Nhờ tư vấn Chỉ giúp em công thức kiểm tra giá trị trong Excel

Nang BT

Gà con
Xin chào các anh, chị trong diễn đàn
Em có một ví dụ như sau:
Cột A: là dữ liệu đúng
Cột B: là dữ liệu em nhập từ máy tính vào
Cột C: kiểm tra dữ liệu của cột A với cột B
==> Nếu đúng thì hiển thị chữ: Match
==> Nếu sai thì tô chữ sai màu đỏ
Các anh, chị xem hình để dể hiểu nhé:
index-png.6245
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

congdongnet

Búa Đá Đôi
Chỉ giúp bạn được 1 nửa
=if ((EXACT(ô a, ô b)), "Match", "")
Trên in ra Chữ Match
Còn đoạn tìm chữ khác nhau thì phải viết hàm riêng. Cho chạy vòng lặp lấy từng chữ rồi so sánh sau đó in màu đỏ.
 

shinken

Gà con
Người yêu cầu có lẽ là 1 giáo viên, muốn chấm chính tả. Để đánh giá đúng sai thì dễ, chỉ cần theo công thức
Chỉ giúp bạn được 1 nửa
=if ((EXACT(ô a, ô b)), "Match", "")
Trên in ra Chữ Match
Còn đoạn tìm chữ khác nhau thì phải viết hàm riêng. Cho chạy vòng lặp lấy từng chữ rồi so sánh sau đó in màu đỏ.
Để đưa ra sai khác chi tiết thì bạn cần phải viết VBA script, để tô màu thì cần thêm macro. 2 thứ này đều không có sẵn.
 

congdongnet

Búa Đá Đôi
Người yêu cầu có lẽ là 1 giáo viên, muốn chấm chính tả. Để đánh giá đúng sai thì dễ, chỉ cần theo công thức

Để đưa ra sai khác chi tiết thì bạn cần phải viết VBA script, để tô màu thì cần thêm macro. 2 thứ này đều không có sẵn.
Mò vba thôi. :))
 

baogia2010

Rìu Chiến
Excel > là công cụ hổ trợ chuyên tính toán >> không nên gượng ép nhiều cho việc kiểm tra chính tả như ở #1 (mặc dù nó vẫn có khả năng lập hàm xác định string).
 

Nang BT

Gà con
Người yêu cầu có lẽ là 1 giáo viên, muốn chấm chính tả. Để đánh giá đúng sai thì dễ, chỉ cần theo công thức

Để đưa ra sai khác chi tiết thì bạn cần phải viết VBA script, để tô màu thì cần thêm macro. 2 thứ này đều không có sẵn.
Mình viết code rồi add vô excel phải không bạn ?
Excel > là công cụ hổ trợ chuyên tính toán >> không nên gượng ép nhiều cho việc kiểm tra chính tả như ở #1 (mặc dù nó vẫn có khả năng lập hàm xác định string).
Bạn có thể hướng dẫn chi tiết giúp mình nhé.
Hoặc bạn gửi mình Keyword để mình tìm kiếm cho dễ.
Thanks a lot
 
Top