Ảnh đẹp Girl xinh Excel

malemkhoang

Rìu Sắt
[Excel]

Bức tranh được thực hiện bằng máy dệt Giắc-ca OpenCV 2.4.13 CMCN4.0,
dệt mầu lên các ô (cell) của Excel. Tốc độ 60 phút 1 giờ, có lúc thừa 1 giây.
Hậu quả sẽ được tìm thấy tại đây:
http#www*mediafire*com/file/94hrj1zwi7v682n/Colored+beautiful+girl.xlsx
http://www.mediafire.com/file/94hrj1zwi7v682n/Colored+beautiful+girl.xlsx
Bức tiếp theo thì quá trời lun (không thấy hậu quả ở đâu cả):

[/Excel]
 
Tin công nghệ
Liên Hệ và Hợp Tác

Top