Cài đặt & Thảo luận Windows 10 Insider!

dinhchungcm

Rìu Vàng
#1
Chương trình Windows Insider (Chương trình Người dùng nội bộ Windows) của Microsoft cho phép người dùng đăng ký sử dụng các phiên bản phát hành sớm của hệ điều hành Windows.
Tham gia Chương trình Windows Insider để là người đầu tiên khám phá các tính năng mới của Windows dành cho bạn.

Để trở thành Insider các bạn tham khảo tại đây:
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.

Topic này mở chuyên mục:
Cài đặt & Thảo luận: WINDOWS 10 INSIDER PREVIEW!
Các build mới phát hành sẽ được Cập nhật nhanh nhất tại Thress này.
Các bài viết, trải nghiệm, thảo luận, chia sẻ sẽ được cập nhật đều đặn!
Build Release sẽ được Cập nhật tại #2.
Các công cụ, hỗ trợ, thủ thuật Insider được tập hợp tại #3.
Mời các bạn cùng tham gia!
Thanks all!
========
10/01/2019:
Mời các bạn Update hay Tải về:
Windows 10 Insider Preview 19H1-18312.1001 Pro x64

1547083705091-png.1274


Update Fast Ring!
#Checksum:
File name: \18312.1001.190104-1630.RS_PRERELEASE_CLIENTPRO_OEMRET_x64FRE_EN-US.ISO
Size: 4245979136 bytes
MD5: 7178247E550F28A28DF235E937A812DC
SHA1: 8A08A119D8297E335BC6C04D3EC6998538C6590B
CRC32: A176DF87

Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


=========
04/01/2019:
Microsoft đã phát hành Windows 10 Insider Preview build 18309 lên Fast Ring ngày hôm nay
Thay đổi chủ yếu ở Build này bao gồm các cải tiến về mật khẩu và mã PIN trong HĐH .

1546591854707-png.1125


Update: Windows Update Fast Ring!
Info:
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


Tải về: Windows 10 Insider Preview 19H1-18309.1000 Pro x64 EN-US
File name: \18309.1000.181220-1256.RS_PRERELEASE_CLIENTPRO_OEMRET_x64FRE_EN-US.ISO
Size: 4247068672 bytes
MD5: C27522A4B4163CD2619355FB6650CB84
SHA1: 900A082487A54F2CA5912EEF49768D9AFD66CEDA
CRC32: 837287C0
Fshare:
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.

20/12/2018:
Windows 10 Insider Preview 19H1 - 18305.1000

1545270077255-png.563

Update: Window Update Fast Ring
Info:
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.

Tải về:
x64:
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.

x86:
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.

x64 Pro:
#Checksum:
File:\18305.1000.181213-2133.RS_PRERELEASE_CLIENTPRO_OEMRET_x64FRE_EN-US.ISO
Size: 4252641280 bytes
Modified: 20/12/2018, 7:32:41 AM
MD5: 243530EF7D6CA9DA72EEF1AC32FF4230
SHA1: 7796B6CE9252EFB50D0F1B99EB2A822C7631B0A8
CRC32: E8A072A9
Tải về:
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.
-
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.
11/12/2018:
Windows 10 Insider Preview 19H1 - 18298.1000!

DuFdyYoU0AAgncf.jpg

Update: Windows Update Fast Ring
Info:
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.
29/11/18:
Windows 10 Insider Preview, 19H1 Build /18290.1000.rs_prerelease
Hàng loạt Thay đổi, cải tiến và sửa lỗi chung cho PC & cũng phát sinh khá nhiều Sự cố đã biết đang chờ các bạn trải nghiệm.

1544358774387-png.152

Update: Windows Update Fast
Info:
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.
15/11/2018:
Windows 10 Insider Preview, Version 1809, 19H1 Build /18282.1000.rs_prerelease.181109-1613

Dr-3IlLUUAAVhKa.jpg

Update: Windows Update Fast Ring
Info:
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.
08/11/2018:
Windows 10 Insider Preview 19H1 18277.1000

Drazx-jV4AEu0om.jpg


Update: Windows Update Fast Ring
Infor:
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.
 
Sửa lần cuối:

dinhchungcm

Rìu Vàng
#2
Hôm nay 13/11 (USA) MS chính thức Thông báo:
Tiếp tục giới thiệu Windows 10 October 2018 Update!

Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.

Tên gọi chính thức vẫn là: Windows 10 October 2018 Update!
Version: 1809
Số hiệu build: 17763.107


maxresdefault.jpg
========
20/11/2018
Windows 10 October 2018 Update2 MSDN!

1. Windows 10 Business Edition - 17763.107
+File: \en_windows_10_business_edition_version_1809_updated_sept_2018_x64_dvd_f0b7dc68.iso
Size: 4994043904 bytes
MD5: 3F2160BF3C04B125CEB5DFB1B6D69E39
SHA1: 6208B319DE3AAF0D8EC5B8D0F710E2744F89D0B4
CRC32: 9249AA0E

+File:\Softs\en_windows_10_business_edition_version_1809_updated_sept_2018_x86_dvd_2f92403b.iso
Size: 3570360320 bytes
MD5: 576063D4C5E11EA8C2263C34307E5D20
SHA1: BDEB8F7867CB8DC9BF14869D621AD9B94FA01E3C
CRC32: 7BAE9912
Tải về:
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.
|
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


2. Windows 10 Consumer Edition - 17763.107 chính chủ MSDN.
+File:\en_windows_10_consumer_edition_version_1809_updated_sept_2018_x64_dvd_491ea967.iso
Size: 5075539968 bytes
MD5: 7A19F70F948614B55B716A6EE0CA5274
SHA1: BEE211937F3ED11606590B541B2F5B97237AC09D
CRC32: 659DB261

+File:\en_windows_10_consumer_edition_version_1809_updated_sept_2018_x86_dvd_c5960600.iso
Size: 3629598720 bytes
MD5: 663E18F44A8E799F538D8C6ED5D4F520
SHA1: CAE018B8E164FCBD06CD680E12EC4D264D736291
CRC32: C1B31504
Tải về:
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.
|
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


3. Windows 10 LTSC 2019 - 17763.107
+File:\en_windows_10_enterprise_ltsc_2019_x64_dvd_be3c8ffb.iso
Size: 4056717312 bytes
MD5: AB19351F8295BFDAF245BD4441FD73E3
SHA1: D5B2F95E3DD658517FE7C14DF4F36DE633CA4845
CRC32: 261E2B31

+File:\en_windows_10_enterprise_ltsc_2019_x86_dvd_b8ef2c2b.iso
Size: 2881441792 bytes
MD5: CCC322F4B18222858715E22A085659AC
SHA1: 220EB673D4AED9F1652C1CE3D2731CD96A8138F2
CRC32: 95693338
Tải về:
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.
|
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.

1.
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.

File:\Win10_1809Oct_English_x64.iso
Size: 5075539968 bytes
MD5: 7A19F70F948614B55B716A6EE0CA5274
SHA1: BEE211937F3ED11606590B541B2F5B97237AC09D
CRC32: 659DB261

2.
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.

File:\Win10_1809Oct_English_x32.iso
Size: 3629598720 bytes
MD5: 663E18F44A8E799F538D8C6ED5D4F520
SHA1: CAE018B8E164FCBD06CD680E12EC4D264D736291
CRC32: C1B31504
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.
|
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.

[01] en-US x64 10.0.17763.107 Windows 10 Home | Core
[02] en-US x64 10.0.17763.107 Windows 10 Home N | CoreN
[03] en-US x64 10.0.17763.107 Windows 10 Home Single Language | CoreSingleLanguage
[04] en-US x64 10.0.17763.107 Windows 10 Education | Education
[05] en-US x64 10.0.17763.107 Windows 10 Education N | EducationN
[06] en-US x64 10.0.17763.107 Windows 10 Pro | Professional
[07] en-US x64 10.0.17763.107 Windows 10 Pro N | ProfessionalN
[08] en-US x64 10.0.17763.107 Windows 10 Pro Education | ProfessionalEducation
[09] en-US x64 10.0.17763.107 Windows 10 Pro Education N | ProfessionalEducationN
[10] en-US x64 10.0.17763.107 Windows 10 Pro for Workstations | ProfessionalWorkstation
[11] en-US x64 10.0.17763.107 Windows 10 Pro N for Workstations | ProfessionalWorkstationN
Windows 10 October 2018 Update!
1. Windows 10_1809_English

