Công cụ Internet Firefox Download Tool 1.3.4.19 (Freeware) - Ứng dụng download các phiên bản Mozilla FireFox!

@sec0

Rìu Chiến
Firefox Download Tool - được sử dụng để tải xuống các phiên bản và biến thể ngôn ngữ khác nhau của trình duyệt Firefox Internet. Theo mặc định, phần mềm luôn tải xuống phiên bản mới nhất , tuy nhiên các bác có thể chọn phiên bản cũ hơn . Hơn nữa, công cụ này có thể được sử dụng để chọn biến thể ngôn ngữ của Firefox và quyết định giữa phiên bản 32 bit và 64 bit.

Thông tin liên quan đến phiên bản Firefox đã chọn được hiển thị ở phần dưới của cửa sổ. Tải xuống sẽ bắt đầu sau khi nhấn nút Bắt đầu. Thanh tiến trình cung cấp thông tin về trạng thái của quá trình tải xuống. Nếu quá trình tải xuống hoàn tất thành công, file cài đặt Firefox sẽ xuất hiện trong thư mục được chỉ định. Văn bản ở phần dưới của cửa sổ sẽ hoạt động và chuyển sang màu xanh. Nó có thể được sử dụng để bắt đầu cài đặt tệp đã tải xuống.

Chức năng Sao chép được hiển thị bên dưới thanh tiến trình được sử dụng để sao chép các thông tin sau liên quan đến tệp đã tải xuống vào bảng tạm

ff-png.2102


Khi run tool các bác có thể click vào Wintools.Info để biết thêm chi tiết về các loại tools hữu ích tiện dụng ,

Các bác thích cái nào thì tải về cái đó mà dùng
ví dụ như cái tool dưới đây
to-png.2105
 
Sửa lần cuối:

PST502

Búa Đá Đôi
Firefox Download Tool - được sử dụng để tải xuống các phiên bản và biến thể ngôn ngữ khác nhau của trình duyệt Firefox Internet. Theo mặc định, phần mềm luôn tải xuống phiên bản mới nhất , tuy nhiên các bác có thể chọn phiên bản cũ hơn . Hơn nữa, công cụ này có thể được sử dụng để chọn biến thể ngôn ngữ của Firefox và quyết định giữa phiên bản 32 bit và 64 bit.

Thông tin liên quan đến phiên bản Firefox đã chọn được hiển thị ở phần dưới của cửa sổ. Tải xuống sẽ bắt đầu sau khi nhấn nút Bắt đầu. Thanh tiến trình cung cấp thông tin về trạng thái của quá trình tải xuống. Nếu quá trình tải xuống hoàn tất thành công, file cài đặt Firefox sẽ xuất hiện trong thư mục được chỉ định. Văn bản ở phần dưới của cửa sổ sẽ hoạt động và chuyển sang màu xanh. Nó có thể được sử dụng để bắt đầu cài đặt tệp đã tải xuống.

Chức năng Sao chép được hiển thị bên dưới thanh tiến trình được sử dụng để sao chép các thông tin sau liên quan đến tệp đã tải xuống vào bảng tạm

Xem phần đính kèm 2102

Khi run tool các bác có thể click vào Wintools.Info để biết thêm chi tiết về các loại tools hữu ích tiện dụng ,

Các bác thích cái nào thì tải về cái đó mà dùng
ví dụ như cái tool dưới đây
Xem phần đính kèm 2105
TẢI THỦ CÔNG!
>>> Phiên bản mới nhất + theo ngôn ngữ + x86/x64
:D
>>> Đầy đủ bản cũ/mới + theo ngôn ngữ + x86/x64
:D
 
Sửa lần cuối:
Top