Chia sẻ key Kaspersky, cập nhật hàng ngày

kemmet

Búa Gỗ Đôi


Cảm ơn bạn đã chia sẻ key. Mình đã sử dụn 4 key của bạn từ trước đến giờ cho 4 máy tính cá nhân ở nhà và rất là tốt.
Dùng nhiều bản Kaspersky rồi, mình thấy bản KAV là hợp nhu cầu sử dụng của mình nhất.
 

vathinh

Rìu Chiến Bạc
mh_auth_or_register

mh_auth_or_register

Cập nhật thêm key cho ACE thích nhiều ngày, cần 20 POST + 60 LIKES để thấy key.
ACE đừng quên thông tin lại hay đăng ảnh (không trích dẫn, không để lộ key).

Không cần đại lý, nên đừng đem key qua diễn đàn khác hay trang cá nhân nhé ai đó!
 

vathinh

Rìu Chiến Bạc
Người mới đến nhấn ngay đây đọc kỹ thông tin ở đó trước khi soạn bài và nhấn nút "gửi trả lời"!
Mong ACE cùng hợp tác khi đến với topic, lấy được cái mình cần khi ra về
.

(Nội dung này sẽ được gởi đến ACE hằng ngày).

mh_auth_or_register

mh_auth_or_register

Key vẫn còn lượt:
卡巴斯基網路安全軟體 (691 天) tại đây.

卡巴斯基網路安全軟體 (418 天) tại đây.
卡巴斯基網路安全軟體 (359 天) tại đây.
Kaspersky Small Office Security (154 days) tại đây.
Kaspersky Internet Security for Mac (319 days)tại đây.
Kaspersky Internet Security for Android (320 days)tại đây.
Kaspersky Total Security (207 days) tại đây
Kaspersky Total Security (107 days) tại đây.
Kaspersky Internet Security (207 days) tại đây.
Kaspersky Internet Security (114 days) tại đây
Kaspersky Anti-Virus (319 days) tại đây.
Kaspersky Anti-Virus (263 days) tại đây.

Kaspersky Anti-Virus (117 days) tại đây.

Cập nhật thêm key cho ACE thực cần.
ACE đừng quên thông tin lại hay đăng ảnh (không trích dẫn, không để lộ key).
Link Hướng dẫn sử dụng sever up ảnh VN-Z, giới thiệu cùng ACE chưa biết.

Không cần đại lý, nên đừng đem key qua diễn đàn khác hay trang cá nhân nhé ai đó!
 

vathinh

Rìu Chiến Bạc
Người mới đến nhấn ngay đây đọc kỹ thông tin ở đó trước khi soạn bài và nhấn nút "gửi trả lời"!
Mong ACE cùng hợp tác khi đến với topic, lấy được cái mình cần khi ra về.

(Nội dung này sẽ được gởi đến ACE hằng ngày).

mh_auth_or_register

mh_auth_or_register

Key vẫn còn lượt:
卡巴斯基網路安全軟體 (691 天) tại đây.

卡巴斯基網路安全軟體 (418 天) tại đây.
卡巴斯基網路安全軟體 (359 天) tại đây.
Kaspersky Small Office Security (154 days) tại đây.
Kaspersky Internet Security for Mac (319 days)tại đây.
Kaspersky Internet Security for Android (320 days)tại đây.
Kaspersky Total Security (207 days) tại đây
Kaspersky Internet Security (631 days) tại đây.
Kaspersky Internet Security (207 days) tại đây.
Kaspersky Internet Security (114 days) tại đây
Kaspersky Anti-Virus (319 days) tại đây.
Kaspersky Anti-Virus (263 days) tại đây.

Kaspersky Anti-Virus (117 days) tại đây.

Cập nhật thêm key cho ACE thực cần.
ACE đừng quên thông tin lại hay đăng ảnh (không trích dẫn, không để lộ key).
Link Hướng dẫn sử dụng sever up ảnh VN-Z, giới thiệu cùng ACE chưa biết.

Không cần đại lý, nên đừng đem key qua diễn đàn khác hay trang cá nhân nhé ai đó!
 

Attachments

Sửa lần cuối:
Tin công nghệ
Liên Hệ và Hợp Tác

Top