Hỏi/ Thắc mắc Cách thiết lập đường dẫn File share Scan từ máy Photocopy

Pincontho

Búa Gỗ
Cả nhà làm ơn giúp mình làm cách nào để lấy được File scan trên máy Photocopy TOSHIBA e-STUDIO656 này với
Máy mình dùng win10, có mạng wifi nội bộ. Cảm ơn mọi người nhiều.
 
Top