Windows 10 Home
Windows 10 Home N
Windows 10 Home Single Language
Windows 10 Education
Windows 10 Education N
Windows 10 Pro
Windows 10 Pro N
Windows 10 Pro Education
Windows 10 Pro Education N
Windows 10 Pro for Workstations
Windows 10 Pro N for Workstations

File: Win10_1809_English_x32.iso
Size: 3490637824 bytes
MD5: 13993A58B8861D398F28210642E24CBC
SHA1: BC4B6CAB40E6D60CA4FA8969B16374A2E9B724D5
CRC32: 8C790130

File:\Win10_1809_English_x64.iso
Size: 4798982144 bytes
MD5: 9065BB606708828266DA06FCBA9E9AF2
SHA1: 500C9635645A91C09D3C3904FD12F0E1FD3F709E
CRC32: 1F65BE75
Fshare:
x64:
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.

x86:
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


2. Windows_10_Business_Edition_version_1809_updated_sept_2018
Windows 10 Education
Windows 10 Education N
Windows 10 Enterprise
Windows 10 Enterprise N
Windows 10 Pro
Windows 10 Pro N
Windows 10 Pro Education
Windows 10 Pro Education N
Windows 10 Pro for Workstations
Windows 10 Pro N for Workstations
Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops
File:\en_windows_10_business_edition_version_1809_updated_sept_2018_x64_dvd_d57f2c0d.iso
Size: 4724838400 bytes
MD5: 042CD8B6179E1A1E63BC633C9C744781
SHA1: 0BE4E80687D8D7EFF8C80C5AA8C03B15E2F77256
CRC32: 6BDCB692

File: \en_windows_10_business_edition_version_1809_updated_sept_2018_x86_dvd_37ef4f24.iso
Size: 3437262848 bytes
MD5: DA090711BE092FE5D128DFB8C56A0E19
SHA1: 546489513F34E9A6D06B723009654AD695AF5DBC
CRC32: 30F13A95
Fshare:
x64:
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.

x86:
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


3. Windows_10_Consumer_edition_version_1809_updated_sept_2018
Windows 10 Home
Windows 10 Home N
Windows 10 Home Single Language
Windows 10 Education
Windows 10 Education N
Windows 10 Pro
Windows 10 Pro N
Windows 10 Pro Education
Windows 10 Pro Education N
Windows 10 Pro for Workstations
Windows 10 Pro N for Workstations
File:\en_windows_10_consumer_edition_version_1809_updated_sept_2018_x64_dvd_5c2f3f9a.iso
Size: 4798982144 bytes
MD5: 9065BB606708828266DA06FCBA9E9AF2
SHA1: 500C9635645A91C09D3C3904FD12F0E1FD3F709E
CRC32: 1F65BE75

File:\en_windows_10_consumer_edition_version_1809_updated_sept_2018_x86_dvd_0addd9ef.iso
Size: 3490637824 bytes
Modified: Wednesday, October 3, 2018, 8:35:00 PM
MD5: 13993A58B8861D398F28210642E24CBC
SHA1: BC4B6CAB40E6D60CA4FA8969B16374A2E9B724D5
CRC32: 8C790130
Fshare:
x64:
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.

x86:
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.
Windows 10 LTSC 2019!

hqdefault.jpg


#Checksum
File:\en_windows_10_enterprise_ltsc_2019_x64_dvd_74865958.iso
Size: 3878287360 bytes
MD5: 417FBCAE0E243C10B1E00D5699796CCF
SHA1: 0B8476EFF31F957590ADE6FE671F16161037D3F6
CRC32: 3F8093E5


File:\en_windows_10_enterprise_ltsc_2019_x86_dvd_97449f83.iso
Size: 2788134912 bytes
MD5: 1D765D691AAD5E26EC2BCF02D3E1CC09
SHA1: A935986F5A84AF94FCE423C0A6BDD2F743E5B92D
CRC32: EA846E6C


Fshare:
x64:
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.

x86:
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.
 
