Hướng dẫn Cách soạn thảo IDM thành công

@sec0

Rìu Chiến Bạc Chấm
==========

Bản 6.33.x gần đây xuất hiện lỗi thú vị lắm.
Em chưa thể diễn tả được, mặc dù em khắc phục được.
Hiện tượng xảy ra là integrated trong trình duyệt bị mất hiệu lực.
Khắc phục bằng cách đặt lại tùy chọn của IDM.
Có khi do bạn edit mã cuối quá sâu , tôi ko bị lỗi gì hết .
Tôi find mã cuối rồi edit ngay mã đầu tiên , và mã thứ 2 có khi cũng khác với bạn

03 00 00 00 8B 4D F4 64 89 0D 00 00 00 00 5F
EB 04 85 C0 74 6D
14 00 00 0F 87
================
00 00 00 00 8B 4D F4 64 89 0D 00 00 00 00 5F
EB 71 85 C0 74 6D
14 00 00 0F 86
 
Sửa lần cuối:

LuanPhamT

Búa Gỗ Đôi
Cảm ơn các bác, mọi thứ hoạt động rất tuyện vời chỉ còn duy nhất Import không hoạt động, tiếc thật.
Mong các bác khi nào rảnh dành chút thời gian xem sao ạ.
Mình chân thành cảm ơn.
 

malemkhoang

Rìu Sắt Đôi
Có khi do bạn edit mã cuối quá sâu , tôi ko bị lỗi gì hết .
Tôi find mã cuối rồi edit ngay mã đầu tiên , và mã thứ 2 có khi cũng khác với bạn

03 00 00 00 8B 4D F4 64 89 0D 00 00 00 00 5F
EB 04 85 C0 74 6D
14 00 00 0F 87
================
00 00 00 00 8B 4D F4 64 89 0D 00 00 00 00 5F
EB 71 85 C0 74 6D
14 00 00 0F 86
==========

So với #86 https://vn-zoom.org/threads/cach-soan-thao-idm-thanh-cong.3539/post-127019
thì sự khác biệt là điều này: EB 04 85 C0 74 6D
và 14 00 00 0F 87 thì thực hiện ngay khi tìm thấy lần đầu tiên
Như vậy, với bản IDM v6.33 Build 3 (Jul/01/2019) full
chúng ta có thể soạn thảo lại theo các mã sau:
1. 03 00 00 00 8B 4D F4 64 89 0D 00 00 00 00 5F 5E 5B 8B E5 5D C3 A1: 03 thành 00
2. EB 04 85 C0 74 6D: 04 thành 71
3. 14 00 00 0F 87: 87 thành 86 (sửa ở lần tìm thấy đầu tiên)
 

malemkhoang

Rìu Sắt Đôi
Version 6.35 Build 1 Final (Aug/16/2019)
1. 03 00 00 00 8B 4D F4 64 89 0D 00 00 00 00 5F 5E 5B 8B E5 5D C3 A1 | sửa 03 thành 00

2. EB 04 85 C0 74 6D | sửa 04 thành 71 (theo @sec0)

3. 14 00 00 0F 87 | 87 thành 86

Có 3 vị trí:

V1: 00061EB0:01 - 00061EB0:06 | 14 00 00 0F 87 C0
V2: 00065370:0D - 00065380:02 | 14 00 00 0F 87 7C (sửa ở đây)
V3: 000989F0:0D - 00098A00:02 | 14 00 00 0F 87 33
 

malemkhoang

Rìu Sắt Đôi
IDM kỳ này ko ngoại lệ đúp bồ update 6.35.2
==========

Build 3 rồi bác.

==========

v6.35 Build 3 Final (Aug/27/2019)

1. 03 00 00 00 8B 4D F4 64 89 0D 00 00 00 00 5F 5E 5B 8B E5 5D C3 A1 | 00050060:0C - 00050080:01
sửa 03 thành 00

2. EB 04 85 C0 74 6D | 0005F2D0:0E - 0005F2D0:0E
sửa 04 thành 71 (theo @sec0)

3. 14 00 00 0F 87 |
Có 3 vị trí:
V1: 00061EB0:01 - 00061EB0:06 | 14 00 00 0F 87 C0
V2: 00065370:0D - 00065380:02 | 14 00 00 0F 87 7C (sửa ở đây)
V3: 000989F0:0D - 00098A00:02 | 14 00 00 0F 87 33

sửa 87 thành 86
 

malemkhoang

Rìu Sắt Đôi
v6.35b1 6.35 Build 5 Final (Sep/20/2019)
Thật là thoải mái khi mà lần này vẫn như lần trước.

1. 03 00 00 00 8B 4D F4 64 89 0D 00 00 00 00 5F 5E 5B 8B E5 5D C3 A1 | sửa 03 thành 00

00050120:0C - 00050140:01

2. EB 04 85 C0 74 6D | sửa 04 thành 71 (theo @sec0)
0005F390:0E - 0005F3A0:0E | 04 thành 71
2'. 85 06 02 00 00 A1 | 85 06 thành 84 73
0005F0D0:09 - 0005F0D0:0E

3. 14 00 00 0F 87 | 87 thành 86
Có 3 vị trí:
V1: 00061F70:01 - 00061F70:06 | 14 00 00 0F 87 C0
V2: 00065430:0D - 00065440:02 | 14 00 00 0F 87 7C (sửa ở đây)
V3: 00098AB0:0D - 00098AC0:02 | 14 00 00 0F 87 33
 

malemkhoang

Rìu Sắt Đôi
Ver 6.35 Build 9 Final (Nov/10/2019)

Lưu ý:


Khi Update, hãy thực hiện các chỉnh sửa dưới đây,
thay thế tệp "c:\Program Files\Internet Download Manager\IDMan.exe"
trước khi nhấn nút "Hoàn thành" (Finish).

1. 03 00 00 00 8B 4D F4 64 89 0D 00 00 00 00 5F 5E 5B 8B E5 5D C3 A1 | sửa 03 thành 00
00050520:0C - 00050540:01

2. EB 04 85 C0 74 6D | sửa 04 thành 71 (theo @sec0)
0005FDE0:0E - 0005FDF0:03 | 04 thành 71

3. 14 00 00 0F 87 | 87 thành 86
Có 3 vị trí:
V1: 000629F0:01 - 000629F0:06 | 14 00 00 0F 87 A3
V2: 00065EA0:0D - 00065EA0:02 | 14 00 00 0F 87 87 (sửa ở đây: 0F 87 --> 0F 86)
V3: 00099BA0:0D - 00099BB0:02 | 14 00 00 0F 87 33
 
Top