Hướng dẫn và Thảo luận [Fixed] Cách chặn quảng cáo khi nghe nhạc trên Spotify bằng host

vomitri

Rìu Vàng Đôi

Bước 1: Tắt phần mềm Spotify trên máy tính của bạn
Bước 2: Mở Notepad bằng quyền Administrator
Bước 3: Mở file host bằng đường dẫn:
C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts
Bước 4: Chèn các dòng bên dưới vào cuối file host và bấm Save.

To view the content, you need to Sign In or Register.

Bước 5: Mở Spotify và kiểm tra. Bạn sẽ thấy tài khoản vẫn là Free, tuy nhiên không có quảng cáo vì đã bị block bằng host.
Lưu ý: Đã update file hosts mới, 18/02/2020 worked

Hiện tại mình thấy ok, còn bị fix khi nào thì chưa biết!!
 
Sửa lần cuối:
Top