Sửa lần cuối:

dinhchungcm

Rìu Vàng
#3
Tập hợp vài Thủ thuật, tiện ích Windows 10 của cá nhân và sưu tầm trên Net!
Các bài viết chia sẻ của các bạn tham gia topic về Thủ thuật, Tiện ích, Kinh nghiệm > Cũng sẽ được chọn lọc Update vào đây.
Các bạn cần tìm có thể tham khảo # này!


Windows 10 - Thủ thuật và các tiện ích!

Thu-thuat-Windows-10-216e4191d31a98069.png

WZor (@WZorNET) https://twitter.com/wzornet
Buildfeed https://twitter.com/buildfeed
My Digital Life
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.
1. UUP.Loader
Tải CU, ISO Windows Insider
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.

2. UUP downloader
Tải CU, ISO Windows Insider
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.

3.UUPdl-Master:
Tải UUP
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.

Update:
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.

4.Decrypt-multi-release
Convert UUP, WIM, ESD to ISO
Tải về:
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.

5.Uup-converter
Convert UUP to ISO AIO
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.
Mở Command Prompt admin > Copy > Paste
** Nhập key Windows:

cscript slmgr.vbs /upk
cscript slmgr.vbs /cpky
cscript slmgr.vbs -ckms
cscript slmgr.vbs -ipk <KEY>
cscript slmgr.vbs /dti>id2.txt
start id2.txt


**Nạp CID Windows:
cscript slmgr.vbs /atp <CID viết liền không có khoảng trắng các nhóm>


**Kích hoạt Windows: sau khi nạp CID (với Key Retail sau khi GET có CID không cần nạp CID, chỉ cần add KEY lại lần nữa hoặc chạy lệnh dưới)
cscript slmgr.vbs /ato
Mở Command Prompt admin > Copy > Paste
Mã:
dism.exe /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /Source:X:\sources\sxs
Thay X =đường dẫn chứa source)
+Tải Tool: Tạm thời tắt Windows Defender (Hay AVR khác) trước khi Tải > Giải nén và chạy Tool)
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.

Update version mới: hwid.kms38.gen.mk6 v51.15 by s1ave77 |
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.

*Tool hỗ trợ Kích hoạt Digital License Windows 10 Home, Home N, Home SL, Home SL N, Pro, Pro N, ProEdu, ProEdu N, Pro for Workstation, Pro for Workstation N, Enterprise, Enterprise N, LTSB 2016, LTSB N 2016.

+ Chạy hwid.kms19.gen.mk4 với quyền addmin (Run as administrator)
Mục: Work mode chọn HWID
2018-11-15_1426027c2e0fd113695c1c.png


Bấm chọn Patch > Chờ Tool xử lý ~3 phút > Done

*Tool hỗ trợ Kích hoạt LTSC 2019, LTSC N 2019 19 Year
+ Chạy hwid.kms19.gen.mk4 với quyền addmin (Run as administrator)

Mục: Work mode chọn KMS19
Bấm chọn Patch > Chờ Tool xử lý ~3 phút > Done

Yêu cầu: Không tắt Windows Update.
Trường hợp Tool chạy không thành công do Windows đã bị nhập key by phone, Cr@ck, KMS...
Mở Command Prompt admin > Copy > Paste
cscript slmgr.vbs /upk
cscript slmgr.vbs /cpky
cscript slmgr.vbs -ckms
Sau đó tiến hành add key Generic > chạy Tool > Patch > Done!
Có thể làm nhiều lượt với Key Gen khác để Kích hoạt BQS Edition khác.
Danh sách key GENERIC:
Win 10 RTM EnterpriseS OEM NONSLP (2)
43TBQ-NH92J-XKTM7-KT3KK-P39PB (17763)
NK96Y-D9CD8-W44CQ-R8YTK-DYJWX (14393)
FWN7H-PF93Q-4GGP8-M8RF3-MDWWW (10240)
Win 10 RTM Enterprise : XGVPP-NMH47-7TTHJ-W3FW7-8HV2C
Win 10 RTM Core: YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7
Win 10 RTM CoreN: 4CPRK-NM3K3-X6XXQ-RXX86-WXCHW
Win 10 RTM Core SL: BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT
Win 10 RTM Pro: VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
Win 10 RTM ProN: 2B87N-8KFHP-DKV6R-Y2C8J-PKCKT
Win 10 RTM ProEdu: 8PTT6-RNW4C-6V7J2-C2D3X-MHBPB
Win 10 RTM ProEduN: GJTYN-HDMQY-FRR76-HVGC7-QPF8P
Win 10 RTM Edu: YNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBY
Win 10 RTM EduN: 84NGF-MHBT6-FXBX8-QWJK7-DRR8H
Win 10 Pro for Work: DXG7C-N36C4-C4HTG-X4T3X-2YV77
Cài Edge for LTSC 2019!
Những khác biệt trong việc cài Edge cho LTSC 2019!


