Cài đặt & Thảo luận Windows 10 Insider!

dinhchungcm

Rìu Chiến Bạc
Chương trình Windows Insider (Chương trình Người dùng nội bộ Windows) của Microsoft cho phép người dùng đăng ký sử dụng các phiên bản phát hành sớm của hệ điều hành Windows.
Tham gia Chương trình Windows Insider để là người đầu tiên khám phá các tính năng mới của Windows dành cho bạn.

Để trở thành Insider các bạn tham khảo tại đây:
https://insider.windows.com/vi-vn/how-to-pc/
Topic này mở chuyên mục:
Cài đặt & Thảo luận: WINDOWS 10 INSIDER PREVIEW!

Các build mới phát hành sẽ được Cập nhật nhanh nhất tại Thress này.
Các bài viết, trải nghiệm, thảo luận, chia sẻ sẽ được cập nhật đều đặn!
Build Release sẽ được Cập nhật tại #2.
Các công cụ, hỗ trợ, thủ thuật Insider được tập hợp tại #3.
Mời các bạn cùng tham gia!
Thanks all!
========
16/11/2019:
Windows 10 Insider Preview 20H1-19025.1Update: Windows Update Fast Ring
Info: https://blogs.windows.com/windowsexperience/2019/11/15/announcing-windows-10-insider-preview-build-19025/#CpHKOzguPat3focj.97
Tải về từ @adguard:
========
14/11/2019:
Windows 10 Insider Previewer 20H1-19023.1Update: Windows Update Fast Ring
Info: https://blogs.windows.com/windowsexperience/2019/11/12/announcing-windows-10-insider-preview-build-19023/#6lZdiHY5pru4fjQ7.97
Tải về x64 from @adguard

Checksum:
File:\19023.1.191108-1432.VB_RELEASE_CLIENTMULTICOMBINED_UUP_X64FRE_NETFX_EN-US_RU-RU.ISO
Size: 3674116096 bytes
MD5: 63F515F03BDD4138A12F237BA03436E3
SHA1: 0BEE7CBD24053F2F01BD7BA3CCB797564704E9F2
CRC32: FA880746
Fshare:
===========
LIST BUILD WINDOWS INSIDER PREVIEW
06/11/2019:
Windows 10 Insider Preview 20H1-19018.1 Pro x64Update: Windows Update Fast Ring
Info:
Tải về:

File: \19018.1.191101-1402.VB_RELEASE_CLIENTPRO_OEMRET_X64FRE_EN-US.ISO
Size: 4150818816 bytes
MD5: 94D02255E8D7A80FBDCA1F4E2BF4857E
SHA1: 602784654F0012B5CE10C9B0685FE770F8130A08
CRC32: 47FE26BB
Fshare:
23/10/2019
Windows 10 Insider Privew 20H1-19008.1


Update: Windows Update
Info: https://blogs.windows.com/windowsexperience/2019/10/22/announcing-windows-10-insider-preview-build-19008/#iA19QL0HWPASBTUM.97
Tải về: Pro x64
File: \19008.1.191019-1715.VB_RELEASE_CLIENTPRO_OEMRET_X64FRE_EN-US.ISO
Size: 4145008640 bytes
MD5: EAE25E6E919A472868098BEE4BA6DA62
SHA1: F302E5CEC030161B26D5D38BBF3D593313A5C40A
CRC32: 68B92DD4
Fshare: https://www.fshare.vn/file/EMO6MCIAN4BX
18/10/2019
Windows 10 Insider Previewer 20H1-19002.1Update: Windows Update Fast Ring.
Info: https://blogs.windows.com/windowsexperience/2019/10/17/announcing-windows-10-insider-preview-build-19002/#Ye4JUGP3DaXjJbxC.97
Tải về:
Hoặc bản Pro x64 link @king1203 #2746.
09/10/2019:
Windows 10 Insider Preview 20H1-18999.1Tải về: Prox64
File:\18999.1.191004-1432.VB_RELEASE_CLIENTPRO_OEMRET_X64FRE_EN-US.ISO
Size: 4177940480 bytes
MD5: 1EE54D76CB57DC7CB6095C9B8DEC0B3C
SHA1: C29C3AC4B011FB0D8D54F1017681AC62E815F3EC
CRC32: C5143E70
Fshare: https://www.fshare.vn/file/XYTXYSPXACJG
04/10/2019
Windows 10 Insider Preview 20H1-18995.1Update: Windows Update Fast Ring
Info: https://blogs.windows.com/windowsexperience/2019/10/03/announcing-windows-10-insider-preview-build-18995/#IR9HsSbRVz4cgC5l.97
Tải về: Reup from @adguard.
#Checksum:
*File:\18995.1.190927-1420.VB_RELEASE_CLIENTMULTICOMBINED_UUP_X64FRE_NETFX_EN-US_RU-RU.ISO
Size: 3696877568 bytes
MD5: 8FF0099AAB52C0501D45CF3D4A766E95
SHA1: C35C61EC480CD39F09FC9237CFD87E6B84E6DF25
CRC32: 6F2DFEE0
Fshare: https://www.fshare.vn/file/Z5GLBKM4GMJK
25/09/2019:
Windows 10 Insider Preview 20H1-18990.1Update: Windows Update Fast Ring
Info: https://blogs.windows.com/windowsexperience/2019/09/24/announcing-windows-10-insider-preview-build-18990/
Tải về: Pro x64
20/09/2019:
Windows 10 Insider Preview 20H1-18985.1Update: Windows Update Fast Ring
Info: https://blogs.windows.com/windowsexperience/2019/09/19/announcing-windows-10-insider-preview-build-18985/#22qdE8Ek5L7qLTL3.97
Tải về: Pro x64!
File:\18985.1.190913-1426.VB_RELEASE_CLIENTPRO_OEMRET_X64FRE_EN-US.ISO
Size: 4174186496 bytes
MD5: E5C01DD4B21FDAB85E1D25C04A1632E3
SHA1: 46D72D3EA9A94044A03E25C7A0E6CA10105A30B0
CRC32: 315ED9C2
Fshare: https://www.fshare.vn/file/2TPVWM4GOTQX
12/09/2019:
Windows 10 Insider Preview 20H1-18980.1Update: Windows Update Fast Ring
Info: Tải về: Pro x64
File:\18980.1.190907-1301.VB_RELEASE_CLIENTPRO_OEMRET_X64FRE_EN-US.ISO
Size: 4164548608 bytes
MD5: 9C20322A0878E06B76E99EF08B7B33E1
SHA1: 5840953DEB51FDFEF67CD6529AA1A429BE748A18
CRC32: 025B8CFC
Fshare: https://www.fshare.vn/file/HD5E8NCIAJL2
07/09/2019:
Windows 10 Insider Preview 20H1-18975.1000Update: Windows Update Fast Ring
Info: https://pbs.twimg.com/media/EDy__eiWsAAGw9L.jpg
Tải về: 32in1 by @adguard.
https://rg-adguard.net/go/20H1ISO18975
x64: https://cloud.mail.ru/public/5KfT/vsTtF4r7Q/en-ru_windows_10_insider_preview_20H1_18975.1000_32in1_x64_v19.09.06_by_adguard.iso
x86: https://cloud.mail.ru/public/5KfT/vsTtF4r7Q/en-ru_windows_10_insider_preview_20H1_18975.1000_32in1_x86_v19.09.06_by_adguard.iso

