[Get+leech] version 1 tailieu.vn, 123doc, doc.edu, luanvan, sciencedirect, spingerlink, ieeexplore..

Bác get dùm e link này với ạ. Thanks bác!
123doc.org/document/2065251-tieu-luan-du-an-polano-nham-bao-ve-cua-song-ha-lan-khoi-bi-ngap-lut-cac-bai-hoc-rut-ra-trong-quan-ly-va-dieu-hanh-du-an.htm
 
Bác get dùm e link này với ạ. Thanks bác!
123doc.org/document/2065251-tieu-luan-du-an-polano-nham-bao-ve-cua-song-ha-lan-khoi-bi-ngap-lut-cac-bai-hoc-rut-ra-trong-quan-ly-va-dieu-hanh-du-an.htm
mấy tài liệu đó đầy đủ hơn anh giúp em get link đó với . đội ơn anh rất nhiều
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.
Mình chịu bạn ạ!
 
Chào bạn, bạn get giúp mình tài liệu này với:
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.

Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.
Tài liệu này mình chịu, bạn tham khảo cái này nhé:
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.

Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.

Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.
 
Top