Cài đặt & Thảo luận Windows 10 Insider!

dinhchungcm

Rìu Chiến Chấm
Thực nghiệm cuối:
xoá key > nạp lại key để kiểm chứng IID là của key OEM:

2019-07-23_153900-png.5292


Kết quả:

2019-07-23_153538-png.5293


Trùng khớp "ý với bé" - IID và CID get lúc sáng:

2019-07-23_112156-png.5294


Mặc dù đã gỡ key > Chưa làm gì thêm > Windows vẫ kích hoạt:

2019-07-23_151756-png.5295


Thôi kết thúc vụ key OEM Enterprise với v1903 tại đây.

Thanks all!
 

dungltcd

Rìu Sắt Đôi
Mình ngừng thực nghiệm vụ skus vì nếu có được thì cũng không hiệu quả như gợi ý của bạn.
Mục tiêu là tìm cách fix lỗi để xài 3 key OEM có lượt khủng kia.
Chứ nếu tìm cách fix cho 1 máy thì không ích lợi gì.
Chỗ này em ko đồng ý với bác vì nếu được thì chỉ cần lưu sẵn file tokens.dat đã nạp sẵn sku ent 1809 trong máy khi ai cần nhờ qua team chẳng hạn chỉ cần thay file token của máy họ và nhập key oem là kích hoạt online cho mọi máy. Rất đơn giản!
Tuy vậy em phỏng đoán là nếu làm như vậy vẫn ko kich online đc vì MS đã cố tình chặn thì khó.
 

@sec0

Rìu Chiến Chấm
Chỗ này em ko đồng ý với bác vì nếu được thì chỉ cần lưu sẵn file tokens.dat đã nạp sẵn sku ent 1809 trong máy khi ai cần nhờ qua team chẳng hạn chỉ cần thay file token của máy họ và nhập key oem là kích hoạt online cho mọi máy. Rất đơn giản!
Tuy vậy em phỏng đoán là nếu làm như vậy vẫn ko kich online đc vì MS đã cố tình chặn thì khó.
Tôi đã add thành công key OEM en vào máy cài 1806 , chỉ cần cài bản 1806 thì add vào là digital ngay tức thì
 
Tin công nghệ
Liên Hệ và Hợp Tác

Top