Chuyện đùa trên rum

malemkhoang

Rìu Sắt
Xem phần đính kèm 6849


Trưa nên các bác có cười cũng nho nhỏ thôi nhá
==========

Bác thực sự là "Nhà hài hước trẻ tuổi".

Điều quan trọng là người có máy bị nhiễm virus
nói rõ nguyên nhân bị nhiễm trong trường hợp nào
để người khác còn rút kinh nghiệm.
Chứ nhiễm xong rồi lên đây tìm cách khắc phục hậu quả
thì ích gì, thậm chí chỉ gây nên sự tức cười cho mọi người.
 

W H I T E

Rìu Bạc Đôi
IQ em hơi thấp, các bác ở trên khai não cho em với, câu chuyện này hài hước chỗ nào vậy
 
Tin công nghệ
Liên Hệ và Hợp Tác

Top