1_28601.jpg


Tiếp nối LTSB 2016 được nhiều người yêu thích > LTSC 2019 chính thức được phát hành 02/10/18!
ISO có thể tại về Tại đây!


LTSC 2019 (ngoại trừ các bug chung với v1809) là một Bản Windows tuyệt vời.
Nó kế thừa và cập nhật nhiều tính năng mới, các bản nâng cấp bảo mật - Nhưng vẫn mượt mà, chiếm dụng rất ít tài nguyên hệ thống. Xứng đáng để thay thế cho LTSB 2016 (vẫn còn rất tốt và tiếp tục được MS hỗ trợ tới T9/2026)!
Một trở ngại của LTSC là không có trình duyệt Edge đi kèm.
Một số không ít người trong Cộng đồng mạng (trong đó có mình) - vẫn thích có Edge cùng với LTSC 2019!
Vậy những bạn nào có cùng sở thích thì chúng ta cùng tiến hành nhé!


Việc cài đặt Edge cho LTSC 2019 thì rất đơn giản và không tốn thời gian:
+Đầu tiên là tải gói Edge for LTSC về:
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.
|
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


+Kế tiếp: Giải nén file tải về vào: C:\Windows\System32
+Mở Powershell với quyền admin (Run As Administrator).

2018-11-09_07525591f9702fae855512.png


>> Chạy lần lượt 2 lệnh sau: Copy > Paste Lệnh thứ 1 - Chờ Thông báo 100% 2 lần > Copy > Paste Lệnh thứ 2.
x64:
dism /online /add-package /packagepath:Microsoft-Windows-Internet-Browser-Package-amd64-10.0.17763.1.cab /packagepath:Microsoft-Windows-Internet-Browser-Package-amd64-10.0.17763.1-en-US.cab
x86:
dism /online /add-package /packagepath:Microsoft-Windows-Internet-Browser-Package-x86-10.0.17763.1.cab /packagepath:Microsoft-Windows-Internet-Browser-Package-x86-10.0.17763.1-en-US.cab

Lệnh chung cho cả x64/x86:
Add-AppXPackage -DisableDevelopmentMode -Register $env:SystemRoot\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\AppxManifest.xml
Tiến trình cài Edge for LTSC 2019:

Cai-Edge-LTSC-20195a68a426ae736ca6.jpg


Exit Powershell > Done!
Enjoy!

Khác biệt với việc cài Edge for LTSB 2016 là:
+ Nếu làm đúng cách > Không cần Khởi động lại máy
+ Không cần phải chạy NSUDO (fix lỗi Update Windows làm mất Edge)

* Việc trích xuất gói Edge là 1 kỹ thuật cao - phải dùng Tool.
Bạn nào có nhu cầu mình đưa link cho tham khảo nha!
Have fun!
Tiếp luôn:

CẤU HÌNH WINDOWS LTSC 2019
Để Kết nối và chia sẻ trong WorkGroup​

Không phải là lỗi - Mà là Bảo mật Windows!

Trước đây kết nối và chia sẻ trong mạng nội bộ giữa các máy cài Windows XP, Windows 7,8, 10 là rất dễ dàng.

Cao điểm từ khi phát hiện lỗi CPU cả Intel và AMD - Ngoài các Update phần cứng > Windows cũng tăng cường bảo mật.
Từ bỏ HomeGroup đến mặc định không cho kết nối SBM.

Để chia sẻ file & máy in trong mạng nội bộ (Workgroup) người dùng phải chấp nhận loại bỏ các cài đặt Bảo mật (chấp nhận rủi ro bảo mật nhá.

