Cần trợ giúp trỏ domain

tien dung

Gà con
Mình có 1 con máy server trên đấy đang deploy 1 web bằng glassfish dùng port 80: hiện tại thì trỏ domain tới con này ok rồi. Giờ có thêm 1 web khác deploy tomcat dùng port khác 80 nên đang ko biết trỏ domain tới như nào ae có cao kiến gì hỗ trợ hộ e với.
 
Top