Công cụ Internet Chia sẻ tài khoản NordVPN - Cập nhật mỗi tuần

zzaliaszz

Rìu Chiến
Cảm ơn bạn - không hiểu sao mình dùng NordVPN mỗi lần fake IP xong - disconnected về lại bình thường thì mạng vô cùng chậm có khi phải rs lại máy thì mạng mới ổn - không rõ ai có bị như mình không
 

QJJJJ

Rìu Vàng
Cảm ơn bạn - không hiểu sao mình dùng NordVPN mỗi lần fake IP xong - disconnected về lại bình thường thì mạng vô cùng chậm có khi phải rs lại máy thì mạng mới ổn - không rõ ai có bị như mình không
Bạn thử gỡ đi cai lại xem được không
Mình disconnect xong mạng vẫn dùng bình thường mà
 
Tin công nghệ
Liên Hệ và Hợp Tác

Top