Bộ win AIO 7; 8; 8.1; 10 update Adguard Tiện cho dân KTV

Thảo luận trong 'Kích hoạt Windows/ Office Miễn Phí' bắt đầu bởi locb2, 19/11/17.

Tags:
 1. locb2 Cựu mem Vn-Zoom Thành viên BQT

  Windows 7-8.1-10 với Cập nhật (x86-x64) AIO [122in1] (v17.11.15) [Eng / Rus]
  Home page: Anh này là nhóm build ISO của windows 10 insider preview

  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây  Windows 7-8.1-10 với Cập nhật (x86-x64) Bảo vệ AIO [122in1][​IMG]
  Phiên bản chương trình:
  6.1.7601.23934, 6.3.9600.18856, 10.0.14393.1884, 10.0.16299.64 / v17.11.15
  Hội Tác giả: adguard
  Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Nga
  No activated
  (để thử nghiệm cá nhân, sử dụng các phương tiện kích hoạt khác)
  Yêu cầu hệ thống:
  * Bộ xử lý: 1 gigahertz (GHz) trở lên.
  * RAM: 1 gigabyte (GB).
  * Không gian trống trên đĩa cứng: 16 gigabyte (GB).
  * Bộ điều hợp đồ họa: Thiết bị đồ họa Microsoft DirectX 9 hoặc phiên bản mới hơn.
  * Các yêu cầu bổ sung cho việc sử dụng các chức năng nhất định.
  * Để sử dụng tính năng cảm ứng, bạn cần một máy tính bảng hoặc màn hình hỗ trợ công nghệ đa cảm ứng.
  * Để truy cập Cửa hàng Windows để tải xuống và khởi chạy ứng dụng, bạn cần có kết nối Internet hoạt động và độ phân giải màn hình ít nhất 1024 × 768 pixel.
  Mô tả:
  Việc tích được dựa trên các file gốc từ MSDN. Ngôn ngữ được tích hợp: tiếng Anh, tiếng Nga và cập nhật vào ngày 14 tháng 11 năm 2017. Đã tích hợp Net Framework 3.5 (bao gồm .NET 2.0 và 3.0) cho win8 trở lên. Chỉ thích hợp cài trên Hệ Thống LEGACY (BIOS)

  Checksums:
  en-ru_windows_7-8.1-10_with_update_aio_122in1_x86-x64_v17.11.15_by_adguard.iso
  CRC-32: 33ddafb4
  MD4: b81c41494ac1ac1ee7f707240811e9ea
  MD5: c396d0a4d7f898319fec9cd09e98ebcf
  SHA-1: 5fce0c6df7adc926ff24db774d7cc59a30e1d51e
  Tích hợp win các loại:
  en-ru_windows_7-8.1-10_with_update_aio_122in1_x86-x64_v17.11.15_by_adguard.iso