Bản Pro x64:
File: \18975.1000.190830-1502.RS_PRERELEASE_CLIENTPRO_OEMRET_X64FRE_EN-US.ISO
Size: 4208519168 bytes
MD5: 5B3210AD5DD42647D72B07D96D314D2E
SHA1: B2C3650C8298100170DA5800A03F96352ACBB40B
CRC32: 6BDAF9F6
Fshare: https://www.fshare.vn/file/VPO2UWRR9QLJ
30/08/2019:
Windows 10 Insider Preview 20H1-18970.1005!Update: Windows Update Fast Ring
Info: https://blogs.windows.com/windowsexperience/2019/08/29/announcing-windows-10-insider-preview-build-18970/
Tải về - Pro x64:
File:\18970.1005.190825-1835.RS_PRERELEASE_FLT_CLIENTPRO_OEMRET_X64FRE_EN-US.ISO
Size: 4416456704 bytes
MD5: F08CC8B25880031F9C4F365A7887FC75
SHA1: 9AC2E4E1221A1CAED27778375875349CBB1036E7
CRC32: 1B184943
Fshare: https://www.fshare.vn/file/B22W17K2AXN7
22/08/2019
Windows 10 Insider Preview 20H1 - 18965.1000!Update: Windows Update Fast Ring
Info:
x64 Pro:
File: \18965.1000.190816-1722.RS_PRERELEASE_CLIENTPRO_OEMRET_X64FRE_EN-US.ISO
Size: 4207663104 bytes
MD5: AD2163211A443A31A84F24A4F6607A86
SHA1: F0B1F029FD80728BFC14A43C2F16D2368790F12C
CRC32: 4D50E3D9
Fshare: https://www.fshare.vn/file/PVWQNQGVOLLW
17/08/2019:
Windows 10 Insider Preview 20H1 - 18963.1000
Update:
Windows Update Fast Ring
Info: https://vn-zoom.org/redirect?to=aHR0cHM6Ly9ibG9ncy53aW5kb3dzLmNvbS93aW5kb3dzZXhwZXJpZW5jZS8yMDE5LzA4LzE2L2Fubm91bmNpbmctd2luZG93cy0xMC1pbnNpZGVyLXByZXZpZXctYnVpbGQtMTg5NjMvI3hmczg0NUJTVFZmMmtISDEuOTc=
Tải về Pro x64:
Bản Pro x64:
Coming soon....
File: F:\18963.1000.190814-0221.RS_PRERELEASE_CLIENTPRO_OEMRET_X64FRE_EN-US.ISO
Size: 4207345664 bytes
MD5: 85163C949807B7219093980D8A8C29CC
SHA1: DEA76D1780869AA2C060D95B3DE6CE340C1A66FF
CRC32: B592BAE9
Fashre: https://www.fshare.vn/file/EW3HSBU2H1EN
08/08/2019:
Windows Insider Preview 20H1-18956.1000
Update:
Windows Update Fast Ring
Info: Tải về - x64 Pro:
#Checksum
File: \18956.1000.190803-1414.RS_PRERELEASE_CLIENTPRO_OEMRET_X64FRE_EN-US.ISO
Size: 4210929664 bytes
MD5: 9AFD233DA8340E5B3715F83F630A3B58
SHA1: 232418F85765CF33B595F553FD0E576FBB0B8BF3
CRC32: 296749C9
https://www.fshare.vn/file/LIK147F8NA6R
01/08/2019:
Windows 10 Insider Preview 20H1-18950.1000
Update:
Windows Update Fast Ring
Info: https://blogs.windows.com/windowsexperience/2019/07/31/announcing-windows-10-insider-preview-build-18950/#cjz7O2f8xj9PWBXi.97
Tải về x64 Pro:
File:\18950.1000.190726-1645.RS_PRERELEASE_CLIENTPRO_OEMRET_X64FRE_EN-US.ISO
Size: 4222451712 bytes
MD5: 914A2EEA5FC9BBDA9C66FBED422940BD
SHA1: 53A12DF466A63F8949E7926825103C688CD39DFA
CRC32: E81F5728
24/07/2019
Windows 10 Insider Preview 20H1 - 18947.1000_rs_xbox with New StartUpdate: Bản rò rỉ!
Info: No.
File: \18947.1000.190723-1357.RS_XBOX_CLIENTPRO_OEMRET_X64FRE_EN-US.ISO
Size: 4226547712 bytes
MD5: 6DC01A94A0FF722F121440081545F05B
SHA1: 7685C5DD57114E34ADE8A431957AF64FBEFE4882
CRC32: CF7B0379
Fshare: https://www.fshare.vn/file/TUIRZH2MO91Z
Mach2 tạo New Start Menu!
28/07/2019
Windows 10 Insider Preview 20H1-18945.1001
Update
: Windows Update Fast Ring.
Info: https://blogs.windows.com/windowsexperience/2019/07/26/announcing-windows-10-insider-preview-build-18945/#bLrYMWk2KqbYGVqT.97
Tải về:
File:\18947.1000.190723-1401.RS_PRERELEASE_CLIENTPRO_OEMRET_X64FRE_EN-US.ISO
Size: 4223696896 bytes
MD5: BCE87F1FF37239453BE3977275981BD0
SHA1: 0C33F82DFCEEBBB90C05BC127F5FEF31B0828749
CRC32: 730C5A6A
Fshare: https://www.fshare.vn/file/YWF3X6S663LI
19/07/2019:
Windows 10 Insider Preview 20H1-18941.1001
Update
: Windows Update Fast Ring
Info: https://blogs.windows.com/windowsexperience/2019/07/18/announcing-windows-10-insider-preview-build-18941/#tk8THSVRkVOdzfC8.97
Tải về:
File: \18941.1001.190713-1700.RS_PRERELEASE_CLIENTPRO_OEMRET_X64FRE_EN-US.ISO
Size: 4217395200 bytes
MD5: 9200ADF0E282896A894DB9FA23FF1BD6
SHA1: C20D6D564AA7095FC322DD5D3CAA9BD123665B67
CRC32: D0FDF7E5
Fshare: https://www.fshare.vn/file/EVZZQHUKZ1UV
11/07/2019
Windows 10 Insider Preview 20H1-18936.1000
Update:
Windows Update Fast Ring
Info: https://blogs.windows.com/windowsexperience/2019/07/10/announcing-windows-10-insider-preview-build-18936/#fd5lXEfjsfhjKg4e.97
Tải về:
Windows 10 20H1-18936.1000 Pro x64

File:\18936.1000.190705-1333.RS_PRERELEASE_CLIENTPRO_OEMRET_X64FRE_EN-US.ISO
Size: 4215578624 bytes
MD5: 662C3F77632FDBD596CE9EAFDDAECF5C
SHA1: 4B61A97085A77C4FA84B687D76FC092C22F446FC
CRC32: F9423954
Fshare: https://www.fshare.vn/file/FR8M5MFW3FJ7
04/07/2019
Windows 10 Insider Preview 20H1-18932.1000
Update:
Windows Update Fast Ring
Info: https://blogs.windows.com/windowsexperience/2019/07/03/announcing-windows-10-insider-preview-build-18932/#fcMib4V4089rJqk4.97

Tải về:
File:\18932.1000.190628-1650.RS_PRERELEASE_CLIENTPRO_OEMRET_X64FRE_EN-US.ISO
Size: 4209076224 bytes
MD5: 055B9084CAD423DBDB8BD6961E5CDCCA
SHA1: 6478E570F156573994B444AEE1CDF1E20C317380
CRC32: 5FA855D0
Fshare: https://www.fshare.vn/file/FYA7VKYSVQQA
20/6/2019:
Windows 10 Insider Preview 20H1-18922.1000
Update: Windows Update Fast Ring
Info: https://blogs.windows.com/windowsexperience/2019/06/19/announcing-windows-10-insider-preview-build-18922/#hOqGZgwbgJ48TAcJ.97
Pro x64:
File: \18922.1000.190614-1427.RS_PRERELEASE_CLIENTPRO_OEMRET_X64FRE_EN-US.ISO
Size: 4204861440 bytes
Modified: 20/06/2019, 7:38:43 AM
MD5: 7A7A385D45B4337DDF081407E93364B4
SHA1: 88589865B0370A8FBC99862B8FDEBF09806080B9
CRC32: 5EB6954F
13/6/2019:
Windows 10 Insider Preview 20H1-18917.1000
Update: Windows Update Fast Ring
Info: https://blogs.windows.com/windowsexperience/2019/06/12/announcing-windows-10-insider-preview-build-18917/
#Checksum:
File name:\18917.1000.190607-1942.RS_PRERELEASE_CLIENTPRO_OEMRET_X64FRE_EN-US.ISO
Size: 4192442368 bytes
MD5: 719A5D2EC9290EF22D6D45F4D274B2B0
SHA1: 98193C996490B892620D9284C101E6CCCA8945B1
CRC32: AA92507F
Tải về: Fshare
06/6/19:
Windows 10 Insider Preview 20H1 - 18912.1001!
Update: Windows Update Fast Ring
Info: https://blogs.windows.com/windowsexperience/2019/06/05/announcing-windows-10-insider-preview-build-18912/
Tải về: https://uup.rg-adguard.net/
29/05/2019
Windows 10 Insider Preview 20H1 - 18908.1000
Update: Windows Update Fast Ring
Info: https://blogs.windows.com/windowsexperience/2019/05/29/announcing-windows-10-insider-preview-build-18908/
Windows 10 Insider Preview 20H1-18908.1000 Pro x64/x86!
Pro x64:

File name:\18908.1000.190524-1658.RS_PRERELEASE_CLIENTPRO_OEMRET_X64FRE_EN-US.ISO
Size: 4169164800 bytes
MD5: 8E577464C243D07489A7D67735931817
SHA1: EB0324CE0BFB636CA9B768B78436A1C0194830A7
CRC32: E1A911CF
Pro x86:
File nmae: \18908.1000.190524-1658.RS_PRERELEASE_CLIENTPRO_OEMRET_X86FRE_EN-US.ISO
Size: 3066114048 bytes
MD5: 3FBD85A13E9762860E90794E73112370
SHA1: 8873E6C0C90490F4B41A08FC4C4E1C60B83DD490
CRC32: F38676F0
x64 | x86
16/5/2019:
Windows 10 Insider Preview 20H1 - 18898.1000
Update: Windows Update Fast Ring
Info: https://blogs.windows.com/windowsexperience/2019/05/15/announcing-windows-10-insider-preview-build-18898/
#Checksum:
File name:\18898.1000.190510-1634.RS_PRERELEASE_CLIENTPRO_OEMRET_x64FRE_EN-US.ISO
Size: 4214243328 bytes
MD5: 3F41FE6A53EEBD94AD562E2572D09916
SHA1: 9FC7593CE370B6F7100BDB9BEC686922EAD5099F
CRC32: 7D37F192
11/5/2019:
Windows 10 Insider Preview 20H1-18895.1000!
Update: Windows Update Fast Ring.
Info: https://blogs.windows.com/windowsexperience/2019/05/10/announcing-windows-10-insider-preview-build-18895/

 • Ứng dụng Điện thoại của bạn bây giờ hoạt động trở lại! Chúng tôi đã khắc phục sự cố từ Build 18894 khiến Điện thoại của bạn không hoạt động.
Tải về: từ Cloud.mail.ru
x64: https://cloud.mail.ru/public/WZjC/3wg5zsHEh/18895.1000.190507-2033.RS_PRERELEASE_CLIENTCOMBINED_UUP_X64FRE_EN-US.ISO
x86: https://cloud.mail.ru/public/WZjC/3wg5zsHEh/18895.1000.190507-2033.RS_PRERELEASE_CLIENTCOMBINED_UUP_X86FRE_EN-US.ISO
09/5/2019:
Windows 10 Insider Preview 20H1-18894.1000!
Update: Windows Update Fast Ring
Info: https://blogs.windows.com/windowsexperience/2019/05/08/announcing-windows-10-insider-preview-build-18894/#Q10Kj6TqFIlg8rpe.97
#Checksum:
File name:\18894.1000.190503-1728.RS_PRERELEASE_CLIENTPRO_OEMRET_x64FRE_EN-US.ISO
Size: 4210212864 bytes
MD5: A9241E6510518DDF9BD471E5DF00FC6B
SHA1: 24DA3CE870E654DE3DF833C17FF1A3D0BDD1A57D
CRC32: F3898BA7
Tải về từ Fshare
27/04/2019:

Windows 10 Insider Preview 20H1-18885.1001!
Update: Windows Update Fast Ring
Info: https://blogs.windows.com/windowsexperience/2019/04/26/announcing-windows-10-insider-preview-build-18885/#2svtFjgQ1kRbefeH.97
#Checksum:
File: \18885.1001.190419-1606.RS_PRERELEASE_CLIENTPRO_OEMRET_x64FRE_EN-US.ISO
Size: 4222816256 bytes
MD5: 9270807301E410919A03FC7B9A9D0B3D
SHA1: 543F32F9980AD9229E266693B2726FA9026ABFCC
CRC32: EA044A45
Tải về từ Fshare
11/04/2019
Windows 10 Insider Preview 20H1 - 18875.1000
Update: Windows Update Fast Ring (with 20H1) - 19H1 Up to 20H1=ISO
Infor: https://blogs.windows.com/windowsexperience/2019/04/10/announcing-windows-10-insider-preview-build-18875/
#Checsum
File: \18875.1000.190405-1518.RS_PRERELEASE_CLIENTCOMBINED_UUP_X64FRE_EN-US.ISO
Size: 4320624640 bytes
MD5: 8178FFE1A675B7AD05BDB01FC1FC1B12
SHA1: C65FA2833CEFA4671C8D2F6C1F9BB316C562CC21
CRC32: 3A6EBB42
27/03/2019:
MS Phát hành 20H1-Build 18865.1000
21/03/2019
Windows 10 Insider Preview 20H1-18860.1001
Update: Windows Update Fast Skip Ahead.
Info: https://blogs.windows.com/windowsexperience/2019/03/20/announcing-windows-10-insider-preview-build-18860/#8QflgePGQt3KQPq2.97
Tải về: từ @adguard:
Windows 10 #InsiderPreview, Version 1903, #20H1#WIP Build /18860.1001.rs_prerelease.190315-2228/ 3-RUS|3-ENG All-In-One (AIO) bootable standard ISO 6-ISO X86/X64/ARM64 from UUP https://rg-adguard.net/go/20H1ISO18860 #20H1 NEW dev. branch for who opted #SkipAhead!by @rgadguard
13/03/2019:
MS Phát hành 20H1-Build 18855.1000
07/03/2019:
Windows 10 Insider Preview 20H1-18850.1000
Update:
Windows Update Fast Skip Ahead
Info: https://blogs.windows.com/windowsexperience/2019/03/06/announcing-windows-10-insider-preview-build-18850/#1bq9UITgFJKP0o1V.97
Tải về x64:
https://cloud.mail.ru/public/25xn/TxwxonLeb/18850.1000.190301-2054.RS_PRERELEASE_CLIENTCOMBINED_UUP_X64FRE_EN-US.ISO
#Checksum:
File name: *18850.1000.190301-2054.RS_PRERELEASE_CLIENTCOMBINED_UUP_X64FRE_EN-US.ISO
SHA-1: 2EFA6CE92E646EF8BE816B07CA44C928EC6E5D49
01/03/2019
Windows 10 Insider 20H1- 18845.1001
Update:
Windows Update Fast Ring Skip Ahead
Info: https://blogs.windows.com/windowsexperience/2019/02/28/announcing-windows-10-insider-preview-build-18845/#.XHgjgYAwuEo.twitter#BJqg19v2DOQbyRob.97
Tải về:
File name: \18845.1001.190223-1718.RS_PRERELEASE_CLIENTCOMBINED_UUP_X64FRE_EN-US.ISO
Size: 4347357184 bytes
MD5: B1E876222B8A68D9106BF4657A0EF97E
SHA1: 9B7A5D502E6BCD200C0C64B038EFCE074BC04F0B
CRC32: 37D189A0
22/02/2019:
MS Phát hành 20H1-Build 18841.1000
15/02/2019
Windows 10 Insider Preview 20H1-18836.1000!
Update:
Windows Update Fast Ring Skip Ahead
Info: https://blogs.windows.com/windowsex...ider-preview-build-18836/#I7oCwzyJI8GOMLOS.97
Tải về:

File name:\18836.1000.190208-1649.RS_PRERELEASE_CLIENTCOMBINED_UUP_X64FRE_EN-US.ISO
Size: 4346836992 bytes
MD5: E5D6F8C191AE2EC168EF9FD66D3408B2
SHA1: 2FCF5EE5E9D6BD1D0CD35E95C3B7089BD2BD536B
CRC32: 8F8A9C0E
29/08/2019
Windows 10 Insider Preview 19H2-18363.327 x64Update: Windows Update Slow Ring
Info: https://blogs.windows.com/windowsexperience/2019/08/26/testing-the-throttled-delivery-approach-for-19h2/#ZI1wkJeGGaGDmBDK.97
Tải về -x64:
File:\18363.327.190822-0755.19H1_RELEASE_SVC_PROD3_CLIENTMULTI_X64FRE_EN-US.ISO
Size: 4527759360 bytes
MD5: 2C4E1E6BCBD743BCFFEE77011C7149EB
SHA1: 5F5697901A96D98BFA6283775B05A753650E5409
CRC32: A6F4B220
Fshare: https://www.fshare.vn/file/OMV72FOTVL5
09/08/2019
Windows 10 Insider Preview 19H2-18362.10013Update: Windows Update Slow Ring.
Info: https://blogs.windows.com/windowsexperience/2019/08/08/announcing-windows-10-insider-preview-build-18362-10012-18362-10013-19h2/#Y3Iitpbp43ZL8HLy.97
Ai đang ở 19H2-18362.10005 > UPDATE TO 18362.10012
19H2-18362.10006 > Update to 18362.10013
Mới chỉ có thể tải về qua Tool adguard:
02/07/2019:
Windows 10 Insider Preview 19H2-18632.10000

1566439438997-png.5884


Update: Windows Update Slow Ring
Info:
05/04/2019

Windows 10 Insider Preview 19H1 - Build 18362.30

Update: 10/4/2019 > Windows 10 Insider Preview 19H1 - Build 18362.53

Update:
Windows Update Fast Ring

Info: https://blogs.windows.com/windowsexperience/2019/03/20/announcing-windows-10-insider-preview-build-18362/#W6Y6ziEdS46sMg6X.97

Tải về Pro x64:

File name:\18362.30.190401-1543.19H1_RELEASE_SVC_PROD2_CLIENTPRO_OEMRET_x64FRE_EN-US.ISO

Size: 4292939776 bytes

MD5: 5D5CB687D473E6D7BF7DAF1F2129888F

SHA1: 11EE9B226CDC2FC53A5DF95AD7C23A344FF07D61

CRC32: C6190365
22/03/2019

Windows 10 Insider Preview 19H1-18362.1 Slow Ring!

Update: Windows Update Slow Ring

Info: https://blogs.windows.com/windowsexperience/2019/03/20/announcing-windows-10-insider-preview-build-18362/#s6870J4SaiFbaymh.97

Tải về:

File: \18362.1.190318-1202.19H1_RELEASE_CLIENTPRO_OEMRET_x64FRE_EN-US.ISO

Size: 4196288512 bytes

Modified: Sunday, March 24, 2019, 8:54:38 PM

MD5: E4D0997B3BF7104D9C88C30CD8E0E828

SHA1: 48ADC7AAA39F73162F75B863228969834AF732CB

CRC32: 827449A1
20/03/2019

Windows 10 Insider Preview 19H1-Build 18361.1

Update: Windows Update Fast Ring

Info: https://vn-zoom.org/redirect?to=aHR0cHM6Ly9ibG9ncy53aW5kb3dzLmNvbS93aW5kb3dzZXhwZXJpZW5jZS8yMDE5LzAzLzE5L2Fubm91bmNpbmctd2luZG93cy0xMC1pbnNpZGVyLXByZXZpZXctYnVpbGQtMTgzNjEvIzZlbHpPbTRURHJJckRZS3kuOTc=

Includ&Checksum]

#Includ:

Home, Home N, Pro, Pro N

#Checksum:

File:\18361.1.190315-1726.19H1_RELEASE_CLIENTCOMBINED_UUP_X64FRE_EN-US.ISO

Size: 4376242176 bytes

Modified: 20/03/2019, 8:37:49 AM

MD5: E375B2C2DC8B56484488A322DFB5DCBA

SHA1: 3F8565B0C05435AFAE93DAAB90F0B75B80F40F8D

CRC32: B02316B7
16/03/2019

Windows 10 Insider Preview 19H1-Build 18358.1

Update:
Windows Update Fast Ring.

Tải về: x64 Pro

File name:\18358.1.190312-1341.19H1_RELEASE_CLIENTPRO_OEMRET_x64FRE_EN-US.ISO

Size: 4197163008 bytes

MD5: 8F438DF63130FDD793078EBD987A5164

SHA1: 3ADE5D798DC16F6AA4ACEB12FE1B221D69157A9C

CRC32: 0B722271

Have fun!
13/03/2019

Windows 10 Insider Preview 19H1-Build 18356.1

Update:
Windows Update Fast Ring

Info: https://blogs.windows.com/windowsexperience/2019/03/12/announcing-windows-10-insider-preview-build-18356/#KQk3tfMwbvmWDv30.97

Tải về:

File:\18356.1.190308-1607.19H1_RELEASE_CLIENTCOMBINED_UUP_X64FRE_EN-US.ISO

Size: 4379160576 bytes

MD5: BB46BC58677584B51B0A34390BF2E549

SHA1: 7DF8C23F67077719799DCA2B5B5E0C8B5104F228

CRC32: 48815F5A
12/03/2019

Windows 10 Insider Preview 19H1 - Build 18351.7 x64 Slow Ring!

Update:
Windows Update Slow Ring

Info:

Announcing Windows 10 Insider Preview Build 18351 | Windows Experience Blog

UPDATE 3/11: Hello Windows Insiders, we have released Windows 10 Insider Preview Build 18351.7 (19H1) to Windows Insiders in the Slow ring. Build 18351.7 (KB4492310) includes a single fix for the issue causing Chinese versions of multiple games to not work. Hello Windows Insiders, today we are...

