Công cụ Internet Duyệt Wed ẩn danh và an toàn với Avira Phantom VPN Pro 2.15.

  • Thread starter john-tr
  • Ngày gửi
J

john-tr

Avira Phantom VPN Pro 2.15.2.28160 là một ứng dụng ấn tượng có thể được sử dụng để mở khóa các dịch vụ bị hạn chế cũng như các trang web.
Nó cũng có thể cải thiện tính bảo mật của kết nối Internet của bạn.
Ứng dụng này cho phép bạn duyệt Internet ẩn danh và an toàn.
Quá trình cài đặt Avira Phantom VPN Pro 2.15.2.28160 rất đơn giản và nó sẽ tích hợp thông suốt với thanh tác vụ của hệ thống.
Nó chạy trong nền lặng lẽ và một khi bạn sẽ giảm thiểu nó sẽ không chiếm không gian trên thanh tác vụ của bạn.
Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn sẽ được chào đón với giao diện người dùng được tổ chức và tối giản.
Giao diện đã có một nút Connect cho phép bạn tận dụng tất cả các lợi ích của VPN.
Từ menu Cài đặt, bạn có thể dễ dàng thay đổi quốc gia của máy chủ VPN và sau đó bạn có thể chọn nếu bạn cần gửi dữ liệu chẩn đoán đến Avira hay không.
Tất cả trong tất cả Avira Phantom VPN Pro 2.15.2.28160 là một ứng dụng rất tiện dụng có thể được sử dụng để mở khóa các dịch vụ bị hạn chế cũng như các trang web.

Dưới đây là một số tính năng đáng chú ý mà bạn sẽ trải nghiệm sau khi Avira Phantom VPN Pro 2.15.2.28160

Cũng có thể cải thiện tính bảo mật của kết nối Internet của bạn.
Cho phép bạn duyệt Internet ẩn danh và an toàn.
Có một quá trình cài đặt rất đơn giản và dễ hiểu.
Có giao diện người dùng thân thiện và tối giản.
Có thể dễ dàng thay đổi quốc gia của máy chủ VPN từ menu Cài đặt.

Avira Phantom VPN Pro 2.15.2.28160 Technical Setup Details

Software Full Name: Avira Phantom VPN Pro 2.15.2.28160
Setup File Name: Avira_Phantom_VPN_Pro_2.15.2.28160.zip
Full Setup Size: 6 MB
Setup Type: Offline Installer / Full Standalone Setup
Compatibility Architecture: 32 Bit (x86) / 64 Bit (x64)
Latest Version Release Added On: 11th Sept 2018
Developers: Avira

Minimum system requirements.

Operating System: Windows 7/8/8.1/10
Memory (RAM): 1 GB of RAM required.
Hard Disk Space: 50 MB of free space required.
Processor: Intel Pentium 4 or later.

This is complete offline installer and standalone setup for Avira Phantom VPN Pro 2.15.2.28160.
This would be compatible with both 32 bit and 64 bit windows.

Miễn phí tải về
Avira_Phantom_VPN_Pro_2.15.2.28160.rar6.0 MB
 
Top