  Windows 7 Starter (32-bit) - Tiếng Anh
  Windows 7 Home Basic (32-bit) - Tiếng Anh
  Windows 7 Home Basic (64-bit) - Tiếng Anh
  Windows 7 Home Premium (32-bit) - Tiếng Anh
  Windows 7 Home Premium (64-bit) - Tiếng Anh
  Windows 7 Professional (32-bit) - Tiếng Anh
  Windows 7 Professional (64-bit) - Tiếng Anh
  Windows 7 Professional VL (32-bit) - Tiếng Anh
  Windows 7 Professional VL (64-bit) - Tiếng Anh
  Windows 7 Ultimate (32-bit) - Tiếng Anh
  Windows 7 Ultimate (64-bit) - Tiếng Anh
  Windows 7 Enterprise (32-bit) - Tiếng Anh
  Windows 7 Enterprise (64-bit) - Tiếng Anh
  Windows 7 Starter (32-bit) - Tiếng Nga
  Windows 7 Home Basic (32-bit) - Tiếng Nga
  Windows 7 Home Basic (64-bit) - Tiếng Nga
  Windows 7 Home Premium (32-bit) - Tiếng Nga
  Windows 7 Home Premium (64-bit) - Tiếng Nga
  Windows 7 Professional (32-bit) - Tiếng Nga
  Windows 7 Professional (64-bit) - Tiếng Nga
  Windows 7 Professional VL (32-bit) - Tiếng Nga
  Windows 7 Professional VL (64-bit) - Tiếng Nga
  Windows 7 Ultimate (32-bit) - Tiếng Nga
  Windows 7 Ultimate (64-bit) - Tiếng Nga
  Windows 7 Enterprise (32-bit) - Tiếng Nga
  Windows 7 Enterprise (64-bit) - Tiếng Nga
  Windows 8.1 Single Language (32-bit) - Tiếng Anh
  Windows 8.1 Single Language (64-bit) - Tiếng Anh
  Windows 8.1 Core (32-bit) - Tiếng Anh
  Windows 8.1 Core (64-bit) - Tiếng Anh
  Windows 8.1 Pro (32-bit) - Tiếng Anh
  Windows 8.1 Pro (64-bit) - Tiếng Anh
  Windows 8.1 Pro VL (32-bit) - Tiếng Anh
  Windows 8.1 Pro VL (64-bit) - Tiếng Anh
  Windows 8.1 Pro với Media Center (32-bit) - Tiếng Anh
  Windows 8.1 Pro với Media Center (64-bit) - Tiếng Anh
  Windows 8.1 Enterprise (32-bit) - Tiếng Anh
  Windows 8.1 Enterprise (64-bit) - Tiếng Anh
  Windows Embedded 8.1 Chuyên nghiệp (32-bit) - Tiếng Anh
  Windows Embedded 8.1 Chuyên nghiệp (64-bit) - Tiếng Anh
  Windows Embedded 8.1 Enterprise (32-bit) - Tiếng Anh
  Windows Embedded 8.1 Enterprise (64-bit) - Tiếng Anh
  Windows 8.1 Single Language (32-bit) - Tiếng Nga
  Windows 8.1 Single Language (64-bit) - Tiếng Nga
  Windows 8.1 Core (32-bit) - Tiếng Nga
  Windows 8.1 Core (64-bit) - Tiếng Nga
  Windows 8.1 Pro (32-bit) - Tiếng Nga
  Windows 8.1 Pro (64-bit) - Tiếng Nga
  Windows 8.1 Pro VL (32-bit) - Tiếng Nga
  Windows 8.1 Pro VL (64-bit) - Tiếng Nga
  Windows 8.1 Pro với Media Center (32-bit) - Tiếng Nga
  Windows 8.1 Pro với Media Center (64-bit) - Tiếng Nga
  Windows 8.1 Enterprise (32-bit) - Tiếng Nga
  Windows 8.1 Enterprise (64-bit) - Tiếng Nga
  Windows Embedded 8.1 Chuyên nghiệp (32-bit) - Tiếng Nga
  Windows Embedded 8.1 Chuyên nghiệp (64-bit) - Tiếng Nga
  Windows Embedded 8.1 Enterprise (32-bit) - Tiếng Nga
  Windows Embedded 8.1 Enterprise (64-bit) - Tiếng Nga
  Windows 10, Phiên bản 1607 Trang chủ Ngôn ngữ Đơn (32-bit) - Tiếng Anh
  Windows 10, Phiên bản 1607 Trang chủ Ngôn ngữ Đơn (64-bit) - Tiếng Anh
  Windows 10, Phiên bản 1607 Trang chủ (32-bit) - Tiếng Anh
  Windows 10, Phiên bản 1607 Trang chủ (64-bit) - Tiếng Anh
  Windows 10, Phiên bản 1607 Pro (32-bit) - Tiếng Anh
  Windows 10, Phiên bản 1607 Pro (64-bit) - Tiếng Anh
  Windows 10, Phiên bản 1607 Pro VL (32-bit) - Tiếng Anh
  Windows 10, Phiên bản 1607 Pro VL (64-bit) - Tiếng Anh
  Windows 10, Phiên bản 1607 Giáo dục (32-bit) - Tiếng Anh
  Windows 10, Phiên bản 1607 Giáo dục (64-bit) - Tiếng Anh