Tải về:

File:\18351.7.190306-1845.19H1_RELEASE_SVC_CLIENTCOMBINED_UUP_X64FRE_EN-US.ISO

Size: 4555005952 bytes

MD5: 85BE0E8004D935CAEF8EC14F41D6BF8C

SHA1: 033E589770AAC02969F65ED22143AB19DD4937A0

CRC32: FA3DAD84
06/03/2019:

Windows 10 Insider Preview 19H1- Build 18351.1!

Update:
Windows Update Fast Ring

Info: https://blogs.windows.com/windowsexperience/2019/03/05/announcing-windows-10-insider-preview-build-18351/#aP5ky3s7IV4D7vHd.97

Tải về:

File name:\18351.1.190301-1611.19H1_RELEASE_CLIENTCOMBINED_UUP_X64FRE_EN-US.ISO

Size: 4365961216 bytes

MD5: E707365FF76F77544D3B8F7984CCFEF6

SHA1: 34F6A2FF0F13EDA93140D7FCED2E64C6B8C40526

CRC32: 5D8A930C
01/03/2019:

Windows 10 Insider Preview 19H1 - Build 18348.1

Update:
Windows Update Fast Ring


Info: https://blogs.windows.com/windowsexperience/2019/03/01/announcing-windows-10-insider-preview-build-18348/#DTXPUAhrCz3b5eFR.97
27/02/2019

Windows 10 Insider Preview 18346.1!

Update:
Windows Update Fast Ring

Info: https://blogs.windows.com/windowsex...ider-preview-build-18346/#50PUYrRxoP3qL08v.97

Tải về:

File name: \18346.1.190222-1556.19H1_RELEASE_CLIENTCOMBINED_UUP_X64FRE_EN-US.ISO

Size: 4359927808 bytes

MD5: A814495C61DA51DB7D0BEEC04D965D7D

SHA1: 619DED46213ED028285FEA62310CA4089A9B4E71

CRC32: 0836D29F
28/02/2019:

Windows 10 19H1 - 1903 18342.8 x64 Slow Ring!

Tải về:


File name:\18342.8.190223-1555.19H1_RELEASE_SVC_PROD1_CLIENTCOMBINED_UUP_X64FRE_EN-US.ISO

Size: 4584148992 bytes

MD5: BA7767BF8C0E8B7F268E98512CC7841D

SHA1: 9A30F081951228B51B3BB38C59FF6361E0565063

CRC32: 316DC23E
17/02/2019:

Windows 10 Insider 19H1 Build 17342.1

Update:
Windows Update Fast Ring

Info: https://blogs.windows.com/windowsexperience/2019/02/20/announcing-windows-10-insider-preview-build-18342/#QR2IoWVpao5e0px7.97

Tải về:

File name: \18342.1.190215-1528.19H1_RELEASE_CLIENTMULTI_UUP_x64FRE_EN-US.ISO

Size: 4386480128 bytes

MD5: B5EC8446CEB7AB6AB3AD5CA03ECAFC85

SHA1: B72CAA19F37192F55CCCC4AE99487606BBB13972

CRC32: FF313ED9
09/02/2019

Windows 10 Insider preview 19H1 - 18334.1

Update: Windows Update Fast Ring

Info:
https://blogs.windows.com/windowsex...ncing-windows-10-insider-preview-build-18334/

Tải về:

File:\18334.1.190205-1505.19H1_RELEASE_CLIENTCOMBINED_UUP_X64FRE_EN-US.ISO

Size: 4350011392 bytes

MD5: 6C87B7EA78DB6BA4EC42D6690149BA1A

SHA1: A4BB7796C644F6E7F8EDA9C46457EEE8AFEBCA81
CRC32: F6794F82
02/02/2019:
19H1 ra build Realease (Insider) đầu tiên:
Windows 10 Insider Preview 19H1 - 18329.1
Update:
Windows Update Faste Ring
Info:
https://blogs.windows.com/windowsexperience/2019/02/01/announcing-windows-10-insider-preview-build-18329/#dimUKTDiu7pacSwF.97
File: \18329.1.190129-1504.19H1_RELEASE_CLIENTPRO_OEMRET_x64FRE_EN-US.ISO
Size: 4208875520 bytes
MD5: 2F4B3BA900DCB8CD4B71E8BB883CB218
SHA1: 9411DA5EDD463CF67E83CFD4DEB284710F99CCD3
CRC32: 22A0D046
25/01/2019:

Windows 10 Insider Preview 19H1-v1903 - 18323.1000

Update: Windows Update Fast Ring!

Info: https://blogs.windows.com/windowsexperience/2019/01/24/announcing-windows-10-insider-preview-build-18323/#E6ABXDVvjOH7Yt45.97

Tải về:

File: \18323.1000.190119-1759.19H1_RELEASE_CLIENTPRO_OEMRET_x64FRE_EN-US.ISO

Size: 4214773760 bytes

MD5: E15F6FE9C2201F4E569C06BAB942328D

SHA1: DC03DE2F5AE3C062116750813B786E2DD6399C93

CRC32: 96425B88
17/01/2019:

Windows 10 Insider Preview 19H1-18317!

#Checksum:

File: F:\Decrypt-v180925\18317.1000.190111-1556.RS_PRERELEASE_CLIENTCOMBINED_UUP_X64FRE_EN-US.ISO

Size: 4373045248 bytes

MD5: 86049997859FAFFC89A6E83B0BD4ECB3

SHA1: F5FE09C0CB1B1AD76766621697F86D3E31307467

CRC32: 8BBE047C
10/01/2019:

Windows 10 Insider Preview 19H1 Build 18312.1001

Mời các bạn Update hay Tải về:

Windows 10 Insider Preview 19H1-18312.1001 Pro x64

Update Fast Ring!

#Checksum:

File name: \18312.1001.190104-1630.RS_PRERELEASE_CLIENTPRO_OEMRET_x64FRE_EN-US.ISO

Size: 4245979136 bytes

MD5: 7178247E550F28A28DF235E937A812DC

SHA1: 8A08A119D8297E335BC6C04D3EC6998538C6590B

CRC32: A176DF87
04/01/2019:

Windows 10 Insider Preview build 18309.1000!

Update: Windows Update Fast Ring!

Info: https://blogs.windows.com/windowsexperience/2019/01/03/announcing-windows-10-insider-preview-build-18309/#hEdZErbhlKEDUP2z.97

Tải về: Windows 10 Insider Preview 19H1-18309.1000 Pro x64 EN-US

File name: \18309.1000.181220-1256.RS_PRERELEASE_CLIENTPRO_OEMRET_x64FRE_EN-US.ISO

Size: 4247068672 bytes

MD5: C27522A4B4163CD2619355FB6650CB84

SHA1: 900A082487A54F2CA5912EEF49768D9AFD66CEDA

CRC32: 837287C0
20/12/2018:

Windows 10 Insider Preview 19H1 - 18305.1000

Update: Window Update Fast Ring

Info:
https://blogs.windows.com/windowsexperience/2018/12/19/announcing-windows-10-insider-preview-build-18305/

#Checksum:

File:\18305.1000.181213-2133.RS_PRERELEASE_CLIENTPRO_OEMRET_x64FRE_EN-US.ISO

Size: 4252641280 bytes

Modified: 20/12/2018, 7:32:41 AM

MD5: 243530EF7D6CA9DA72EEF1AC32FF4230

SHA1: 7796B6CE9252EFB50D0F1B99EB2A822C7631B0A8

CRC32: E8A072A9
11/12/2018:

Windows 10 Insider Preview 19H1 - 18298.1000!

Update: Windows Update Fast Ring

Info:
https://blogs.windows.com/windowsexperience/2018/12/10/announcing-windows-10-insider-preview-build-18298/#6SW126YXKdUgvY2B.97
29/11/18:

Windows 10 Insider Preview, 19H1 Build /18290.1000.rs_prerelease

Hàng loạt Thay đổi, cải tiến và sửa lỗi chung cho PC & cũng phát sinh khá nhiều Sự cố đã biết đang chờ các bạn trải nghiệm.

Update: Windows Update Fast

Info:
https://blogs.windows.com/windowsexperience/2018/11/28/announcing-windows-10-insider-preview-build-18290/
15/11/2018:

Windows 10 Insider Preview, Version 1809, 19H1 Build /18282.1000.rs_prerelease.181109-1613

Update: Windows Update Fast Ring

Info: https://blogs.windows.com/windowsexperience/2018/11/14/announcing-windows-10-insider-preview-build-18282/#m6EtSI0fauvu2Fwj.97
08/11/2018:

Windows 10 Insider Preview 19H1 18277.1000

Update:
Windows Update Fast Ring

Info: https://blogs.windows.com/windowsexperience/2018/11/07/announcing-windows-10-insider-preview-build-18277/#rYoWz3ygkv0saGvM.97
 
Sửa lần cuối:

dinhchungcm

Rìu Chiến Bạc
17/10/2019:
Windows 10 November 2019 Update!
v1909-18363.418 from MSDN*File: \en_windows_10_business_editions_version_1909_x64_dvd_ada535d0.iso
Size: 5292945408 bytes
MD5: D01EF7428F69040E2D9BF027878690DE
SHA1: 735226C61B36A29D48E1F56E3B0BC28B2384BC55
CRC32: CE1AD5B5

*File:\en_windows_10_business_editions_version_1909_x86_dvd_3a5b8f60.iso
Size: 3709112320 bytes
MD5: 92DA83856F4408D91C97BA56B5EA000B
SHA1: 3DA966F15102E4DE6D560FE9F3FAA08F23843528
CRC32: 4569D8B6

*File:\en_windows_10_business_editions_version_1909_x86_dvd_3a5b8f60.iso
Size: 3709112320 bytes
MD5: 92DA83856F4408D91C97BA56B5EA000B
SHA1: 3DA966F15102E4DE6D560FE9F3FAA08F23843528
CRC32: 4569D8B6

