Microsoft Office Cách tự Active Office 2013-2016-2019 với Key còn sống

NGHEO

Rìu Vàng Đôi
Mình đã viết lại bài đầy đủ hơn ở đây (Cả Windows và Office)
https://vn-zoom.org/threads/link-tai-office-2013-2016-2019-365-retai-tu-ms-va-tu-active-voi-key-con-song.9778/
================================================
Sau một thời gian khốn khổ vì Active Office tôi xin chia sẻ với mọi người một số vấn đề giúp các bạn tự Active Office 2013-2016-2019 mà tôi đã học được.
I/ Cài đặt Office với bản tải về trực tiếp từ Microsoft theo link download sau (Bản Retail nhé):
mh_auth_or_register
(Chú ý: Nếu bạn tải tiếng Anh thì thay "vi-vn" bằng "en-us" trong link trên là được)
II/ Dùng cmd với quyền Admin và thực hiện một số lệnh sau:
mh_auth_or_register
Tôi chỉ là người dùng tự học và chia sẻ với các bạn còn chưa quen.
Mong các bạn thành thạo không chê cười.
Chú ý:
1/ Nếu bạn cài Office 32-bit trên hệ điều hành 32-bit hay Office 64-bit trên hệ điều hành 64-bit thì các lệnh Cmd như trên.
Còn nếu bạn cài Office 32-bit trên hệ điều hành 64-bit thì cần thay đường dẫn cho File (OSPP.VBS) thành là:
"C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS"
2/ Office 2013 thì bạn thay là:
"C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS"
Hay: "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS"
3/ Tôi cảm thấy Microsoft họ lưu lại lịch sử những lẫn Active Office của mình theo tài khoản Mail trên Server. Vậy không biết họ có cho tài khoản của mình vào danh sách đen hay không nữa.
4/ Sau một thời gian tìm hiểu để làm sao mình dùng máy tính an toàn hơn và có sự riêng tư hơn một chút thôi, thì tôi nhận thấy:
"Khuyên các bạn nên dùng key Retail cho cả Windows và Office"
Vì key MAK là dành cho Công ty hay Cơ quan, vì vậy người quản trị sẽ có sự kiểm soát nhất định đối với máy tính của các bạn => Điều này đã được Microsoft nói rõ rồi (Nếu các bạn chú ý sẽ thấy)
5/ Dành cho bạn nào muốn dùng Command-line reference A-Z:
mh_auth_or_register
 
Sửa lần cuối:

NGHEO

Rìu Vàng Đôi
Sau một thời gian tìm hiểu để làm sao mình dùng máy tính an toàn hơn và có sự riêng tư hơn một chút thôi, thì tôi nhận thấy:
"Khuyên các bạn nên dùng key Retail cho cả Windows và Office"
Vì key MAK là dành cho Công ty hay Cơ quan, vì vậy người quản trị sẽ có sự kiểm soát nhất định đối với máy tính của các bạn => Điều này đã được Microsoft nói rõ rồi (Nếu các bạn chú ý sẽ thấy)
 

vyhoangbao

Búa Gỗ
Sau một thời gian khốn khổ vì Active Office tôi xin chia sẻ với mọi người một số vấn đề giúp các bạn tự Active Office 2013-2016-2019 mà tôi đã học được.
I/ Cài đặt Office với bản tải về trực tiếp từ Microsoft theo link download sau (Bản Retail nhé):
Không có trích dẫn
(Chú ý: Nếu bạn tải tiếng Anh thì thay "vi-vn" bằng "en-us" trong link trên là được)
II/ Dùng cmd với quyền Admin và thực hiện một số lệnh sau:
Không có trích dẫn
Tôi chỉ là người dùng tự học và chia sẻ với các bạn còn chưa quen.
Mong các bạn thành thạo không chê cười.

Chú ý:
1/ Nếu bạn cài Office 32-bit trên hệ điều hành 32-bit hay Office 64-bit trên hệ điều hành 64-bit thì các lệnh Cmd như trên.
Còn nếu bạn cài Office 32-bit trên hệ điều hành 64-bit thì cần thay đường dẫn cho File (OSPP.VBS) thành là:
"C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS"
2/ Office 2013 thì bạn thay là:
"C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS"
Hay: "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS"

3/ Tôi cảm thấy Microsoft họ lưu lại lịch sử những lẫn Active Office của mình theo tài khoản Mail trên Server.
Vậy không biết họ có cho tài khoản của mình vào danh sách đen hay không nữa.