  Windows 10, Phiên bản 1607 Giáo dục VL (32-bit) - Tiếng Anh
  Windows 10, Phiên bản 1607 Giáo dục VL (64-bit) - Tiếng Anh
  Windows 10, Phiên bản 1607 Doanh nghiệp (32-bit) - Tiếng Anh
  Windows 10, Phiên bản 1607 Doanh nghiệp (64-bit) - Tiếng Anh
  Windows 10, Phiên bản 1607 Doanh nghiệp 2016 LTSB (32-bit) - Tiếng Anh
  Windows 10, Phiên bản 1607 Doanh nghiệp 2016 LTSB (64-bit) - Tiếng Anh
  Windows 10, Phiên bản 1607 Trang chủ Ngôn ngữ Đơn (32-bit) - Tiếng Nga
  Windows 10, Phiên bản 1607 Trang chủ Ngôn ngữ Đơn (64-bit) - Tiếng Nga
  Windows 10, Phiên bản 1607 Trang chủ (32-bit) - Tiếng Nga
  Windows 10, Phiên bản 1607 Trang chủ (64-bit) - Tiếng Nga
  Windows 10, Phiên bản 1607 Pro (32-bit) - Tiếng Nga
  Windows 10, Phiên bản 1607 Pro (64-bit) - Tiếng Nga
  Windows 10, Phiên bản 1607 Pro VL (32-bit) - Tiếng Nga
  Windows 10, Phiên bản 1607 Pro VL (64-bit) - Tiếng Nga
  Windows 10, Phiên bản 1607 Giáo dục (32-bit) - Tiếng Nga
  Windows 10, Phiên bản 1607 Giáo dục (64-bit) - Tiếng Nga
  Windows 10, Phiên bản 1607 Giáo dục VL (32-bit) - Tiếng Nga
  Windows 10, Phiên bản 1607 Giáo dục VL (64-bit) - Tiếng Nga
  Windows 10, Phiên bản 1607 Doanh nghiệp (32-bit) - Tiếng Nga
  Windows 10, Phiên bản 1607 Doanh nghiệp (64-bit) - Tiếng Nga
  Windows 10, Phiên bản 1607 Doanh nghiệp 2016 LTSB (32-bit) - Tiếng Nga
  Windows 10, Phiên bản 1607 Doanh nghiệp 2016 LTSB (64-bit) - Tiếng Nga
  Windows 10, Phiên bản 1709 S (Cloud) (32-bit) - Tiếng Anh
  Windows 10, Phiên bản 1709 S (Mây) (64-bit) - Tiếng Anh
  Windows 10, Phiên bản 1709 Trang chủ Ngôn ngữ Đơn (32-bit) - Tiếng Anh
  Windows 10, Phiên bản 1709 Trang chủ Ngôn ngữ Đơn (64-bit) - Tiếng Anh
  Windows 10, Phiên bản 1709 Trang chủ (32-bit) - Tiếng Anh
  Windows 10, Phiên bản 1709 Trang chủ (64-bit) - Tiếng Anh
  Windows 10, Phiên bản 1709 Pro (32-bit) - Tiếng Anh
  Windows 10, Phiên bản 1709 Pro (64-bit) - Tiếng Anh
  Windows 10, Phiên bản 1709 Pro VL (32-bit) - Tiếng Anh
  Windows 10, Phiên bản 1709 Pro VL (64-bit) - Tiếng Anh
  Windows 10, Phiên bản 1709 Giáo dục (32-bit) - Tiếng Anh
  Windows 10, Phiên bản 1709 Giáo dục (64-bit) - Tiếng Anh
  Windows 10, Phiên bản 1709 Giáo dục VL (32-bit) - Tiếng Anh
  Windows 10, Phiên bản 1709 Giáo dục VL (64-bit) - Tiếng Anh
  Windows 10, Phiên bản 1709 Doanh nghiệp (32-bit) - Tiếng Anh
  Windows 10, Phiên bản 1709 Doanh nghiệp (64-bit) - Tiếng Anh
  Windows 10, Phiên bản 1709 S (Cloud) (32-bit) - Tiếng Nga
  Windows 10, Phiên bản 1709 S (Cloud) (64-bit) - Tiếng Nga
  Windows 10, Phiên bản 1709 Trang chủ Ngôn ngữ Đơn (32-bit) - Tiếng Nga
  Windows 10, Phiên bản 1709 Trang chủ Ngôn ngữ Đơn (64 bit) - Tiếng Nga
  Windows 10, Phiên bản 1709 Trang chủ (32-bit) - Tiếng Nga
  Windows 10, Phiên bản 1709 Trang chủ (64-bit) - Tiếng Nga
  Windows 10, Phiên bản 1709 Pro (32-bit) - Tiếng Nga
  Windows 10, Phiên bản 1709 Pro (64-bit) - Tiếng Nga
  Windows 10, Phiên bản 1709 Pro VL (32-bit) - Tiếng Nga
  Windows 10, Phiên bản 1709 Pro VL (64-bit) - Tiếng Nga
  Windows 10, Phiên bản 1709 Giáo dục (32-bit) - Tiếng Nga
  Windows 10, Phiên bản 1709 Giáo dục (64-bit) - Tiếng Nga
  Windows 10, Phiên bản 1709 Giáo dục VL (32-bit) - Tiếng Nga
  Windows 10, Phiên bản 1709 Giáo dục VL (64-bit) - Tiếng Nga
  Windows 10, Phiên bản 1709 Doanh nghiệp (32-bit) - Tiếng Nga
  Windows 10, Phiên bản 1709 Doanh nghiệp (64-bit) - Tiếng Nga

