Bộ win AIO 7; 8; 8.1; 10 update Adguard Tiện cho dân KTV

locb2

Rìu Sắt
Windows 7-8.1-10 với Cập nhật (x86-x64) AIO [122in1] (v17.11.15) [Eng / Rus]
Home page: Anh này là nhóm build ISO của windows 10 insider previewWindows 7-8.1-10 với Cập nhật (x86-x64) Bảo vệ AIO [122in1]

Phiên bản chương trình:
6.1.7601.23934, 6.3.9600.18856, 10.0.14393.1884, 10.0.16299.64 / v17.11.15
Hội Tác giả: adguard
Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Nga
No activated
(để thử nghiệm cá nhân, sử dụng các phương tiện kích hoạt khác)
Yêu cầu hệ thống:
* Bộ xử lý: 1 gigahertz (GHz) trở lên.
* RAM: 1 gigabyte (GB).
* Không gian trống trên đĩa cứng: 16 gigabyte (GB).
* Bộ điều hợp đồ họa: Thiết bị đồ họa Microsoft DirectX 9 hoặc phiên bản mới hơn.
* Các yêu cầu bổ sung cho việc sử dụng các chức năng nhất định.
* Để sử dụng tính năng cảm ứng, bạn cần một máy tính bảng hoặc màn hình hỗ trợ công nghệ đa cảm ứng.
* Để truy cập Cửa hàng Windows để tải xuống và khởi chạy ứng dụng, bạn cần có kết nối Internet hoạt động và độ phân giải màn hình ít nhất 1024 × 768 pixel.
Mô tả:
Việc tích được dựa trên các file gốc từ MSDN. Ngôn ngữ được tích hợp: tiếng Anh, tiếng Nga và cập nhật vào ngày 14 tháng 11 năm 2017. Đã tích hợp Net Framework 3.5 (bao gồm .NET 2.0 và 3.0) cho win8 trở lên. Chỉ thích hợp cài trên Hệ Thống LEGACY (BIOS)

Checksums:
en-ru_windows_7-8.1-10_with_update_aio_122in1_x86-x64_v17.11.15_by_adguard.iso
CRC-32: 33ddafb4
MD4: b81c41494ac1ac1ee7f707240811e9ea
MD5: c396d0a4d7f898319fec9cd09e98ebcf
SHA-1: 5fce0c6df7adc926ff24db774d7cc59a30e1d51e
Tích hợp win các loại:
en-ru_windows_7-8.1-10_with_update_aio_122in1_x86-x64_v17.11.15_by_adguard.iso

