Hướng dẫn Đưa website của bạn lên Internet trong vòng nửa nốt nhạc

# Nhanh, gọn lẹ, bao tên miền

Mở Terminal/Command Promt lên và gõ:

ssh -R 80:localhost:3000 serveo.net

# Serveo là gì

Serveo là một SSH server sử dụng cho remote port forwarding mà ko cần phải tùy chỉnh phức tạp cho modem. Khi kết nối tới Serveo các bạn sẽ nhận được tên miền trỏ thẳng tới website/I local của bạn trong tích tắc, sau đó có thể đem trình sếp xem demo hay chia sẻ với bạn bè...blah...blah...

# Hướng dẫn sử dụng

Đơn giản

ssh -R 80:localhost:3000 serveo.net


Tham số -R chỉ thị SSH client của bạn yêu cầu port forwarding từ server và proxy để điều hướng tới hosting của bạn (thường là localhost). Một subdomain sẽ được gán vào giao thức HTTP để truy cập.

Tự động ping mỗi 60s để giữ kết nối

ssh -o ServerAliveInterval=60 -R 80:localhost:6969 serveo.net

Request nhiều host/port một lúc

ssh -R 80:localhost:8888 -R 80:localhost:9999 serveo.net

Server không nằm trên localhost

ssh -R 80:example.com:80 serveo.net

Các tùy chọn nâng cao xem thêm ở : http://serveo.net

# Test

Hiện tại mình đang trỏ vào local của mình với port 6969 (localhost:6969), các bạn có thể truy cập vào tên miền này để test xem kết quả : https://rgis.serveo.net
 
Sửa lần cuối:
Top