1. Bật SMB 1.0:

Turn Windows features on or off > Chọn SMB 1.0

1raNR666VGgqqALLDPup28SEmHoTAMHxhMuzlup-fGRihfu3wfRpivIqxMDV_gC4BZXens9X8ErMit4JUj-Fq6Wjv1AvravPLvZN81jTbggqLND8c-c1eIwfYmBFQRSShQ


Khi bật SBM >> Nhìn thấy được các máy kết nối trong mạng - (Tất nhiên là cấu hình mạng của từng máy đúng - Các máy có chia sẻ Folder với máy In nha)

KAAwLjSt7R-bg8ZYXkv2bxIM3hQS4NygnSBNNIlVRLj9qMpJ7pccur8VddUM38iOrU3fAK9yzZoQWZ-k_uoPGS1PZMfEhwWomvqT5SEUOTeKmBZ77R7rQxD_jF6Td0Ecrw


Muốn cài đặt máy in mạng, hay chia sẻ file trong Mạng Nội bộ > Xin mời làm bước 2!

2. Chỉnh Registry >> Chia sẻ File & Printer:
Run > Regedit > Tìm đến khoá:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\LanmanWorks tation\Parameters\AllowInsecureGuestAuth (DWORD) to 1

yoNWmTntaINPNCQoKjSyH_v3BM6SDnXQhobrviKl50kCoqe5je06h9LE8qtUBi8YNNEDcnm04luPk0kxVUhR0X83nK46_bE4gQEn1XW78ZoKMDdthrhdkmz9-n7qs6fn7w


Nếu chưa có khoá AllowInsecureGuestAuth thì tạo nó với value = 1

HS3v78Wrt6ahqpqHH5hQfcnnARMAAlBJ53boNb9amWNSRV7Y3Eq57BGIhJkXju5cpaZbd5A4iB3rmtHVqzg9XejVjK9fjHGqhQ5Np7rUnB-4RPCpTcZd34ogzMRVq_kFWQ


Làm đủ các bước trên thì kết quả LTSC sẽ thấy và chia sẻ được với các máy trong cùng Workgroup!

Have fun!
 
Sửa lần cuối:

nick 11K

Rìu Sắt
#4
Hoan hô bác chung cà mau dọn nhà mới . vẫn còn cho anh em có cái cần tìm .
Lắm lúc mò ko biết ở đâu ra , vào vnz tìm link thì có , mà com thì chết bà nó rồi .
Giờ có link mới thì hay quá xá luôn
 
#7
08/11/2018:
Windows 10 Insider Preview 19H1 18277.1000

Drazx-jV4AEu0om.jpg


Update: Windows Update Fast Ring
Infor:
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.

Tải về:
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


#Checksum:
File name :\18277.1000.181102-1446.RS_PRERELEASE_CLIENTCOMBINED_UUP_X64FRE_EN-US.ISO
Size: 4549013504 bytes
MD5: 8C2CE2DBC7E5772595584250EB66C8DA
SHA1: FCF2B7C2E728474EDAEDF0213D054FA74CE943D4
CRC32: EA72A7ED
Fshare:
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.

[/QUOT
chúc mừng bác đã chuyển nhà thành công!
 

baongoc

Búa Gỗ
#9
08/11/2018:
Windows 10 Insider Preview 19H1 18277.1000

Drazx-jV4AEu0om.jpg


Update: Windows Update Fast Ring
Infor:
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.

Tải về:
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


#Checksum:
File name :\18277.1000.181102-1446.RS_PRERELEASE_CLIENTCOMBINED_UUP_X64FRE_EN-US.ISO
Size: 4549013504 bytes
MD5: 8C2CE2DBC7E5772595584250EB66C8DA
SHA1: FCF2B7C2E728474EDAEDF0213D054FA74CE943D4
CRC32: EA72A7ED
Fshare:
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.
Hoan hô Bác đã trở lại. Chúc thật nhiều sức khỏe
 
#10
May quá, vẫn là bác Dinhchung đây rồi, em cứ sợ bác đi luôn theo vn-zoom.com
Windows 10_1809 này là bản nào sao bác ko ghĩ rõ số Build ở phía sau.
 
#13
Cài đặt Windows 10 Insider Preview 19H1 18277.1000
Hi all!
MS mới phát hành Windows 19H1-18277.1000.
Mình tranh thủ Cài đặt và chia sẻ vài thông tin với các bạn!


