Ghost Windows 7 Ultimate [ 32 & 64Bit - Full Driver + No Soft ] Nguyên Gốc Không Chỉnh Sửa 2018

binhtiente

Gà con
THÔNG TIN BỘ GHOST

 • Được làm từ bộ cài Windows 7 Ultimate SP1 x32 & x64 nguyên gốc
 • Không lượt bỏ bất kỳ thành phần nào, không tùy chỉnh không cá nhân hóa windows giúp win ổn định
 • Windows đã được Active hoặc Cr@ck trước khi tạo ghost
 • Tích hợp Driver WanDrv6_Win7.x64_6.5.2015.0615 ổn định, nhận diện tôt phần cứng và cài đầy đủ Driver cho đa số cấu hình máy hiện nay.
CÁC SOFT ĐÃ ĐC CÀI


 • WinRAR 5.30
 • Microsoft .NET Framework 4.6
 • Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
 • Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable
 • Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable
 • Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable
 • Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable
 • Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable
 • Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x64)
 • Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x86)

Bản Full Driver No Soft 32 Bit

MD5 : 51D7E767 - B58A4256 - 99DBA9EF - 38AB611B

Bản Full Driver No Soft 64 Bit

MD5 : 8C85709A - 2F36EB7A - 058A115C - D95D1B75


 
Bản ghost ngon, chạy mượt, đẹp. Nhưng mình không turn on firewall được, có vẻ phần này đã được chủ thread loại bỏ
 
Top