*File:\en_windows_10_consumer_editions_version_1909_x64_dvd_be09950e.iso
Size: 5421459456 bytes
MD5: 86C16116EBACF9B29E4766DD479B5A79
SHA1: 9DC9CD4D956C51FDAA9ECD0F86FDF0A1E35526D9
CRC32: D70C94CD
18363-418-businessx64-jpg.7246
18363-418-businessx86-jpg.7247


18363-418-consumer_x64-jpg.7248


18363-418-consumer_x86-jpg.7249
Fshare:
Business x64 | x86
Consumer x64 | x86

26/09/2019:
Windows 10 September 2019 Update - v1903 Build 18362.356File:\en_windows_10_business_editions_version_1903_updated_sept_2019_x64_dvd_a10b235d.iso
Size: 3954358488 bytes
MD5: 42D686DDE3931325F3DB2D2291D0568A
SHA1: 421B286B654ED9FD5D1BE8F77602CC82DFE00AAA
CRC32: 1625CB1B

File:\en_windows_10_business_editions_version_1903_updated_sept_2019_x86_dvd_da0312da.iso
Size: 3680307200 bytes
MD5: 71743A14A97D329497D4701F0BC9FE53
SHA1: 8D90C4895C734F835915E2FBF5E396BE5C99082E
CRC32: B6BC99E3

File:\en_windows_10_consumer_editions_version_1903_updated_sept_2019_x64_dvd_ef2f7737.iso
Size: 5369317376 bytes
Modified: 26/09/2019, 1:55:24 PM
MD5: BA2E91EE7DAB4B1415E4120A5C4FABED
SHA1: B7CA3CCDFE292E0466F2A62FFBEAB18972A7C7F9
CRC32: C5389A23

File:\en_windows_10_consumer_editions_version_1903_updated_sept_2019_x86_dvd_f9bffbf9.iso
Size: 3775455232 bytes
MD5: 053D13E06D9955701FFAB1F03207B220
SHA1: 7F0F671D2637CF5A1B919F5DC9C66067A0889BD0
CRC32: C5C9038C
Tải về từ Fshare:
Consumer x64 - Consumer x86
Business x64 - Business x86
28/08/2019:
Windows 10 August 2019 Upate - OSBuild 18362.295 - ISO From MSDN

windows-10-august-2019-update-jpg.6007
File:\en_windows_10_business_editions_version_1903_updated_aug_2019_x64_dvd_f50487e6.iso
Size: 5219885056 bytes
MD5: FED3E4115627BE2EB5EF5E26B0E8910D
SHA1: 440C2D5D3861E1BDE40ED31024E320939D8A6BA1
CRC32: 92E9C207

File:\en_windows_10_business_editions_version_1903_updated_aug_2019_x86_dvd_3956a234.iso
Size: 3668514816 bytes
MD5: E4862026BAF6D6F881DFBBA73B95A114
SHA1: 7BE29489664BE379C9F8560EC19404A0EE9B39E9
CRC32: 30F5D542

File:\en_windows_10_consumer_editions_version_1903_updated_aug_2019_x64_dvd_3946308c.iso
Size: 5348759552 bytes
MD5: EE62A1ED6F28EB30192B9FB839B9E34A
SHA1: BD337317905E10AFEF797CCA0E55459CEC0988FD
CRC32: BD7AECF0

File:\en_windows_10_consumer_editions_version_1903_updated_aug_2019_x86_dvd_48dcd956.iso
Size: 3764150272 bytes
MD5: 1DA0344BD6160D911E9707E321C7E91B
SHA1: E6F51628904D7C576CF5DCE9C5FDD0783E532727
CRC32: 2F6509CA
Tải về:
ISO Business x64 | x86
ISO Consumer x64 | x86
21/07/2019
Windows 10 May 2019 Update
Update July 2019, ver 1903-18362.239 ISO From MSDN
File:\en_windows_10_business_editions_version_1903_updated_july_2019_x64_dvd_97049592.iso
Size: 5162784768 bytes
MD5: DDC5C5F376D73193FBB985E056C39A2F
SHA1: 2799C1A909B3A334AB41F058F78C4089DB42EB2F
CRC32: 666210CB

File:\en_windows_10_consumer_editions_version_1903_updated_july_2019_x64_dvd_dd9a6041.iso
Size: 5283545088 bytes
MD5: 5BC079373D46E2A3A3CEC74503F37FD0
SHA1: 31689242F11089F99E4DD2943FC1671B3D24D4EA
CRC32: 7A3D7C1B
+Business Editions
[01] en-US x64 10.0.18362.239 Windows 10 Education | Education
[02] en-US x64 10.0.18362.239 Windows 10 Education N | EducationN
[03] en-US x64 10.0.18362.239 Windows 10 Enterprise | Enterprise
[04] en-US x64 10.0.18362.239 Windows 10 Enterprise N | EnterpriseN
[05] en-US x64 10.0.18362.239 Windows 10 Pro | Professional
[06] en-US x64 10.0.18362.239 Windows 10 Pro N | ProfessionalN
[07] en-US x64 10.0.18362.239 Windows 10 Pro Education | ProfessionalEducation
[08] en-US x64 10.0.18362.239 Windows 10 Pro Education N | ProfessionalEducationN
[09] en-US x64 10.0.18362.239 Windows 10 Pro for Workstations | ProfessionalWorkstation
[10] en-US x64 10.0.18362.239 Windows 10 Pro N for Workstations | ProfessionalWorkstationN

+Consumer Editions
[01] en-US x64 10.0.18362.239 Windows 10 Home | Core
[02] en-US x64 10.0.18362.239 Windows 10 Home N | CoreN
[03] en-US x64 10.0.18362.239 Windows 10 Home Single Language | CoreSingleLanguage
[04] en-US x64 10.0.18362.239 Windows 10 Education | Education
[05] en-US x64 10.0.18362.239 Windows 10 Education N | EducationN
[06] en-US x64 10.0.18362.239 Windows 10 Pro | Professional
[07] en-US x64 10.0.18362.239 Windows 10 Pro N | ProfessionalN
[08] en-US x64 10.0.18362.239 Windows 10 Pro Education | ProfessionalEducation
[09] en-US x64 10.0.18362.239 Windows 10 Pro Education N | ProfessionalEducationN
[10] en-US x64 10.0.18362.239 Windows 10 Pro for Workstations | ProfessionalWorkstation
[11] en-US x64 10.0.18362.239 Windows 10 Pro N for Workstations | ProfessionalWorkstationN
Tải về x64:
Business | Consumer
11/04/2019:
Windows 10 May 2019 Update 19H1 v1903-18362.30Windows 10 (business editions), version 1903 (x64) - DVD (English)
File: en_windows_10_business_editions_version_1903_x64_dvd_37200948.iso
SHA-1: DD9A1A27C5C58140B13FACF6755A0C4A40FF0A6D
Size: 4604 MB

Windows 10 (business editions), version 1903 (x86) - DVD (English)
File: en_windows_10_business_editions_version_1903_x86_dvd_ca4f0f49.iso
SHA-1: DFE44D88849BEDF9DF686DFAA9964A9B1009986B
Size: 3255 MB

Windows 10 (consumer editions), version 1903 (x64) - DVD (English)
File: en_windows_10_consumer_editions_version_1903_x64_dvd_b980e68c.iso
SHA-1: 344CA92459C23663D5F857C72A7C030F85F19BE8
Size: 4711 MB

Windows 10 (consumer editions), version 1903 (x86) - DVD (English)
File: en_windows_10_consumer_editions_version_1903_x86_dvd_b40c5211.iso
SHA-1: E9E187CE83A662619ED05B5B783C12F861E18682
Size: 3331 MB
+Business Editions
[01] en-US x64 10.0.18362.30 Windows 10 Education | Education
[02] en-US x64 10.0.18362.30 Windows 10 Education N | EducationN
[03] en-US x64 10.0.18362.30 Windows 10 Enterprise | Enterprise
[04] en-US x64 10.0.18362.30 Windows 10 Enterprise N | EnterpriseN
[05] en-US x64 10.0.18362.30 Windows 10 Pro | Professional
[06] en-US x64 10.0.18362.30 Windows 10 Pro N | ProfessionalN
[07] en-US x64 10.0.18362.30 Windows 10 Pro Education | ProfessionalEducation
[08] en-US x64 10.0.18362.30 Windows 10 Pro Education N | ProfessionalEducationN
[09] en-US x64 10.0.18362.30 Windows 10 Pro for Workstations | ProfessionalWorkstation
[10] en-US x64 10.0.18362.30 Windows 10 Pro N for Workstations | ProfessionalWorkstationN

+Consumer Editions
[01] en-US x64 10.0.18362.30 Windows 10 Home | Core
[02] en-US x64 10.0.18362.30 Windows 10 Home N | CoreN
[03] en-US x64 10.0.18362.30 Windows 10 Home Single Language | CoreSingleLanguage
[04] en-US x64 10.0.18362.30 Windows 10 Education | Education
[05] en-US x64 10.0.18362.30 Windows 10 Education N | EducationN
[06] en-US x64 10.0.18362.30 Windows 10 Pro | Professional
[07] en-US x64 10.0.18362.30 Windows 10 Pro N | ProfessionalN
[08] en-US x64 10.0.18362.30 Windows 10 Pro Education | ProfessionalEducation
[09] en-US x64 10.0.18362.30 Windows 10 Pro Education N | ProfessionalEducationN
[10] en-US x64 10.0.18362.30 Windows 10 Pro for Workstations | ProfessionalWorkstation
[11] en-US x64 10.0.18362.30 Windows 10 Pro N for Workstations | ProfessionalWorkstationN
Business Editions x64 | x86
Consumer Editions: x64 | x86
14/03/2019
Windows 10 LTSC 2019 Updated February 2019- OS Build 17763.316 From MSDN!


