Hỏi/ Thắc mắc Facebook không xem được livestream trên iphone?

ha thanh

Búa Gỗ
Mình có 1 thắc mắc hy vọng được anh chị em chia sẻ cách để xử lý .
Mình sử dụng iphone X và xem livestream trên facebook không được , bấm vào màn hình cứ quay vòng giống lỗi mạng .
 
Tin công nghệ
Liên Hệ và Hợp Tác

Top