Ảnh đẹp Girl xinh Excel

malemkhoang

Búa Gỗ Đôi
#1
[Excel]
41066658591_7cc975a6fd_o.jpg

Bức tranh được thực hiện bằng máy dệt Giắc-ca OpenCV 2.4.13 CMCN4.0,
dệt mầu lên các ô (cell) của Excel. Tốc độ 60 phút 1 giờ, có lúc thừa 1 giây.
Hậu quả sẽ được tìm thấy tại đây:
http#www*mediafire*com/file/94hrj1zwi7v682n/Colored+beautiful+girl.xlsx
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.

Bức tiếp theo thì quá trời lun (không thấy hậu quả ở đâu cả):
39258639180_74c75a5df2_o.jpg

[/Excel]
 
Top