#Checksum:
File: \en_windows_10_enterprise_ltsc_2019_x64_dvd_5795bb03.iso
Size: 4330432512 bytes
MD5: 1067BE5346FED207089B3022165B8B19
SHA1: 615A77ECD40E82D5D69DC9DA5C6A6E1265F88E28
CRC32: D68A78C3

File: \en_windows_10_enterprise_ltsc_2019_x86_dvd_892869c9.iso
Size: 3026225152 bytes
Modified: 14/03/2019, 8:49:11 AM
MD5: 86A16247CA7AD52655312C78C210A276
SHA1: 88AF607F1E752761577D21F2B7AA98692809BF66
CRC32: AEC9805A
ltsc-17763-319-genuine-jpg.2876

ltscx64-jpg.2877
Bạn nào yêu thích ISO chính chủ MSDN có thể tải về:
*This multi-edition Business media includes the following editions:
Windows 10 Pro
Windows 10 Pro N
Windows 10 Pro for Workstations
Windows 10 Pro for Workstations N
Windows 10 Pro Education
Windows 10 Pro Education N
Windows 10 Education
Windows 10 Education N
Windows 10 Enterprise
Windows 10 Enterprise N

File: \en_windows_10_business_edition_version_1809_updated_feb_2019_x64_dvd_2db976a7.iso
Size: 5193023488 bytes
Modified: 20/02/2019, 2:57:22 PM
MD5: 02C8258081084973147A28930EF1598F
SHA1: A217920116FCD76F8A3FA25ABF330E962D616E9C
CRC32: A0AA30CE

File:\en_windows_10_business_edition_version_1809_updated_feb_2019_x86_dvd_34df0a63.iso
Size: 3675488256 bytes
MD5: 9C52B6F1969BC55B52E1E77CDF59582E
SHA1: DA60073EB1F03403FEDCD1D3521AE4D7336A9381
CRC32: E9EED28E

*This multi-edition Consumer media includes the following editions:
Windows 10 Home
Windows 10 Home N
Windows 10 Pro
Windows 10 Pro N
Windows 10 Pro for Workstations
Windows 10 Pro for Workstations N
Windows 10 Pro Education
Windows 10 Pro Education N
Windows 10 Core Single Language
Windows 10 Education
Windows 10 Education N

File: \en_windows_10_consumer_edition_version_1809_updated_feb_2019_x64_dvd_258dbd0b.iso
Size: 5320898560 bytes
MD5: 66668E21DE6A0E2A08DDC5AD2C939EC4
SHA1: AA7EB4719FAE8A5DE44A48690423847A6F86A8D7
CRC32: 0B249CD9

File: \en_windows_10_consumer_edition_version_1809_updated_feb_2019_x86_dvd_bd5a7cbf.iso
Size: 3769741312 bytes
MD5: D02C25A9DCA721CA4D5EE9F9060B58EC
SHA1: C47222075E606950F47E4620EE88CB6E354420A6
CRC32: FF0CD2BD
Windows 10 October 2018 Update!][/COLOR]
20/11/19:
Windows 10 October 2018 Update!1. Windows 10 Business Edition - 17763.107
+File: \en_windows_10_business_edition_version_1809_updated_sept_2018_x64_dvd_f0b7dc68.iso
Size: 4994043904 bytes
MD5: 3F2160BF3C04B125CEB5DFB1B6D69E39
SHA1: 6208B319DE3AAF0D8EC5B8D0F710E2744F89D0B4
CRC32: 9249AA0E
+File:\Softs\en_windows_10_business_edition_version_1809_updated_sept_2018_x86_dvd_2f92403b.iso
Size: 3570360320 bytes
MD5: 576063D4C5E11EA8C2263C34307E5D20
SHA1: BDEB8F7867CB8DC9BF14869D621AD9B94FA01E3C
CRC32: 7BAE9912
Tải về: x64 | x86

2. Windows 10 Consumer Edition - 17763.107.

+File:\en_windows_10_consumer_edition_version_1809_updated_sept_2018_x64_dvd_491ea967.iso
Size: 5075539968 bytes
MD5: 7A19F70F948614B55B716A6EE0CA5274
SHA1: BEE211937F3ED11606590B541B2F5B97237AC09D
CRC32: 659DB261
+File:\en_windows_10_consumer_edition_version_1809_updated_sept_2018_x86_dvd_c5960600.iso
Size: 3629598720 bytes
MD5: 663E18F44A8E799F538D8C6ED5D4F520
SHA1: CAE018B8E164FCBD06CD680E12EC4D264D736291
CRC32: C1B31504
Tải về: x64 | x86
20/11/19
Windows 10 LTSC 2019 - 17763.107
+File:\en_windows_10_enterprise_ltsc_2019_x64_dvd_be3c8ffb.iso
Size: 4056717312 bytes
MD5: AB19351F8295BFDAF245BD4441FD73E3
SHA1: D5B2F95E3DD658517FE7C14DF4F36DE633CA4845
CRC32: 261E2B31

+File:\en_windows_10_enterprise_ltsc_2019_x86_dvd_b8ef2c2b.iso
Size: 2881441792 bytes
MD5: CCC322F4B18222858715E22A085659AC
SHA1: 220EB673D4AED9F1652C1CE3D2731CD96A8138F2
CRC32: 95693338
Tải về: x64 | x86
1. Windows 10 October Update x64
File:\Win10_1809Oct_English_x64.iso
Size: 5075539968 bytes
MD5: 7A19F70F948614B55B716A6EE0CA5274
SHA1: BEE211937F3ED11606590B541B2F5B97237AC09D
CRC32: 659DB261

2. Windows 10 October Update x86
File:\Win10_1809Oct_English_x32.iso
Size: 3629598720 bytes
MD5: 663E18F44A8E799F538D8C6ED5D4F520
SHA1: CAE018B8E164FCBD06CD680E12EC4D264D736291
CRC32: C1B31504
Windows 10 October Update x64 | Windows 10 October Update x86
[01] en-US x64 10.0.17763.107 Windows 10 Home | Core
[02] en-US x64 10.0.17763.107 Windows 10 Home N | CoreN
[03] en-US x64 10.0.17763.107 Windows 10 Home Single Language | CoreSingleLanguage
[04] en-US x64 10.0.17763.107 Windows 10 Education | Education
[05] en-US x64 10.0.17763.107 Windows 10 Education N | EducationN
[06] en-US x64 10.0.17763.107 Windows 10 Pro | Professional
[07] en-US x64 10.0.17763.107 Windows 10 Pro N | ProfessionalN
[08] en-US x64 10.0.17763.107 Windows 10 Pro Education | ProfessionalEducation
[09] en-US x64 10.0.17763.107 Windows 10 Pro Education N | ProfessionalEducationN
[10] en-US x64 10.0.17763.107 Windows 10 Pro for Workstations | ProfessionalWorkstation
[11] en-US x64 10.0.17763.107 Windows 10 Pro N for Workstations | ProfessionalWorkstationN
Windows 10 October 2018 Update!
1. Windows 10_1809_English

Windows 10 Home
Windows 10 Home N
Windows 10 Home Single Language
Windows 10 Education
Windows 10 Education N
Windows 10 Pro
Windows 10 Pro N
Windows 10 Pro Education
Windows 10 Pro Education N
Windows 10 Pro for Workstations
Windows 10 Pro N for Workstations

File: Win10_1809_English_x32.iso
Size: 3490637824 bytes
MD5: 13993A58B8861D398F28210642E24CBC
SHA1: BC4B6CAB40E6D60CA4FA8969B16374A2E9B724D5
CRC32: 8C790130

File:\Win10_1809_English_x64.iso
Size: 4798982144 bytes
MD5: 9065BB606708828266DA06FCBA9E9AF2
SHA1: 500C9635645A91C09D3C3904FD12F0E1FD3F709E
CRC32: 1F65BE75
Fshare:
x64: https://www.fshare.vn/file/FTL6S679DV17
x86: https://www.fshare.vn/file/5NKN9121LQJA

2. Windows_10_Business_Edition_version_1809_updated_sept_2018
Windows 10 Education
Windows 10 Education N
Windows 10 Enterprise
Windows 10 Enterprise N
Windows 10 Pro
Windows 10 Pro N
Windows 10 Pro Education
Windows 10 Pro Education N
Windows 10 Pro for Workstations
Windows 10 Pro N for Workstations
Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops
File:\en_windows_10_business_edition_version_1809_updated_sept_2018_x64_dvd_d57f2c0d.iso
Size: 4724838400 bytes
MD5: 042CD8B6179E1A1E63BC633C9C744781
SHA1: 0BE4E80687D8D7EFF8C80C5AA8C03B15E2F77256
CRC32: 6BDCB692

File: \en_windows_10_business_edition_version_1809_updated_sept_2018_x86_dvd_37ef4f24.iso
Size: 3437262848 bytes
MD5: DA090711BE092FE5D128DFB8C56A0E19
SHA1: 546489513F34E9A6D06B723009654AD695AF5DBC
CRC32: 30F13A95
Fshare:
x64:
https://www.fshare.vn/file/MFZFTNJF9RQ6
x86: https://www.fshare.vn/file/XHD59LWKRW11

3. Windows_10_Consumer_edition_version_1809_updated_sept_2018
Windows 10 Home
Windows 10 Home N
Windows 10 Home Single Language
Windows 10 Education
Windows 10 Education N
Windows 10 Pro
Windows 10 Pro N
Windows 10 Pro Education
Windows 10 Pro Education N
Windows 10 Pro for Workstations
Windows 10 Pro N for Workstations
File:\en_windows_10_consumer_edition_version_1809_updated_sept_2018_x64_dvd_5c2f3f9a.iso
Size: 4798982144 bytes
MD5: 9065BB606708828266DA06FCBA9E9AF2
SHA1: 500C9635645A91C09D3C3904FD12F0E1FD3F709E
CRC32: 1F65BE75

File:\en_windows_10_consumer_edition_version_1809_updated_sept_2018_x86_dvd_0addd9ef.iso
Size: 3490637824 bytes
Modified: Wednesday, October 3, 2018, 8:35:00 PM
MD5: 13993A58B8861D398F28210642E24CBC
SHA1: BC4B6CAB40E6D60CA4FA8969B16374A2E9B724D5
CRC32: 8C790130
Fshare:
x64:
https://www.fshare.vn/file/1GWVF8L11RK7
x86: https://www.fshare.vn/file/EP6E6E9T4Q3Z
Windows 10 LTSC 2019!#Checksum
File:\en_windows_10_enterprise_ltsc_2019_x64_dvd_74865958.iso
Size: 3878287360 bytes
MD5: 417FBCAE0E243C10B1E00D5699796CCF
SHA1: 0B8476EFF31F957590ADE6FE671F16161037D3F6
CRC32: 3F8093E5

File:\en_windows_10_enterprise_ltsc_2019_x86_dvd_97449f83.iso
Size: 2788134912 bytes
MD5: 1D765D691AAD5E26EC2BCF02D3E1CC09
SHA1: A935986F5A84AF94FCE423C0A6BDD2F743E5B92D
CRC32: EA846E6C
[/thanks]
 
Sửa lần cuối:

dinhchungcm

Rìu Chiến Bạc
Tập hợp vài Thủ thuật, tiện ích Windows 10 của cá nhân và sưu tầm trên Net!
Các bài viết chia sẻ của các bạn tham gia topic về Thủ thuật, Tiện ích, Kinh nghiệm > Cũng sẽ được chọn lọc Update vào đây.
Các bạn cần tìm có thể tham khảo # này!