Windows 7 Starter (32-bit) - Tiếng Anh
Windows 7 Home Basic (32-bit) - Tiếng Anh
Windows 7 Home Basic (64-bit) - Tiếng Anh
Windows 7 Home Premium (32-bit) - Tiếng Anh
Windows 7 Home Premium (64-bit) - Tiếng Anh
Windows 7 Professional (32-bit) - Tiếng Anh
Windows 7 Professional (64-bit) - Tiếng Anh
Windows 7 Professional VL (32-bit) - Tiếng Anh
Windows 7 Professional VL (64-bit) - Tiếng Anh
Windows 7 Ultimate (32-bit) - Tiếng Anh
Windows 7 Ultimate (64-bit) - Tiếng Anh
Windows 7 Enterprise (32-bit) - Tiếng Anh
Windows 7 Enterprise (64-bit) - Tiếng Anh
Windows 7 Starter (32-bit) - Tiếng Nga
Windows 7 Home Basic (32-bit) - Tiếng Nga
Windows 7 Home Basic (64-bit) - Tiếng Nga
Windows 7 Home Premium (32-bit) - Tiếng Nga
Windows 7 Home Premium (64-bit) - Tiếng Nga
Windows 7 Professional (32-bit) - Tiếng Nga
Windows 7 Professional (64-bit) - Tiếng Nga
Windows 7 Professional VL (32-bit) - Tiếng Nga
Windows 7 Professional VL (64-bit) - Tiếng Nga
Windows 7 Ultimate (32-bit) - Tiếng Nga
Windows 7 Ultimate (64-bit) - Tiếng Nga
Windows 7 Enterprise (32-bit) - Tiếng Nga
Windows 7 Enterprise (64-bit) - Tiếng Nga
Windows 8.1 Single Language (32-bit) - Tiếng Anh
Windows 8.1 Single Language (64-bit) - Tiếng Anh
Windows 8.1 Core (32-bit) - Tiếng Anh
Windows 8.1 Core (64-bit) - Tiếng Anh
Windows 8.1 Pro (32-bit) - Tiếng Anh
Windows 8.1 Pro (64-bit) - Tiếng Anh
Windows 8.1 Pro VL (32-bit) - Tiếng Anh
Windows 8.1 Pro VL (64-bit) - Tiếng Anh
Windows 8.1 Pro với Media Center (32-bit) - Tiếng Anh
Windows 8.1 Pro với Media Center (64-bit) - Tiếng Anh
Windows 8.1 Enterprise (32-bit) - Tiếng Anh
Windows 8.1 Enterprise (64-bit) - Tiếng Anh
Windows Embedded 8.1 Chuyên nghiệp (32-bit) - Tiếng Anh
Windows Embedded 8.1 Chuyên nghiệp (64-bit) - Tiếng Anh
Windows Embedded 8.1 Enterprise (32-bit) - Tiếng Anh
Windows Embedded 8.1 Enterprise (64-bit) - Tiếng Anh
Windows 8.1 Single Language (32-bit) - Tiếng Nga
Windows 8.1 Single Language (64-bit) - Tiếng Nga
Windows 8.1 Core (32-bit) - Tiếng Nga
Windows 8.1 Core (64-bit) - Tiếng Nga
Windows 8.1 Pro (32-bit) - Tiếng Nga
Windows 8.1 Pro (64-bit) - Tiếng Nga
Windows 8.1 Pro VL (32-bit) - Tiếng Nga
Windows 8.1 Pro VL (64-bit) - Tiếng Nga
Windows 8.1 Pro với Media Center (32-bit) - Tiếng Nga
Windows 8.1 Pro với Media Center (64-bit) - Tiếng Nga
Windows 8.1 Enterprise (32-bit) - Tiếng Nga
Windows 8.1 Enterprise (64-bit) - Tiếng Nga
Windows Embedded 8.1 Chuyên nghiệp (32-bit) - Tiếng Nga
Windows Embedded 8.1 Chuyên nghiệp (64-bit) - Tiếng Nga
Windows Embedded 8.1 Enterprise (32-bit) - Tiếng Nga
Windows Embedded 8.1 Enterprise (64-bit) - Tiếng Nga
Windows 10, Phiên bản 1607 Trang chủ Ngôn ngữ Đơn (32-bit) - Tiếng Anh
Windows 10, Phiên bản 1607 Trang chủ Ngôn ngữ Đơn (64-bit) - Tiếng Anh
Windows 10, Phiên bản 1607 Trang chủ (32-bit) - Tiếng Anh
Windows 10, Phiên bản 1607 Trang chủ (64-bit) - Tiếng Anh
Windows 10, Phiên bản 1607 Pro (32-bit) - Tiếng Anh
Windows 10, Phiên bản 1607 Pro (64-bit) - Tiếng Anh
Windows 10, Phiên bản 1607 Pro VL (32-bit) - Tiếng Anh
Windows 10, Phiên bản 1607 Pro VL (64-bit) - Tiếng Anh
Windows 10, Phiên bản 1607 Giáo dục (32-bit) - Tiếng Anh
Windows 10, Phiên bản 1607 Giáo dục (64-bit) - Tiếng Anh
Windows 10, Phiên bản 1607 Giáo dục VL (32-bit) - Tiếng Anh
Windows 10, Phiên bản 1607 Giáo dục VL (64-bit) - Tiếng Anh
Windows 10, Phiên bản 1607 Doanh nghiệp (32-bit) - Tiếng Anh
Windows 10, Phiên bản 1607 Doanh nghiệp (64-bit) - Tiếng Anh
Windows 10, Phiên bản 1607 Doanh nghiệp 2016 LTSB (32-bit) - Tiếng Anh
Windows 10, Phiên bản 1607 Doanh nghiệp 2016 LTSB (64-bit) - Tiếng Anh
Windows 10, Phiên bản 1607 Trang chủ Ngôn ngữ Đơn (32-bit) - Tiếng Nga
Windows 10, Phiên bản 1607 Trang chủ Ngôn ngữ Đơn (64-bit) - Tiếng Nga
Windows 10, Phiên bản 1607 Trang chủ (32-bit) - Tiếng Nga
Windows 10, Phiên bản 1607 Trang chủ (64-bit) - Tiếng Nga
Windows 10, Phiên bản 1607 Pro (32-bit) - Tiếng Nga
Windows 10, Phiên bản 1607 Pro (64-bit) - Tiếng Nga
Windows 10, Phiên bản 1607 Pro VL (32-bit) - Tiếng Nga
Windows 10, Phiên bản 1607 Pro VL (64-bit) - Tiếng Nga
Windows 10, Phiên bản 1607 Giáo dục (32-bit) - Tiếng Nga
Windows 10, Phiên bản 1607 Giáo dục (64-bit) - Tiếng Nga
Windows 10, Phiên bản 1607 Giáo dục VL (32-bit) - Tiếng Nga
Windows 10, Phiên bản 1607 Giáo dục VL (64-bit) - Tiếng Nga
Windows 10, Phiên bản 1607 Doanh nghiệp (32-bit) - Tiếng Nga
Windows 10, Phiên bản 1607 Doanh nghiệp (64-bit) - Tiếng Nga
Windows 10, Phiên bản 1607 Doanh nghiệp 2016 LTSB (32-bit) - Tiếng Nga
Windows 10, Phiên bản 1607 Doanh nghiệp 2016 LTSB (64-bit) - Tiếng Nga
Windows 10, Phiên bản 1709 S (Cloud) (32-bit) - Tiếng Anh
Windows 10, Phiên bản 1709 S (Mây) (64-bit) - Tiếng Anh
Windows 10, Phiên bản 1709 Trang chủ Ngôn ngữ Đơn (32-bit) - Tiếng Anh
Windows 10, Phiên bản 1709 Trang chủ Ngôn ngữ Đơn (64-bit) - Tiếng Anh
Windows 10, Phiên bản 1709 Trang chủ (32-bit) - Tiếng Anh
Windows 10, Phiên bản 1709 Trang chủ (64-bit) - Tiếng Anh
Windows 10, Phiên bản 1709 Pro (32-bit) - Tiếng Anh
Windows 10, Phiên bản 1709 Pro (64-bit) - Tiếng Anh
Windows 10, Phiên bản 1709 Pro VL (32-bit) - Tiếng Anh
Windows 10, Phiên bản 1709 Pro VL (64-bit) - Tiếng Anh
Windows 10, Phiên bản 1709 Giáo dục (32-bit) - Tiếng Anh
Windows 10, Phiên bản 1709 Giáo dục (64-bit) - Tiếng Anh
Windows 10, Phiên bản 1709 Giáo dục VL (32-bit) - Tiếng Anh
Windows 10, Phiên bản 1709 Giáo dục VL (64-bit) - Tiếng Anh
Windows 10, Phiên bản 1709 Doanh nghiệp (32-bit) - Tiếng Anh
Windows 10, Phiên bản 1709 Doanh nghiệp (64-bit) - Tiếng Anh
Windows 10, Phiên bản 1709 S (Cloud) (32-bit) - Tiếng Nga
Windows 10, Phiên bản 1709 S (Cloud) (64-bit) - Tiếng Nga
Windows 10, Phiên bản 1709 Trang chủ Ngôn ngữ Đơn (32-bit) - Tiếng Nga
Windows 10, Phiên bản 1709 Trang chủ Ngôn ngữ Đơn (64 bit) - Tiếng Nga
Windows 10, Phiên bản 1709 Trang chủ (32-bit) - Tiếng Nga
Windows 10, Phiên bản 1709 Trang chủ (64-bit) - Tiếng Nga
Windows 10, Phiên bản 1709 Pro (32-bit) - Tiếng Nga
Windows 10, Phiên bản 1709 Pro (64-bit) - Tiếng Nga
Windows 10, Phiên bản 1709 Pro VL (32-bit) - Tiếng Nga
Windows 10, Phiên bản 1709 Pro VL (64-bit) - Tiếng Nga
Windows 10, Phiên bản 1709 Giáo dục (32-bit) - Tiếng Nga
Windows 10, Phiên bản 1709 Giáo dục (64-bit) - Tiếng Nga
Windows 10, Phiên bản 1709 Giáo dục VL (32-bit) - Tiếng Nga
Windows 10, Phiên bản 1709 Giáo dục VL (64-bit) - Tiếng Nga
Windows 10, Phiên bản 1709 Doanh nghiệp (32-bit) - Tiếng Nga
Windows 10, Phiên bản 1709 Doanh nghiệp (64-bit) - Tiếng Nga

