DMCA là gì, "Bản quyền" là gì?

Bạn có sử dụng các phần mềm bản quyền, hoặc các sản phẩm thuộc sở hữu trí tuệ?

 • Bình chọn: 20 58.8%
 • Không

  Bình chọn: 2 5.9%
 • Thỉnh thoảng tùy ngân sách

  Bình chọn: 12 35.3%

 • Tổng số lượt bình chọn
  34
 • Poll closed .

C6H5OH

Búa Gỗ
Chặt đầu này mọc ra đầu khác. Bảo vệ trên môi trường số không nổi đâu.
 
Top