Giúp kích hoạt by phone Windows và Office 2'

Đó là sự "lợi hại" của key Office Retail và những hình được đăng lên là một "minh chứng hùng hồn"!
"A picture is worth a thousand words" Khỏi tranh luận!
Thanks to @DuongDang :D
Dạ, không có gì đâu bác.
Cháu chỉ là vừa học hỏi các bác, các chú, anh chị em vừa là thực nghiệm để nâng cao hiểu biết cho bản thân thôi. :D
 
Top