Giúp kích hoạt by phone Windows và Office 2'

Có thành viên nào đọc xong bài "Hướng dẫn call Skype...." và gọi thử chưa?
Mục đích viết ra câu tiếng Anh là để biết nó (Robot, NV MS) đang nói gì để trả lời.
Kinh nghiêm cho thấy: những lúc tôi mệt, nó nói gì xong, trả lời YES, YES, là được. Có khó gì đâu! :D
 
Chú tham gia shop này,nên có đk sẽ được"hưởng thụ" trước miễn là key còn sống.
Key chú @zzaliaszz share đợt này hide cao thế thì chắc chắn đc share ở 4rum khó khăn với members cho nên còn rất nhiều cơ hội;)
Không phải anh ạ. Em đọc 1 Bài có 300 like mà quá trời người ý kiến ý có like cao quá vậy :eek::eek::eek:. Nên em quyết định không có bài nào like dưới 1k (kaka)
Để xem nội dung, bạn cần phải Đăng nhập hoặc Đăng ký.
 
Có thành viên nào đọc xong bài "Hướng dẫn call Skype...." và gọi thử chưa?
Mục đích viết ra câu tiếng Anh là để biết nó (Robot, NV MS) đang nói gì để trả lời.
Kinh nghiêm cho thấy: những lúc tôi mệt, nó nói gì xong, trả lời YES, YES, là được. Có khó gì đâu! :D
Để chủ nhật đi làm có thời gian cháu cài vmware để cài win call thử chứ call cho người nhờ sai cái thì mất công lắm.hihi. Ngày xưa cháu cũng thử fake IP call mà nghe toàn sai số xong không biết ấn nghe lại thế là bị hỏng mấy lần nên không dám chơi nữa. :(
 
Sau một hồi kiểm tra số key Office 2016 Retail, còn được 21 key, trong đó có 4 key Online. Chỉ chờ người nào cần gửi Teamviewer, sẽ được toại nguyện! Chưa tính đến 2 key Office 2019 Retail.
Công sức này là của chú @haibmh và cháu @zzaliaszz
Key: XYTPN-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
===============================
===== Activation is successful =====
===============================
-----------------------
Key: HNVP4-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
===============================
===== Activation is successful =====
===============================
-----------------------
Key: DFWW7-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C060 - The activation server determined that the specified product key is blocked
-----------------------
Key: 23NGH-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: 33FCY-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: 49NWW-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: 4QHQN-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: NJDBB-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
===============================
===== Activation is successful =====
===============================
-----------------------
Key: XHDCB-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: Y3GMF-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: XHDCB-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: YDNJG-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
===============================
===== Activation is successful =====
===============================
Key: DW97B-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: QCHBK-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: R8MJ2-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: D4N27-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: DW97B-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: QCHBK-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: R8MJ2-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: KYCNM-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: TXV6M-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: 3JWMY-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
 

haibmh

Rìu Vàng
Không phải anh ạ. Em đọc 1 Bài có 300 like mà quá trời người ý kiến ý có like cao quá vậy :eek::eek::eek:. Nên em quyết định không có bài nào like dưới 1k (kaka)
Không có trích dẫn
Thôi giờ cái món hide vài trăm like chú để anh lo,còn món vài k like ấy anh xin phép để chú"phụ trách" nhá:eek:
 

DrakeHa

Rìu Sắt
Sau một hồi kiểm tra số key Office 2016 Retail, còn được 21 key, trong đó có 4 key Online. Chỉ chờ người nào cần gửi Teamviewer, sẽ được toại nguyện! Chưa tính đến 2 key Office 2019 Retail.
Công sức này là của chú @haibmh và cháu @zzaliaszz
Key: XYTPN-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
===============================
===== Activation is successful =====
===============================
-----------------------
Key: HNVP4-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
===============================
===== Activation is successful =====
===============================
-----------------------
Key: DFWW7-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C060 - The activation server determined that the specified product key is blocked
-----------------------
Key: 23NGH-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: 33FCY-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: 49NWW-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: 4QHQN-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: NJDBB-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
===============================
===== Activation is successful =====
===============================
-----------------------
Key: XHDCB-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: Y3GMF-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: XHDCB-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: YDNJG-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
===============================
===== Activation is successful =====
===============================
Key: DW97B-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: QCHBK-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: R8MJ2-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: D4N27-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: DW97B-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: QCHBK-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: R8MJ2-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: KYCNM-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: TXV6M-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: 3JWMY-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
nguyên một kho khủng luôn ạ!
 
Sau một hồi kiểm tra số key Office 2016 Retail, còn được 21 key, trong đó có 4 key Online. Chỉ chờ người nào cần gửi Teamviewer, sẽ được toại nguyện! Chưa tính đến 2 key Office 2019 Retail.
Công sức này là của chú @haibmh và cháu @zzaliaszz
Key: XYTPN-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
===============================
===== Activation is successful =====
===============================
-----------------------
Key: HNVP4-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
===============================
===== Activation is successful =====
===============================
-----------------------
Key: DFWW7-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C060 - The activation server determined that the specified product key is blocked
-----------------------
Key: 23NGH-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: 33FCY-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: 49NWW-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: 4QHQN-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: NJDBB-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
===============================
===== Activation is successful =====
===============================
-----------------------
Key: XHDCB-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: Y3GMF-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: XHDCB-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: YDNJG-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
===============================
===== Activation is successful =====
===============================
Key: DW97B-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: QCHBK-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: R8MJ2-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: D4N27-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: DW97B-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: QCHBK-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: R8MJ2-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: KYCNM-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: TXV6M-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: 3JWMY-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
Khó khăn cho key retail online là chỉ check được 1 lần và sau đó thì dù chết rồi nó cũng vẫn " Activation is successful " .
 
Không phải anh ạ. Em đọc 1 Bài có 300 like mà quá trời người ý kiến ý có like cao quá vậy :eek::eek::eek:. Nên em quyết định không có bài nào like dưới 1k (kaka)
Không có trích dẫn
Nhờ các bác và các bạn giúp.
Tôi đang cần lượm 29 cây này.
Hiện còn thiếu 100 like.
Chân thành cám ơn.
 
Không phải anh ạ. Em đọc 1 Bài có 300 like mà quá trời người ý kiến ý có like cao quá vậy :eek::eek::eek:. Nên em quyết định không có bài nào like dưới 1k (kaka)
Không có trích dẫn
Má ơi! @zzaliaszz 'đòi" đến 1300 Likes. Ở VNZ chỉ có tôi & Admin @Cloud mới thấy được các key Office 2016 Retail này! {ah}

PS: Chú @thuwowngr có cần tôi "share" không?
 
Má ơi! @zzaliaszz 'đòi" đến 1300 Likes. Ở VNZ chỉ có tôi & Admin @Cloud mới thấy được các key Office 2016 Retail này! {ah}

PS: Chú @thuwowngr có cần tôi "share" không?
Hiện thời em đang cần là các bác và các bạn soi lại các bài của em rôi like thật lực vào để em cũng nhìn thấy cho nó đã. o_Oo_Oo_O
 
Top