Công cụ Internet BitTorrent Pro 7.10.4-xuống và tải lên dễ dàng chỉ với một cú nhấp chuột.

  • Thread starter john-tr
  • Ngày gửi
J

john-tr

BitTorrent Pro 7.10.4 là một ứng dụng rất tiện dụng cho phép bạn tải xuống các mục bằng cách sử dụng kết nối ngang hàng và đăng ký nguồn cấp dữ liệu RSS và kết nối với thiết bị Android và Apple của bạn
Một quá trình cài đặt sẽ cung cấp cho bạn cài đặt các sản phẩm của bên thứ 3 và sửa đổi một số cài đặt nhất định trong trình duyệt web của bạn.
Giao diện đã được trang bị một bố trí rất tốt và có tổ chức tốt.
Nó cũng đã được trang bị với một bảng điều hướng, một thanh trình đơn, vài nút và nó cũng đã có tấm bảng để hiển thị thông tin khác nhau.
Với BitTorrent Pro 7.10.4 bạn có thể tải các tập tin lớn với một số tốc độ ấn tượng và bạn cũng có thể thêm torrents từ một URL hoặc tập tin từ ổ đĩa cứng.
Nó cũng có thể tạo torrents mới từ các tập tin cũng như các thư mục.
Bạn cũng có thể thêm thông tin như hạt giống web, nhận xét, kích thước mảnh, trang web và trình theo dõi.
Dễ dàng xem các tập tin được bao gồm trong một torrent cộng với bạn cũng có thể tạm dừng, bắt đầu và dừng tải xuống và cũng có thể di chuyển tải xuống hoặc xuống trong danh sách hàng đợi.
Bạn có thể đặt giới hạn tải xuống và tải lên dễ dàng chỉ với một cú nhấp chuột.
Thêm các xếp hạng và nhận xét vào một torrent và bạn cũng có thể xem những thứ được đăng ký bởi những người dùng khác.
Thêm nguồn cấp dữ liệu RSS bằng cách nhập URL vào một hộp thích hợp.
Bạn cũng có thể kết nối ứng dụng này với vô số thiết bị Android và Apple khác nhau và tới các bảng điều khiển trò chơi PS3 hoặc Xbox 360.

Below are some noticeable features which you’ll experience after BitTorrent Pro 7.10.4

A very handy application which will allow you to download the items by using the peer-to-peer connection and subscribe to RSS feeds.
Lets you connect to your Android and Apple devices.
Got an installation process which will offer you to install the 3rd party products.
Can easily modify certain settings in your web browser.
The interface has been equipped with a very well organized and clean layout.
Equipped with a navigation pane, a menu bar, few buttons.
Got tabbed panels for displaying various information.
Can download large files with some impressive speed.
Can also add torrents from a URL or file from the hard drive.
Can create new torrents from the files as well as directories.
Can add the information like web seeds, comments, piece size, website and trackers.
Can easily view the files which are included in a torrent.
Can set the download and upload limit easily with just a single click.
Can add the ratings and comments to a torrent.

BitTorrent Pro 7.10.4 Technical Setup Details

Software Full Name: BitTorrent Pro 7.10.4
Setup File Name: BitTorrent_Pro_7.10.4.ZIP
Full Setup Size: 28.4 MB
Setup Type: Offline Installer / Full Standalone Setup
Compatibility Architecture: 32 Bit (x86) / 64 Bit (x64)
Latest Version Release Added On: 23th Aug 2018
Developers: BitTorrent Pro

Before you start BitTorrent Pro 7.10.4 , make sure your PC meets minimum system requirements.

Operating System: Windows 7/8/8.1/10
Memory (RAM): 1 GB of RAM required.
Hard Disk Space: 100 MB of free space required.
Processor: Intel Pentium 4 or later.

This is complete offline installer and standalone setup for BitTorrent Pro 7.10.4.
This would be compatible with both 32 bit and 64 bit windows.

Miễn phí tải về
BitTorrent Pro-7.10.4.rar23.7 MB
 
Top