4/ Sau một thời gian tìm hiểu để làm sao mình dùng máy tính an toàn hơn và có sự riêng tư hơn một chút thôi, thì tôi nhận thấy:
"Khuyên các bạn nên dùng key Retail cho cả Windows và Office"
Vì key MAK là dành cho Công ty hay Cơ quan, vì vậy người quản trị sẽ có sự kiểm soát nhất định đối với máy tính của các bạn => Điều này đã được Microsoft nói rõ rồi (Nếu các bạn chú ý sẽ thấy)
Bài viết hay, có giá trị. Cảm ơn
 

toan2658

Gà con
Sau một thời gian khốn khổ vì Active Office tôi xin chia sẻ với mọi người một số vấn đề giúp các bạn tự Active Office 2013-2016-2019 mà tôi đã học được.
I/ Cài đặt Office với bản tải về trực tiếp từ Microsoft theo link download sau (Bản Retail nhé):
Không có trích dẫn
(Chú ý: Nếu bạn tải tiếng Anh thì thay "vi-vn" bằng "en-us" trong link trên là được)
II/ Dùng cmd với quyền Admin và thực hiện một số lệnh sau:
Không có trích dẫn
Tôi chỉ là người dùng tự học và chia sẻ với các bạn còn chưa quen.
Mong các bạn thành thạo không chê cười.

Chú ý:
1/ Nếu bạn cài Office 32-bit trên hệ điều hành 32-bit hay Office 64-bit trên hệ điều hành 64-bit thì các lệnh Cmd như trên.
Còn nếu bạn cài Office 32-bit trên hệ điều hành 64-bit thì cần thay đường dẫn cho File (OSPP.VBS) thành là:
"C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS"
2/ Office 2013 thì bạn thay là:
"C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS"
Hay: "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS"

3/ Tôi cảm thấy Microsoft họ lưu lại lịch sử những lẫn Active Office của mình theo tài khoản Mail trên Server.
Vậy không biết họ có cho tài khoản của mình vào danh sách đen hay không nữa.

4/ Sau một thời gian tìm hiểu để làm sao mình dùng máy tính an toàn hơn và có sự riêng tư hơn một chút thôi, thì tôi nhận thấy:
"Khuyên các bạn nên dùng key Retail cho cả Windows và Office"
Vì key MAK là dành cho Công ty hay Cơ quan, vì vậy người quản trị sẽ có sự kiểm soát nhất định đối với máy tính của các bạn => Điều này đã được Microsoft nói rõ rồi (Nếu các bạn chú ý sẽ thấy)
Thank bạn!
 

rajubvrm

Búa Gỗ
[QUOTE = "LISTENING, POST: 69878, member: 53234"] After a miserable time because of Active Office, I would like to share with you some issues to help you self-help the Office 2013-2016-2019 OK.
I / Install Office with a direct download from Microsoft following the following download link (Retail Version):
There are no citations
(Note: If you download English, replace "vi-vn" with "en-us" in the above link.)
II / Use cmd with Admin rights and perform some of the following commands:
There are no citations
I am just a self-taught user and share with you who are not yet familiar.
Hope you guys are proficient not to laugh.

Attention:
1 / If you install Office 32-bit on 32-bit operating system or Office 64-bit on 64-bit operating system, the Cmd commands are as above.
If you install Office 32-bit on a 64-bit operating system, you need to change the path for File (OSPP.VBS) to:
"C: Program Files (x86) Microsoft Office Office16 OSPP.VBS"
2 / Office 2013, you replace:
"C: Program Files Microsoft Office Office15 OSPP.VBS"
Or: "C: Program Files (x86) Microsoft Office Office15 OSPP.VBS"

3 / I feel Microsoft saved their history and Active Office according to Mail account on Server.
So I don't know if they'll put my account on the blacklist.

4 / After a while learning how to make my computer safer and have a little more privacy, I noticed:
"It is recommended that you use key Retail for both Windows and Office"
Because the MAK key is for the Company or the Agency, so the administrator will have certain control over your computer => This is already stated by Microsoft (If you will notice it) [/ QUOTE]
HOW TO COPY FROM C:\NEWFOLDER TO G:\USB DRIVE AUTOMATICALLY SEND ME ANY CODE
 

phituanbmt

Búa Gỗ
Sau một thời gian khốn khổ vì Active Office tôi xin chia sẻ với mọi người một số vấn đề giúp các bạn tự Active Office 2013-2016-2019 mà tôi đã học được.
I/ Cài đặt Office với bản tải về trực tiếp từ Microsoft theo link download sau (Bản Retail nhé):
Không có trích dẫn
(Chú ý: Nếu bạn tải tiếng Anh thì thay "vi-vn" bằng "en-us" trong link trên là được)
II/ Dùng cmd với quyền Admin và thực hiện một số lệnh sau:
Không có trích dẫn
Tôi chỉ là người dùng tự học và chia sẻ với các bạn còn chưa quen.
Mong các bạn thành thạo không chê cười.

Chú ý:
1/ Nếu bạn cài Office 32-bit trên hệ điều hành 32-bit hay Office 64-bit trên hệ điều hành 64-bit thì các lệnh Cmd như trên.
Còn nếu bạn cài Office 32-bit trên hệ điều hành 64-bit thì cần thay đường dẫn cho File (OSPP.VBS) thành là:
"C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS"
2/ Office 2013 thì bạn thay là:
"C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS"
Hay: "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS"

3/ Tôi cảm thấy Microsoft họ lưu lại lịch sử những lẫn Active Office của mình theo tài khoản Mail trên Server.
Vậy không biết họ có cho tài khoản của mình vào danh sách đen hay không nữa.

