Cài đặt & Thảo luận Windows 10 Insider!

dinhchungcm

Rìu Chiến Bạc
Windows Update 19H1 - 18362.116Update: Windows Update Slow Ring
Info:
UPDATE 5/19: We have released Build 18362.116 (KB4505057) for Windows Insiders in the Slow and Release Preview rings. This update includes the follow fixes:
  • Addresses an issue that may prevent access to some gov.uk websites that don’t support HTTP Strict Transport Security (HSTS) when using Internet Explorer 11 or Microsoft Edge.
  • Addresses an issue in which installation may fail with the error, “0x800f081f – CBS_E_SOURCE_MISSING.”
Không đăng ký Insider hiện chưa có bản CU này:

 

dinhchungcm

Rìu Chiến Bạc

nguyenkhang95

Búa Gỗ Đôi
Windows Update 19H1 - 18362.116
Chỉ dành cho Update Slow Ring > Tìm Cataloupdate cũng không có.
Đành tải CAB về lên thôi:

Xem phần đính kèm 4104

Xem phần đính kèm 4105

Ai thích lên thì tải về: x64:

http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/updt/2019/05/windows10.0-kb4505057-x64_82177eb7ef0e22b331ce38804a39fbbf12c5cf86.cab …

Update offline = CAB
Có thể tuần sau sẽ phát hành Build 18362.116
 

baogia2010

Rìu Vàng Đôi
Windows Update 19H1 - 18362.116
Chỉ dành cho Update Slow Ring > Tìm Cataloupdate cũng không có.
Đành tải CAB về lên thôi:

Ai thích lên thì tải về: x64:

http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/updt/2019/05/windows10.0-kb4505057-x64_82177eb7ef0e22b331ce38804a39fbbf12c5cf86.cab …

Update offline = CAB
Thông tin public của MS chậm hơn của bạn @dinhchungcm :D

 

anno2070

Búa Gỗ Đôi
Beginning today, the May 2019 Update is available for customers who would like to install the latest release. If you are ready to install the update, open your Windows Update settings (Settings > Update & Security > Windows Update) and select Check for updates. Once the update appears, you can select Download and install now. (Note: You may not see Download and install now on your device as we are slowly throttling up this availability, while we carefully monitor data and feedback).

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2019/05/21/how-to-get-the-windows-10-may-2019-update/
 

Đông Phương

Rìu Chiến Chấm
Link MS chậm quá, bác nào có link Fshare không ?
có sẵn
 

dinhchungcm

Rìu Chiến Bạc
Windows 10 Version 1903, 19H1 - May 2019 UpdateWindows 10 (business editions), version 1903 (x64) - DVD (English)
File: en_windows_10_business_editions_version_1903_x64_dvd_37200948.iso
SHA-1: DD9A1A27C5C58140B13FACF6755A0C4A40FF0A6D
Size: 4604 MB

Windows 10 (business editions), version 1903 (x86) - DVD (English)
File: en_windows_10_business_editions_version_1903_x86_dvd_ca4f0f49.iso
SHA-1: DFE44D88849BEDF9DF686DFAA9964A9B1009986B
Size: 3255 MB

Windows 10 (consumer editions), version 1903 (x64) - DVD (English)
File: en_windows_10_consumer_editions_version_1903_x64_dvd_b980e68c.iso
SHA-1: 344CA92459C23663D5F857C72A7C030F85F19BE8
Size: 4711 MB