  Đặc điểm của tích hợp:
  - Các cập nhật được tích hợp vào ngày 14 tháng 11 năm 2017;
  - Các gói ngôn ngữ được tích hợp: tiếng Anh, tiếng Nga;
  - Tích hợp NET Framework 3.5 (bao gồm .NET 2.0 và 3.0) [chỉ trong Windows 8,1 và 10];
  - Làm sạch các thư mục: WinSxS \ ManifestCache và WinSxS \ Temp;
  - Các hệ thống không ở chế độ kiểm toán.
  Tất cả các thay đổi được thực hiện bằng các công cụ chuẩn của Microsoft.
  Cảnh báo:
  Trong ảnh này, tệp install.esd lớn hơn 4 GB (12,8 GB). Để hoạt động đúng trình cài đặt, bạn cần một ổ đĩa flash từ 16 GB và
  PS: Thông qua bộ nạp khởi động 32-bit, bạn có thể cài đặt một hệ thống 32-bit và 64-bit, và thông qua một trình nạp 64-bit, bạn chỉ có thể cài đặt một hệ thống 64-bit.
  Tên: en-ru_windows_7-8.1-10_with_update_aio_122in1_x86-x64_v17.11.15_by_adguard.iso

  Kích cỡ thực: 14288355328 bytes (13626 MB)
  CRC32: 33DDAFB4
  CRC64: D66B2A46EC44245E
  SHA256: 84D7E103FC4160C39BA50F0A01A0F4D7DA8D610E2FDA27B73A 7B120EA66342B8
  SHA1: 5FCE0C6DF7ADC926FF24DB774D7CC59A30E1D51E
  BLAKE2sp: 60E1C9D15151A34C431C6B4A103A57CF9F229B03D4927C7E9A 0962060FAE3CFA
  ---------

  Download

  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây


  Tool GET link VIP Fshare.vn

  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây

   

  Phụ kiện công nghệ tại Shoppe từ 49k Xem ngay

  IT Lover thích bài này.
 2. IT Lover

  IT Lover Thường dân Thành viên BQT

  Ngon quá! Đỡ phải dùng EZboot :p
   

Chia sẻ trang này