Công cụ Internet Chia sẻ Addon get link vip Fshare, 4share,... max speed!

#63
Em dùng công cụ này từ lâu rồi nhưng gần đây toàn bị thế này là sao bác ơi?
 
#69
Cảnh báo:
The site ahead contains malware Attackers currently on addon.getlinkaz.com
Làm sao bây giờ Bác ơi!
 
#71
Không phải Norton mà là Safe Browsing trong Chrome!
More Settings -> Advanced -> Privacy and security -> Safe Browsing
Protects you and your device from dangerous sites = Off
 
Top