Windows 10 - Thủ thuật và các tiện ích!


1. UUP.Loader
Tải CU, ISO Windows Insider
https://www.fshare.vn/file/M5HQZH63NSOS

2. UUP downloader
Tải CU, ISO Windows Insider
https://www.fshare.vn/file/YKPLJM95MFX9

3.UUPdl-Master:
Tải UUP https://www.fshare.vn/file/T5Y7UDZKM5IV
Update: https://gitlab.com/uup-dump/uupdl/tree/master

4.Decrypt-multi-release
Convert UUP, WIM, ESD to ISO
Tải về: https://www.fshare.vn/file/59KT5WYSSD47

5.Uup-converter
Convert UUP to ISO AIO
https://forums.mydigitallife.net/threads/windows-10-esd-repository.59082/#post-992731
Mở Command Prompt admin > Copy > Paste
** Nhập key Windows:

cscript slmgr.vbs /upk
cscript slmgr.vbs /cpky
cscript slmgr.vbs -ckms
cscript slmgr.vbs -ipk <KEY>
cscript slmgr.vbs /dti>id2.txt
start id2.txt

**Nạp CID Windows:
cscript slmgr.vbs /atp <CID viết liền không có khoảng trắng các nhóm>

**Kích hoạt Windows: sau khi nạp CID (với Key Retail sau khi GET có CID không cần nạp CID, chỉ cần add KEY lại lần nữa hoặc chạy lệnh dưới)
cscript slmgr.vbs /ato
Mở Command Prompt admin > Copy > Paste
Mã:
dism.exe /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /Source:X:\sources\sxs
Thay X =đường dẫn chứa source)
+Tải Tool: Tạm thời tắt Windows Defender (Hay AVR khác) trước khi Tải > Giải nén và chạy Tool)
Update version mới: hwid.kms38.gen.mk6 v51.15 by s1ave77 | https://www.fshare.vn/file/GR8LZYKPJAHC
*Tool hỗ trợ Kích hoạt Digital License Windows 10 Home, Home N, Home SL, Home SL N, Pro, Pro N, ProEdu, ProEdu N, Pro for Workstation, Pro for Workstation N, Enterprise, Enterprise N, LTSB 2016, LTSB N 2016.

+ Chạy hwid.kms38.gen.mk6 với quyền addmin (Run as administrator)
Mục: Work mode chọn HWID


Bấm chọn Patch > Chờ Tool xử lý ~3 phút > Done

*Tool hỗ trợ Kích hoạt LTSC 2019, LTSC N 2019 19 Year
+ Chạy hwid.kms38.gen.mk6 với quyền addmin (Run as administrator)

Mục: Work mode chọn KMS19
Bấm chọn Patch > Chờ Tool xử lý ~3 phút > Done

Yêu cầu: Không tắt Windows Update.
Trường hợp Tool chạy không thành công do Windows đã bị nhập key by phone, Cr@ck, KMS...
Mở Command Prompt admin > Copy > Paste
cscript slmgr.vbs /upk
cscript slmgr.vbs /cpky
cscript slmgr.vbs -ckms
Sau đó tiến hành add key Generic > chạy Tool > Patch > Done!
Có thể làm nhiều lượt với Key Gen khác để Kích hoạt BQS Edition khác.
Danh sách key GENERIC:
Mã:
Win 10 RTM EnterpriseS OEM NONSLP (2)
43TBQ-NH92J-XKTM7-KT3KK-P39PB (17763)
NK96Y-D9CD8-W44CQ-R8YTK-DYJWX (14393)
FWN7H-PF93Q-4GGP8-M8RF3-MDWWW (10240)
Win 10 RTM Enterprise : XGVPP-NMH47-7TTHJ-W3FW7-8HV2C 
Win 10 RTM Core: YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7 
Win 10 RTM CoreN: 4CPRK-NM3K3-X6XXQ-RXX86-WXCHW 
Win 10 RTM Core SL:  BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT 
Win 10 RTM Pro: VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T 
Win 10 RTM ProN: 2B87N-8KFHP-DKV6R-Y2C8J-PKCKT 
Win 10 RTM ProEdu: 8PTT6-RNW4C-6V7J2-C2D3X-MHBPB 
Win 10 RTM ProEduN: GJTYN-HDMQY-FRR76-HVGC7-QPF8P
Win 10 RTM Edu: YNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBY 
Win 10 RTM EduN: 84NGF-MHBT6-FXBX8-QWJK7-DRR8H 
Win 10 Pro for Work: DXG7C-N36C4-C4HTG-X4T3X-2YV77
Cài đặt MS EDGE for Windows LTSC 2019Tiếp nối LTSB 2016 được nhiều người yêu thích > LTSC 2019 chính thức được phát hành 02/10/18!
ISO có thể tại về Tại đây!


LTSC 2019 (ngoại trừ các bug chung với v1809) là một Bản Windows tuyệt vời.
Nó kế thừa và cập nhật nhiều tính năng mới, các bản nâng cấp bảo mật - Nhưng vẫn mượt mà, chiếm dụng rất ít tài nguyên hệ thống. Xứng đáng để thay thế cho LTSB 2016 (vẫn còn rất tốt và tiếp tục được MS hỗ trợ tới T9/2026)!
Một trở ngại của LTSC là không có trình duyệt Edge đi kèm.
Một số không ít người trong Cộng đồng mạng (trong đó có mình) - vẫn thích có Edge cùng với LTSC 2019!
Vậy những bạn nào có cùng sở thích thì chúng ta cùng tiến hành nhé!

Việc cài đặt Edge cho LTSC 2019 thì rất đơn giản và không tốn thời gian:
+Đầu tiên là tải gói Edge for LTSC về:
Edge for LTSC

+Kế tiếp: Giải nén file tải về vào: C:\Windows\System32
+Mở Powershell với quyền admin (Run As Administrator).>> Chạy lần lượt 2 lệnh sau: Copy > Paste Lệnh thứ 1 - Chờ Thông báo 100% 2 lần > Copy > Paste Lệnh thứ 2.
x64:
dism /online /add-package /packagepath:Microsoft-Windows-Internet-Browser-Package-amd64-10.0.17763.1.cab /packagepath:Microsoft-Windows-Internet-Browser-Package-amd64-10.0.17763.1-en-US.cab
x86:
dism /online /add-package /packagepath:Microsoft-Windows-Internet-Browser-Package-x86-10.0.17763.1.cab /packagepath:Microsoft-Windows-Internet-Browser-Package-x86-10.0.17763.1-en-US.cab

Lệnh chung cho cả x64/x86:
Add-AppXPackage -DisableDevelopmentMode -Register $env:SystemRoot\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\AppxManifest.xml
Tiến trình cài Edge for LTSC 2019:Exit Powershell > Done!
Enjoy!

Khác biệt với việc cài Edge for LTSB 2016 là:
+ Nếu làm đúng cách > Không cần Khởi động lại máy
+ Không cần phải chạy NSUDO (fix lỗi Update Windows làm mất Edge)

* Việc trích xuất gói Edge là 1 kỹ thuật cao - phải dùng Tool.

Bạn nào có nhu cầu mình đưa link cho tham khảo nha!
Have fun!
CẤU HÌNH WINDOWS LTSC 2019
Để Kết nối và chia sẻ trong WorkGroup

Không phải là lỗi - Mà là Bảo mật Windows!

Trước đây kết nối và chia sẻ trong mạng nội bộ giữa các máy cài Windows XP, Windows 7,8, 10 là rất dễ dàng.

Cao điểm từ khi phát hiện lỗi CPU cả Intel và AMD - Ngoài các Update phần cứng > Windows cũng tăng cường bảo mật.
Từ bỏ HomeGroup đến mặc định không cho kết nối SBM.

Để chia sẻ file & máy in trong mạng nội bộ (Workgroup) người dùng phải chấp nhận loại bỏ các cài đặt Bảo mật (chấp nhận rủi ro bảo mật nhá.

1. Bật SMB 1.0:

Turn Windows features on or off > Chọn SMB 1.0Khi bật SBM >> Nhìn thấy được các máy kết nối trong mạng - (Tất nhiên là cấu hình mạng của từng máy đúng - Các máy có chia sẻ Folder với máy In nha)Muốn cài đặt máy in mạng, hay chia sẻ file trong Mạng Nội bộ > Xin mời làm bước 2!

2. Chỉnh Registry >> Chia sẻ File & Printer:
Run > Regedit > Tìm đến khoá:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\LanmanWorks tation\Parameters\AllowInsecureGuestAuth (DWORD) to 1Nếu chưa có khoá AllowInsecureGuestAuth thì tạo nó với value = 1Làm đủ các bước trên thì kết quả LTSC sẽ thấy và chia sẻ được với các máy trong cùng Workgroup!

