Công cụ Internet Chia sẻ tài khoản NordVPN - Cập nhật mỗi tuần

zzaliaszz

Rìu Chiến
Cảm ơn bạn - không hiểu sao mình dùng NordVPN mỗi lần fake IP xong - disconnected về lại bình thường thì mạng vô cùng chậm có khi phải rs lại máy thì mạng mới ổn - không rõ ai có bị như mình không
 

QJJJJ

Rìu Chiến
Cảm ơn bạn - không hiểu sao mình dùng NordVPN mỗi lần fake IP xong - disconnected về lại bình thường thì mạng vô cùng chậm có khi phải rs lại máy thì mạng mới ổn - không rõ ai có bị như mình không
Bạn thử gỡ đi cai lại xem được không
Mình disconnect xong mạng vẫn dùng bình thường mà
 
Top