y8X9-G3DXK-4JRJ2
HVG9N-FQ77Y-2R7D6-QW2C9-FRHCP
DVFC7-VNDY4-FJP6H-FDG62-76DPP
N29B7-GDC6D-2JBXF-WG69V-RGDPP
RD9JH-N44G8-GF2PQ-T3PPW-9TPTC
GMJN4-CXQK9-MT8VT-23PQK-9HJ6C
FNC2D-W8CFX-9FJPC-JPKB6-BP2TC
NMP4G-HVWXK-3W4J9-GJ27G-KTPTC
242TN-K3G62-QGJ6Y-V6XGC-CKCTC
9CB6J-KNJ73-686YH-M9WVB-7MH82
KMTFH-VXN8V-8D2QW-KKK7W-6MVCP
49H8N-VBY4W-RCQX7-DDH7K-WTYW2
RKMNB-3JKMB-Y23DW-RTRFV-MBH82
3FB9W-FNBBW-BHMCB-MFTR8-YP2TC
2NKXC-HM2DD-P4J8F-MVBJ7-PWGGC
P33BH-DN4FQ-9VKD3-MW4WM-DPFJ2
6KN8Q-J7G82-Q9MFM-CPJ3Q-2WGGC
2QP4N-3C7BJ-2XRR6-CB2YR-2KCTC
48BQN-7FTB8-4B7GY-6J49Q-VXMW2
QKRDV-PGNP3-X38BH-6K4FY-MY6GC
B3PMN-KJVDJ-CVPXQ-74R3M-DPFJ2
92NVK-M2PHF-VPKJF-CWK34-VMH82
2DH9B-PWNMK-FDX82-4W9TY-G3BW2
CNMXQ-33686-HYRM3-72KKK-4JRJ2
6VD4N-36MRB-8PCPB-JPCXQ-KKX2P
WRKPN-F4GWW-2RJ6W-PHCPR-F6YW2
TBN43-BGXMC-P7JRY-3DBB2-PGYW2
H6CJ7-YYNQB-TWT3R-J2VDC-PGYW2
3R7CH-N78V2-WRMCG-RW44F-6Q782
8K9WN-MVGX6-F26P2-3X4KG-H8RJ2
N4887-RFRQK-GRBWC-WD37D-C3782
J9PX7-6RN2C-2RGPG-2Q42H-7QW6C
MKNTM-F6DBF-QKGQT-PQHQT-CGYW2
BWKXH-NB68D-RG74Y-J9V9F-K4TGC
NR8T9-XV4CC-B2RRR-9JTP9-8QK2P
3RNB3-9VBPK-G6DH9-T4JX7-R9CTC
6TN4W-DPTWR-CMFQR-2QJ6G-WXCTC
VT3NF-TJ9Y2-JGGMY-HF9BR-2KCTC
G9FNJ-RG82X-FWYYY-XPKM7-6XX2P
WBQNQ-4G6KH-GFFY9-2K46J-WB6GC
MWTKN-K3XCH-H7TVX-Y3H9D-PYVCP
*****************************
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tin công nghệ
Liên Hệ và Hợp Tác

Top