Tập hợp các bài viết về:
Thông tin, Cài đặt, Cập nhật Windows trong Topic!

Have fun!
 
Sửa lần cuối:

nho nguoi

Gà con
08/11/2018:
Windows 10 Insider Preview 19H1 18277.1000Update: Windows Update Fast Ring
Infor: https://blogs.windows.com/windowsexperience/2018/11/07/announcing-windows-10-insider-preview-build-18277/#rYoWz3ygkv0saGvM.97

Tải về:
https://cloud.mail.ru/public/LUVL/VgEoVM1t5/18277.1000.181102-1446.RS_PRERELEASE_CLIENTCOMBINED_UUP_X64FRE_EN-US.ISO


#Checksum:
File name :\18277.1000.181102-1446.RS_PRERELEASE_CLIENTCOMBINED_UUP_X64FRE_EN-US.ISO
Size: 4549013504 bytes
MD5: 8C2CE2DBC7E5772595584250EB66C8DA
SHA1: FCF2B7C2E728474EDAEDF0213D054FA74CE943D4
CRC32: EA72A7ED
Fshare: https://www.fshare.vn/file/VS2LM12TPTPU

[/QUOT
chúc mừng bác đã chuyển nhà thành công!
 

baongoc

Búa Đá
08/11/2018:
Windows 10 Insider Preview 19H1 18277.1000Update: Windows Update Fast Ring
Infor: https://blogs.windows.com/windowsexperience/2018/11/07/announcing-windows-10-insider-preview-build-18277/#rYoWz3ygkv0saGvM.97

Tải về:
https://cloud.mail.ru/public/LUVL/VgEoVM1t5/18277.1000.181102-1446.RS_PRERELEASE_CLIENTCOMBINED_UUP_X64FRE_EN-US.ISO


#Checksum:
File name :\18277.1000.181102-1446.RS_PRERELEASE_CLIENTCOMBINED_UUP_X64FRE_EN-US.ISO
Size: 4549013504 bytes
MD5: 8C2CE2DBC7E5772595584250EB66C8DA
SHA1: FCF2B7C2E728474EDAEDF0213D054FA74CE943D4
CRC32: EA72A7ED
Fshare: https://www.fshare.vn/file/VS2LM12TPTPU
Hoan hô Bác đã trở lại. Chúc thật nhiều sức khỏe
 

dinhchungcm

Rìu Chiến Bạc
Cài đặt Windows 10 Insider Preview 19H1 18277.1000
Hi all!
MS mới phát hành Windows 19H1-18277.1000.
Mình tranh thủ Cài đặt và chia sẻ vài thông tin với các bạn!

+Phần cài đặt:
Vẫn dùng WinNT để cài cho tiện (Khỏi tạo USB, khỏi lo chuẩn Legacy hay UEFI) và nhanh (thường nhanh hơn cài qua USB 40-50% tuỳ cấu hình máy)
Cấu hình cài đặt: PC I3 7100 - 8GB RAM DDR4-2133 - HDD 1TB 7200
Thời gian cài đặt là khá nhanh.
Chép IMAGE hết 3.5 phút - Cài đặt hết 13 phút - Tổng thời gian ~16.5 phút.


Mình chọn đăng nhập Acc MS và gặp thêm chút rắc rối: Máy đòi Nhập PIN (không thể bỏ qua) và yêu cầu Nhập số ĐT (có thể bỏ qua).

Vài hình ảnh ghi lại:

Đầu tiên nguyên thuỷ Windows 10 19H1 18277.1000:

Phần cứng chưa được cập nhật - Các App cũng đang cập nhật nên xấu tệ.
Cài cái .Net 3.5 cho em nó > Rất nhanh!Phần Thông tin PC và Build:Phần chiếm dụng HDD rất ấn tượng:Phần Disk CleanUp cũng đã bỏ mặc định chọn xoá Download:Phần chiếm dụng Tài nguyên > Không có ý kiến gì thêm nữa: Great!Trong phần Thông tin - Không thấy báo > Nhưng Windows mất Kích hoạt (mặc dù đã được add key -3V66TAdd key GEN Pro kích hoạt lại:À há, vẫn lỗi không kích hoạt được (làm lại thêm 1 lần nữa cũng vậy)Add key GEN Enterprise > Digital License!Kiểm tra skus - Không thấy gì khác!Windows Program Insider được đặt mặc định Slow Ring:Phần Cài đặt Bàn phím Việt Telex:
+ Chưa add Language Pack: > Không tìm thấy Bàn phím Việt Telex đâu cả!
+Tiến hành cài Ngôn ngữ Việt:

Bàn phím Việt cũng chả thấy đâu!Lỗi cũ từ 18257 đến giờ vẫn vậy.
Thôi xin dùng tại đây!
Have fun!

 
Sửa lần cuối:

baongoc

Búa Đá
Hình như Microsoft đang giảm biên chế với kỹ sư phần mềm hay sao mà lúc gần đây đưa ra sản phẩm ngày một chán; có phải không Bác Đình Chung.
 

dinhchungcm

Rìu Chiến Bạc
Hình như Microsoft đang giảm biên chế với kỹ sư phần mềm hay sao mà lúc gần đây đưa ra sản phẩm ngày một chán; có phải không Bác Đình Chung.
Mình ráng giữ phong trào. Chứ giảm nhiệt tình với Insider lắm rồi.
Dona quá tệ mà MS để hoài.
Suốt mấy năm trời máy nhà mình dùng Insider hàng ngày!
Từ đầu RS5 đến giờ chỉ chia HDD ra 1 part. cài Insider giới thiệu với các bạn.
Cài xong có khi không trở lại nữa. Có build mới thì chọn rồi cài mới luôn!
 

baongoc

Búa Đá
Mình ráng giữ phong trào. Chứ giảm nhiệt tình với Insider lắm rồi.
Dona quá tệ mà MS để hoài.
Suốt mấy năm trời máy nhà mình dùng Insider hàng ngày!
Từ đầu RS5 đến giờ chỉ chia HDD ra 1 part. cài Insider giới thiệu với các bạn.
Cài xong có khi không trở lại nữa. Có build mới thì chọn rồi cài mới luôn!
Thành thử ra mọi người luôn ủng hộ Bác, một "Soái ca" của diễn đàn VNZ
 

dinhchungcm

Rìu Chiến Bạc
Cài Edge for LTSC 2019!
Những khác biệt trong việc cài Edge cho LTSC 2019!
Tiếp nối LTSB 2016 được nhiều người yêu thích > LTSC 2019 chính thức được phát hành 02/10/18!
ISO có thể tại về Tại đây!


LTSC 2019 (ngoại trừ các bug chung với v1809) là một Bản Windows tuyệt vời.
Nó kế thừa và cập nhật nhiều tính năng mới, các bản nâng cấp bảo mật - Nhưng vẫn mượt mà, chiếm dụng rất ít tài nguyên hệ thống. Xứng đáng để thay thế cho LTSB 2016 (vẫn còn rất tốt và tiếp tục được MS hỗ trợ tới T9/2026)!
Một trở ngại của LTSC là không có trình duyệt Edge đi kèm.
Một số không ít người trong Cộng đồng mạng (trong đó có mình) - vẫn thích có Edge cùng với LTSC 2019!
Vậy những bạn nào có cùng sở thích thì chúng ta cùng tiến hành nhé!


Việc cài đặt Edge cho LTSC 2019 thì rất đơn giản và không tốn thời gian:
+Đầu tiên là tải gói Edge for LTSC về:
Edge for LTSC

+Kế tiếp: Giải nén file tải về vào: C:\Windows\System32
+Mở Powershell với quyền admin (Run As Administrator).>> Chạy lần lượt 2 lệnh sau: Copy > Paste Lệnh thứ 1 - Chờ Thông báo 100% 2 lần > Copy > Paste Lệnh thứ 2.
x64:
dism /online /add-package /packagepath:Microsoft-Windows-Internet-Browser-Package-amd64-10.0.17763.1.cab /packagepath:Microsoft-Windows-Internet-Browser-Package-amd64-10.0.17763.1-en-US.cab
x86:
dism /online /add-package /packagepath:Microsoft-Windows-Internet-Browser-Package-x86-10.0.17763.1.cab /packagepath:Microsoft-Windows-Internet-Browser-Package-x86-10.0.17763.1-en-US.cab

Lệnh chung cho cả x64/x86:
Add-AppXPackage -DisableDevelopmentMode -Register $env:SystemRoot\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\AppxManifest.xml
Tiến trình cài Edge for LTSC 2019:Exit Powershell > Done!
Enjoy!

Khác biệt với việc cài Edge for LTSB 2016 là:
+ Nếu làm đúng cách > Không cần Khởi động lại máy
+ Không cần phải chạy NSUDO (fix lỗi Update Windows làm mất Edge)

* Việc trích xuất gói Edge là 1 kỹ thuật cao - phải dùng Tool.
Bạn nào có nhu cầu mình đưa link cho tham khảo nha!

Have fun!
 
Sửa lần cuối:

hoangcjc

Búa Gỗ
Mình ráng giữ phong trào. Chứ giảm nhiệt tình với Insider lắm rồi.
Dona quá tệ mà MS để hoài.
Suốt mấy năm trời máy nhà mình dùng Insider hàng ngày!
Từ đầu RS5 đến giờ chỉ chia HDD ra 1 part. cài Insider giới thiệu với các bạn.
Cài xong có khi không trở lại nữa. Có build mới thì chọn rồi cài mới luôn!
Em cứ đợi có biuld mới là cài đè luôn lên build đang dùng. (có sao lưu ảnh bản đang dùng)
Dùng hàng ngày trong công việc cũng thấy ngon lành. Chủ yếu thử test xem hoat động ra sao, nhanh hay chậm, tính năng mới nho nhỏ có gì hay hơn không thôi.
Cảm ơn bác dinhchungcm nhiều!
 
Top