1531925233_19h1-pc-colourbugs_story.jpg+Phần cài đặt:
Vẫn dùng WinNT để cài cho tiện (Khỏi tạo USB, khỏi lo chuẩn Legacy hay UEFI) và nhanh (thường nhanh hơn cài qua USB 40-50% tuỳ cấu hình máy)
Cấu hình cài đặt: PC I3 7100 - 8GB RAM DDR4-2133 - HDD 1TB 7200
Thời gian cài đặt là khá nhanh.
Chép IMAGE hết 3.5 phút - Cài đặt hết 13 phút - Tổng thời gian ~16.5 phút.


Mình chọn đăng nhập Acc MS và gặp thêm chút rắc rối: Máy đòi Nhập PIN (không thể bỏ qua) và yêu cầu Nhập số ĐT (có thể bỏ qua).

Vài hình ảnh ghi lại:

Đầu tiên nguyên thuỷ Windows 10 19H1 18277.1000:

w18277-Desk98cdccf4193e5d0a.png


w18277-Menu37a90df1628f5385.png


Phần cứng chưa được cập nhật - Các App cũng đang cập nhật nên xấu tệ.
Cài cái .Net 3.5 cho em nó > Rất nhanh!

w18277-Net3.5790f651c2f532f77.png


Phần Thông tin PC và Build:

W18277-GTa6e809fe739d3ee7.png


Phần chiếm dụng HDD rất ấn tượng:

W18277-HDDbd2d7ac80e2195b5.png


Phần Disk CleanUp cũng đã bỏ mặc định chọn xoá Download:

W18277-DISK-CLEAN4e866d8af4fa6623.png


Phần chiếm dụng Tài nguyên > Không có ý kiến gì thêm nữa: Great!

W18277-CPU0a56505f4937e360.png


Trong phần Thông tin - Không thấy báo > Nhưng Windows mất Kích hoạt (mặc dù đã được add key -3V66T

W18277-ACT15304d25be6df9f6c.png


Add key GEN Pro kích hoạt lại:

W18277-ACT28da2bd465db13194.png


À há, vẫn lỗi không kích hoạt được (làm lại thêm 1 lần nữa cũng vậy)

W18277-ACT39b00ba99bfbc4ba4.png


Add key GEN Enterprise > Digital License!

W18277-ACT4246a5890da02adbb.png


Kiểm tra skus - Không thấy gì khác!

W18277-SKU9d85aa836097e0f7.png


Windows Program Insider được đặt mặc định Slow Ring:

w18277-insider4f4a6d9634edafba.png


Phần Cài đặt Bàn phím Việt Telex:
+ Chưa add Language Pack: > Không tìm thấy Bàn phím Việt Telex đâu cả!
+Tiến hành cài Ngôn ngữ Việt:

w18277-caiTVe459c0660c3f3e5a.png


w18277-caiTV2f05f7ff28fa9c798.png


Bàn phím Việt cũng chả thấy đâu!

w18277-PhimV1f4371648e91b324.png


Lỗi cũ từ 18257 đến giờ vẫn vậy.
Thôi xin dùng tại đây!
Have fun!

 
Sửa lần cuối:

baongoc

Búa Gỗ
#14
Hình như Microsoft đang giảm biên chế với kỹ sư phần mềm hay sao mà lúc gần đây đưa ra sản phẩm ngày một chán; có phải không Bác Đình Chung.
 
#15
Hình như Microsoft đang giảm biên chế với kỹ sư phần mềm hay sao mà lúc gần đây đưa ra sản phẩm ngày một chán; có phải không Bác Đình Chung.
Mình ráng giữ phong trào. Chứ giảm nhiệt tình với Insider lắm rồi.
Dona quá tệ mà MS để hoài.
Suốt mấy năm trời máy nhà mình dùng Insider hàng ngày!
Từ đầu RS5 đến giờ chỉ chia HDD ra 1 part. cài Insider giới thiệu với các bạn.
Cài xong có khi không trở lại nữa. Có build mới thì chọn rồi cài mới luôn!
 

baongoc

Búa Gỗ
#16
Mình ráng giữ phong trào. Chứ giảm nhiệt tình với Insider lắm rồi.
Dona quá tệ mà MS để hoài.
Suốt mấy năm trời máy nhà mình dùng Insider hàng ngày!
Từ đầu RS5 đến giờ chỉ chia HDD ra 1 part. cài Insider giới thiệu với các bạn.
Cài xong có khi không trở lại nữa. Có build mới thì chọn rồi cài mới luôn!
Thành thử ra mọi người luôn ủng hộ Bác, một "Soái ca" của diễn đàn VNZ
 
#17
Cài Edge for LTSC 2019!
Những khác biệt trong việc cài Edge cho LTSC 2019!