Windows 10 (consumer editions), version 1903 (x86) - DVD (English)
File: en_windows_10_consumer_editions_version_1903_x86_dvd_b40c5211.iso
SHA-1: E9E187CE83A662619ED05B5B783C12F861E18682
Size: 3331 MB
+Business Editions
[01] en-US x64 10.0.18362.30 Windows 10 Education | Education
[02] en-US x64 10.0.18362.30 Windows 10 Education N | EducationN
[03] en-US x64 10.0.18362.30 Windows 10 Enterprise | Enterprise
[04] en-US x64 10.0.18362.30 Windows 10 Enterprise N | EnterpriseN
[05] en-US x64 10.0.18362.30 Windows 10 Pro | Professional
[06] en-US x64 10.0.18362.30 Windows 10 Pro N | ProfessionalN
[07] en-US x64 10.0.18362.30 Windows 10 Pro Education | ProfessionalEducation
[08] en-US x64 10.0.18362.30 Windows 10 Pro Education N | ProfessionalEducationN
[09] en-US x64 10.0.18362.30 Windows 10 Pro for Workstations | ProfessionalWorkstation
[10] en-US x64 10.0.18362.30 Windows 10 Pro N for Workstations | ProfessionalWorkstationN

+Consumer Editions
[01] en-US x64 10.0.18362.30 Windows 10 Home | Core
[02] en-US x64 10.0.18362.30 Windows 10 Home N | CoreN
[03] en-US x64 10.0.18362.30 Windows 10 Home Single Language | CoreSingleLanguage
[04] en-US x64 10.0.18362.30 Windows 10 Education | Education
[05] en-US x64 10.0.18362.30 Windows 10 Education N | EducationN
[06] en-US x64 10.0.18362.30 Windows 10 Pro | Professional
[07] en-US x64 10.0.18362.30 Windows 10 Pro N | ProfessionalN
[08] en-US x64 10.0.18362.30 Windows 10 Pro Education | ProfessionalEducation
[09] en-US x64 10.0.18362.30 Windows 10 Pro Education N | ProfessionalEducationN
[10] en-US x64 10.0.18362.30 Windows 10 Pro for Workstations | ProfessionalWorkstation
[11] en-US x64 10.0.18362.30 Windows 10 Pro N for Workstations | ProfessionalWorkstationN
Business Editions x64
Consumer Editions: x64 | x86
 

starsoccer

Búa Gỗ
Bạn dinhchungcm cho mình hỏi bạn là mình thường thấy mặc định trên microsoft thì chỉ có file iso của Consumer Editions chứ không thấy Business Editions vậy làm sao bạn tải được vậy? Bạn có thể chỉ mình không? Xin cảm ơn!
 

dinhchungcm

Rìu Chiến Bạc
Bạn dinhchungcm cho mình hỏi bạn là mình thường thấy mặc định trên microsoft thì chỉ có file iso của Consumer Editions chứ không thấy Business Editions vậy làm sao bạn tải được vậy? Bạn có thể chỉ mình không? Xin cảm ơn!
+MS PHÁT HÀNH RỘNG RÃI Windows đến người dùng theo 1 kênh riêng:
Qua WEB hay qua Tool MCT & ISO có tên là: Windows 10_XXXX_English_x64/x86.ISO.
(XXXX=số version phát hành) > ISO này tương đương ISO Consumer (Có mã Hash như nhau)
+MS Phát hành Windows trên kênh MSDN/VLSC hai loại:
Consumer Editions & Business Editions.
Link MSDN/VLSC thì rất hiếm mà chủ yếu cộng đồng mạng tìm link Reup lên Host khác.
Có nhiều nguồn nhưng mình thì thường theo dõi ở: @WZorNet

Riêng Windows 10 May 2019 Update MS Phát hành trên MSDN từ 19/4/2019. Rất nhiều anh em ta đã cài đặt từ đó đến nay.
 

DarkRoker

Búa Gỗ Đôi
Mấy bác có so sánh gì về phiên bản mới 1903 với 1809 không .
Về hiệu năng các thứ tại mình còn dùng bản 1809 .
Thanks .
 

dinhchungcm

Rìu Chiến Bạc
Mấy bác có so sánh gì về phiên bản mới 1903 với 1809 không .
Về hiệu năng các thứ tại mình còn dùng bản 1809 .
Thanks .
Nổi bật là Theme Light & Bàn phím Telex.
Các thứ còn lại "9 người mười ý". Hiệu năng thì cũng chưa thấy ai đo, với phân tích.
Cảm nhận thì cũng "rứa" - Có mới thì lên thôi, lên lâu nay rồi (19/4)
 
Top