4/ Sau một thời gian tìm hiểu để làm sao mình dùng máy tính an toàn hơn và có sự riêng tư hơn một chút thôi, thì tôi nhận thấy:
"Khuyên các bạn nên dùng key Retail cho cả Windows và Office"
Vì key MAK là dành cho Công ty hay Cơ quan, vì vậy người quản trị sẽ có sự kiểm soát nhất định đối với máy tính của các bạn => Điều này đã được Microsoft nói rõ rồi (Nếu các bạn chú ý sẽ thấy)
thanks
 

NGHEO

Rìu Vàng Đôi
[QUOTE = "LISTENING, POST: 69878, member: 53234"] After a miserable time because of Active Office, I would like to share with you some issues to help you self-help the Office 2013-2016-2019 OK.
I / Install Office with a direct download from Microsoft following the following download link (Retail Version):
There are no citations
(Note: If you download English, replace "vi-vn" with "en-us" in the above link.)
II / Use cmd with Admin rights and perform some of the following commands:
There are no citations
I am just a self-taught user and share with you who are not yet familiar.
Hope you guys are proficient not to laugh.

Attention:
1 / If you install Office 32-bit on 32-bit operating system or Office 64-bit on 64-bit operating system, the Cmd commands are as above.
If you install Office 32-bit on a 64-bit operating system, you need to change the path for File (OSPP.VBS) to:
"C: Program Files (x86) Microsoft Office Office16 OSPP.VBS"
2 / Office 2013, you replace:
"C: Program Files Microsoft Office Office15 OSPP.VBS"
Or: "C: Program Files (x86) Microsoft Office Office15 OSPP.VBS"

3 / I feel Microsoft saved their history and Active Office according to Mail account on Server.
So I don't know if they'll put my account on the blacklist.

4 / After a while learning how to make my computer safer and have a little more privacy, I noticed:
"It is recommended that you use key Retail for both Windows and Office"
Because the MAK key is for the Company or the Agency, so the administrator will have certain control over your computer => This is already stated by Microsoft (If you will notice it) [/ QUOTE]
HOW TO COPY FROM C:\NEWFOLDER TO G:\USB DRIVE AUTOMATICALLY SEND ME ANY CODE
Bây giờ xem Tiếng Anh tôi chỉ có thể dùng Google dịch. Bỏ lâu quá rồi nhìn câu được,câu không.
 

Ctrl+S

Rìu Chiến
Key MAK là dành cho Công ty hay Cơ quan, vì vậy người quản trị sẽ có sự kiểm soát nhất định đối với máy tính của các bạn => Điều này đã được Microsoft nói rõ rồi (Nếu các bạn chú ý sẽ thấy)
Vụ này mới nghe luôn "kiểm soát nhất định đối với máy tính của các bạn" có nghĩa là gì?
 

NGHEO

Rìu Vàng Đôi
Vụ này mới nghe luôn "kiểm soát nhất định đối với máy tính của các bạn" có nghĩa là gì?
1/ Bạn đã từng dùng thử Office 365 E5 với quyền quản trị Admin chưa?
=> Hãy thử để biết.
2/ Bạn đã thử cài đặt và dùng thử Windows 10 Education chưa?
=> Hãy thử đi để biết rõ hơn (Có thể thử trên máy ảo)
=> Nếu máy tính của bạn hỗ trợ TPM thì khi kích hoạt các tính năng bảo mật của Windows sẽ có một số đòi quyền quản trị mà người dùng không kích hoạt được
 

Ctrl+S

Rìu Chiến
1/ Bạn đã từng dùng thử Office 365 E5 với quyền quản trị Admin chưa?
=> Hãy thử để biết.
2/ Bạn đã thử cài đặt và dùng thử Windows 10 Education chưa?
=> Hãy thử đi để biết rõ hơn (Có thể thử trên máy ảo)
=> Nếu máy tính của bạn hỗ trợ TPM thì khi kích hoạt các tính năng bảo mật của Windows sẽ có một số đòi quyền quản trị mà người dùng không kích hoạt được
Key Mak mà bạn nói là đây à.
 

NGHEO

Rìu Vàng Đôi
Key Mak mà bạn nói là đây à.
Tôi tìm hiểu cơ chế kích hoạt cho key MAK có 2 loại:
1/ Trực tiếp với máy chủ Microsoft
2/ Qua sự đồng ý của người mua Key
Cụ thể như thế nào thì tôi không am hiểu về quản trị mạng.
Nhưng có một điều tôi thấy là OneDrive có tính năng dùng Office 2016 trở lên để cập nhật trực tiếp...
Đây là dựa vào cảm giác của tôi thôi.
Nên tránh được thứ gì thì cứ tránh => Vậy thôi.
 
Top