1_28601.jpg


Tiếp nối LTSB 2016 được nhiều người yêu thích > LTSC 2019 chính thức được phát hành 02/10/18!
ISO có thể tại về Tại đây!


LTSC 2019 (ngoại trừ các bug chung với v1809) là một Bản Windows tuyệt vời.
Nó kế thừa và cập nhật nhiều tính năng mới, các bản nâng cấp bảo mật - Nhưng vẫn mượt mà, chiếm dụng rất ít tài nguyên hệ thống. Xứng đáng để thay thế cho LTSB 2016 (vẫn còn rất tốt và tiếp tục được MS hỗ trợ tới T9/2026)!
Một trở ngại của LTSC là không có trình duyệt Edge đi kèm.
Một số không ít người trong Cộng đồng mạng (trong đó có mình) - vẫn thích có Edge cùng với LTSC 2019!
Vậy những bạn nào có cùng sở thích thì chúng ta cùng tiến hành nhé!

Việc cài đặt Edge cho LTSC 2019 thì rất đơn giản và không tốn thời gian:
+Đầu tiên là tải gói Edge for LTSC về:
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.
|
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


+Kế tiếp: Giải nén file tải về vào: C:\Windows\System32
+Mở Powershell với quyền admin (Run As Administrator).

2018-11-09_07525591f9702fae855512.png


>> Chạy lần lượt 2 lệnh sau: Copy > Paste Lệnh thứ 1 - Chờ Thông báo 100% 2 lần > Copy > Paste Lệnh thứ 2.
x64:
dism /online /add-package /packagepath:Microsoft-Windows-Internet-Browser-Package-amd64-10.0.17763.1.cab /packagepath:Microsoft-Windows-Internet-Browser-Package-amd64-10.0.17763.1-en-US.cab
x86:
dism /online /add-package /packagepath:Microsoft-Windows-Internet-Browser-Package-x86-10.0.17763.1.cab /packagepath:Microsoft-Windows-Internet-Browser-Package-x86-10.0.17763.1-en-US.cab

Lệnh chung cho cả x64/x86:
Add-AppXPackage -DisableDevelopmentMode -Register $env:SystemRoot\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\AppxManifest.xml
Tiến trình cài Edge for LTSC 2019:

Cai-Edge-LTSC-20195a68a426ae736ca6.jpg


Exit Powershell > Done!
Enjoy!

Khác biệt với việc cài Edge for LTSB 2016 là:
+ Nếu làm đúng cách > Không cần Khởi động lại máy
+ Không cần phải chạy NSUDO (fix lỗi Update Windows làm mất Edge)

* Việc trích xuất gói Edge là 1 kỹ thuật cao - phải dùng Tool.
Bạn nào có nhu cầu mình đưa link cho tham khảo nha!

Have fun!
 
Sửa lần cuối:
#20
Mình ráng giữ phong trào. Chứ giảm nhiệt tình với Insider lắm rồi.
Dona quá tệ mà MS để hoài.
Suốt mấy năm trời máy nhà mình dùng Insider hàng ngày!
Từ đầu RS5 đến giờ chỉ chia HDD ra 1 part. cài Insider giới thiệu với các bạn.
Cài xong có khi không trở lại nữa. Có build mới thì chọn rồi cài mới luôn!
Em cứ đợi có biuld mới là cài đè luôn lên build đang dùng. (có sao lưu ảnh bản đang dùng)
Dùng hàng ngày trong công việc cũng thấy ngon lành. Chủ yếu thử test xem hoat động ra sao, nhanh hay chậm, tính năng mới nho nhỏ có gì hay hơn không thôi.
Cảm ơn bác dinhchungcm nhiều!
 
Top