Giúp em Photoshop với ạ?

VoDanhPhD

Búa Gỗ Đôi
- Tưởng ai, thì ra là: Wilson Nhật Anh ! 😍
Em này thì thiếu gì ảnh ! Lên mạng đầy cái ảnh đẹp "thẳng đầu" ! 🤣
Đi chỉnh cái ảnh này vừa tốn công vừa mệt xác !
{EMO_039}
 
Tin công nghệ
Liên Hệ và Hợp Tác

Top