Các công việc sửa chữa thường gặp - Động Cơ Diesel

contentteam

Buildcontent
Content censorship
#1

Bài này trình bày khái quát về động cơ Diesel.
•Động cơDiesel
•Hệ thống nhiên liệu
•Hệ thống sấy sơ bộ

Tài liệu bằng tiếng Việt - dành cho các bạn học và tìm hiểu các công việc sửa chữa thường gặp

Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.
 
Top