Ghost Windows 7 Ultimate [ 32 & 64Bit - Full Driver + No Soft ] Nguyên Gốc Không Chỉnh Sửa 2018

#1
THÔNG TIN BỘ GHOST

 • Được làm từ bộ cài Windows 7 Ultimate SP1 x32 & x64 nguyên gốc
 • Không lượt bỏ bất kỳ thành phần nào, không tùy chỉnh không cá nhân hóa windows giúp win ổn định
 • Windows đã được Active hoặc Cr@ck trước khi tạo ghost
 • Tích hợp Driver WanDrv6_Win7.x64_6.5.2015.0615 ổn định, nhận diện tôt phần cứng và cài đầy đủ Driver cho đa số cấu hình máy hiện nay.

CÁC SOFT ĐÃ ĐC CÀI


 • WinRAR 5.30
 • Microsoft .NET Framework 4.6
 • Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
 • Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable
 • Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable
 • Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable
 • Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable
 • Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable
 • Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x64)
 • Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x86)


Bản Full Driver No Soft 32 Bit

Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


MD5 : 51D7E767 - B58A4256 - 99DBA9EF - 38AB611B

Bản Full Driver No Soft 64 Bit

Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


MD5 : 8C85709A - 2F36EB7A - 058A115C - D95D1B75


 
Top