Cách tạo Menu icon trong WordPress

rs_lyly2009


Moderator
Thành viên BQT
#1


Chi tiết trong video

Tóm tắt
Bước 1. Khai báo FontAwesome
Khai báo địa chỉ FontAwesome vào trước </head> trong header.php (Giao diện > Sửa > nhìn bên phải sẽ thấy file này)
Bạn cũng có thể tải FontAwesome và tải lên host, rồi khai báo đường dẫn tới FontAwesome thôi

Link FontAwesome: <link rel="stylesheet" href="
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.
">

Bước 2. Tạo Menu

Bước 3. Khai báo icon cho Menu
Cú pháp dạng <i class="fa fa-home"></i> Tên menu

Với fa fa-home là tên của icon
bạn có thể xem danh sách icon và cú pháp tại:
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.
 
Top