Đặc điểm của tích hợp:
- Các cập nhật được tích hợp vào ngày 14 tháng 11 năm 2017;
- Các gói ngôn ngữ được tích hợp: tiếng Anh, tiếng Nga;
- Tích hợp NET Framework 3.5 (bao gồm .NET 2.0 và 3.0) [chỉ trong Windows 8,1 và 10];
- Làm sạch các thư mục: WinSxS \ ManifestCache và WinSxS \ Temp;
- Các hệ thống không ở chế độ kiểm toán.
Tất cả các thay đổi được thực hiện bằng các công cụ chuẩn của Microsoft.
Cảnh báo:
Trong ảnh này, tệp install.esd lớn hơn 4 GB (12,8 GB). Để hoạt động đúng trình cài đặt, bạn cần một ổ đĩa flash từ 16 GB và
PS: Thông qua bộ nạp khởi động 32-bit, bạn có thể cài đặt một hệ thống 32-bit và 64-bit, và thông qua một trình nạp 64-bit, bạn chỉ có thể cài đặt một hệ thống 64-bit.
Tên: en-ru_windows_7-8.1-10_with_update_aio_122in1_x86-x64_v17.11.15_by_adguard.iso

Kích cỡ thực: 14288355328 bytes (13626 MB)
CRC32: 33DDAFB4
CRC64: D66B2A46EC44245E
SHA256: 84D7E103FC4160C39BA50F0A01A0F4D7DA8D610E2FDA27B73A 7B120EA66342B8
SHA1: 5FCE0C6DF7ADC926FF24DB774D7CC59A30E1D51E
BLAKE2sp: 60E1C9D15151A34C431C6B4A103A57CF9F229B03D4927C7E9A 0962060FAE3CFA
---------

Download
Tool GET link VIP Fshare.vn
 
Top